Powrót do biogramów

Teofil Bernard
Syga

Pseudonim
"Cedro"
Data urodzenia
1903-11-18
Data śmierci
1983-07-12
Stopień
-
Stopień
podporucznik
Pseudonimy
"Cedro", "Grudzień"
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Bolesław - Helena z domu Gajewska
Przebieg służby wojskowej
W 1920 ochotniczo zgłosił się do wojska i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeszedł w stopniu podporucznika.
Wykształcenie i praca przed wojną
sStudiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, a następnie pracował jako recenzent teatralny w „Gazecie Warszawskiej”, „Myśli Narodowej”, „Kurierze Poznańskim”, „Polsce Literackiej”, „Expressie Porannym”, „Polsce Zbrojnej” i „Kurierze Warszawskim”. Należał do zarządu Syndykatu Dziennika Warszawskiego. W połowie lat 30-tych został redaktorem naczelnym tygodnika "Kino". Współpracował również z wydawanym przez Władysława Zambrzyckiego „Merkuriuszem Polskim Ordynaryjnym”
Udział w konspiracji 1939-1944
Delegatura Rządu na Kraj
Oddział
Delegatura Rządu na Kraj -związany z redakcjami "Rzeczypospolitej Polskiej" i "Dnia Warszawy".
Dzielnica
Śródmieście Północ - Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Losy po wojnie
Pisarz, literaturoznawca. Po 1945 był członkiem dziennika „Gazeta Ludowa”, który wydawało Polskie Stronnictwo Ludowe. Od 1947 aresztowany za sympatyzowanie z frakcją Stanisława Mikołajczyka i więziony w Rawiczu. Od lat 50. współpracował ze „Światem” i „Stolicą”, gdzie publikował felietony varsavianistyczne. Był wybitnym znawcą życia i twórczości Adama Mickiewicza, na ten temat pozostawił wiele artykułów, felietonów i publikacji.
Miejsce śmierci
Warszawa.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram