Pseudonim:
"Horodyński"
Data urodzenia:
1908-08-22
Data śmierci:
1976-12-02
Funkcja:
oficer sztabu
Stopień:
kapitan - major
Pseudonimy:
"Majewski", "Młotek", "Świerczyński", "Świerk", "Horodyński"
Miejsce urodzenia:
Zasław
Imiona rodziców:
Cezary - Helena z domu Jakubowicz
Młodość:
Był synem Cezarego Chojny, urzędnika państwowego. Uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Ostrogu, a od piątej klasy w Państwowym Gimnazjum w Zdołbunowie, gdzie w 1927 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.
Przebieg służby wojskowej:
30 czerwca 1928 r. ukończył Kurs Szkoły Podchorążych w Oficerskiej Szkole Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej z 53. lokatą i został zakwalifikowany do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, która 9 sierpnia 1928 r. została przemianowana na Szkołę Podchorążych w Artylerii. 15 sierpnia 1930 został mianowany podporucznikiem ze starszeństwem z dniem 15 sierpnia 1930 i 74. lokatą w korpusie oficerów artylerii, a Minister Spraw Wojskowych wcielił do 4 Kujawskiego pułku artylerii lekkiej w Inowrocławiu. 22 lutego 1934 został awansowany na porucznika ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1934 i 18. lokatą w korpusie oficerów artylerii.
Udział w kampanii wrześniowej 1939 r.:
W kampanii wrześniowej dowodził 2 baterią 4 pułku artylerii lekkiej, był zastępca dowódcy i p.o. dowódcy I dywizjonu 4 pal (4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej). Walczył w bitwie nad Bzurą. Po klęsce wrześniowej dwukrotnie uciekł z niemieckiej niewoli.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - I Oddział (organizacyjno-personalny) - szef sztabu Oddziału. W konspiracji od pazdziernika 1939 w Warszawie.. W styczniu 1940 został członkiem Związku Czynu Zbrojnego. W marcu 1940 przystąpił do Polskiej Organizacji Zbrojnej. Początkowo został szefem Oddziału II Sztabu Komendy Okręgu Warszawa-Miasto, był odpowiedzialny za wywiad i kontrwywiad. W styczniu 1941r wstąpił do P.Z.P. (Polski Związek Powstańczy, kryptonim AK), do Baonu Sap. mjr Jaryny; Kedyw 53. W tym czasie podejmował i przekazywał do akcji skoczków spadochronowych oraz nadzorował zakup broni (vide Główna Komisja Weryfikacyjna A.K. w załączonej biografii). W grudniu 1941 został mianowany komendantem powiatu warszawskiego Polskiej Organizacji Zbrojnej. POZ została scalona z AK dopiero w sierpniu 1942, ale on sam już od kwietnia 1941 należał jednocześnie do ZWZ-AK (zaprzysiężony w tym miesiącu przez kpt. Wacława Janaszka ps. „Bolek", współpracując m.in. z Wydziałem Artylerii KG AK w zakresie szkolenia i wydawnictw. Przeszedł także dwuletni kurs dywizyjny dowódców dyonu przy 34. W myśl umowy scaleniowej podlegający mu powiat warszawski POZ przekazał 31 października 1942 do AK, będąc odpowiedzialnym za 7 placówek: Radość, Pruszków, Włochy, Ożarów, Rembertów, Legionowo oraz Piastów. Przeszkolił stworzony przez siebie dywizjon artylerii w Legionowie. 11 listopada 1942 został awansowany na kapitana. Jako jeden z pierwszych członków POZ przeszedł do Kedywu Komendy Głównej AK i został szefem I Oddziału Organizacyjnego „Magistrat” „Gromada”. (Kedyw 81, Szef I), który składał się z Działu Organizacyjno-personalnego oraz Działu Legalizacji. Działem Organizacyjno-Personalnym kierował osobiście. Wacław Chojna, w porozumieniu z płk. Janaszkiem, był też odpowiedzialny za Archiwum KG AK. W przechowywaniu akt pomagała mu m.in. łączniczka „Hesia” – Janina Stępniewska, która następnie była jego główną łączniczka w powstaniu warszawskim. W. Chojna wchodził także w skład trzyosobowej komisji zajmującej się włączaniem „Wachlarza”[do Kedywu. Podczas okupacji kilkakrotnie brawurowo uciekł Niemcom w Warszawie i Krakowie.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Krajewskiego 2a
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - sztab - szef łączności Zgrupowania

 • 1.08.: "O godz. 12 wziął udział w odprawie, na której byli obecni ppłk. Radosław, mjr. Bolek, mjr. Skiba, d-cy baonu Broda kpt. Jana, „Parasol” kpt. Bryl, „Miotła” kpt. Niebora, d-ca oddziału osłonowego ppor. Tatar, d-ca odwodu kpt. Sawa (Mietek), kwatermistrz por. Szczęsny. Odprawa odbyła się w mieszkaniu dr. Skiby, przy ul. Kruczej 42 lub 46. Na odprawie podano godzinę K i godzinę W (wybuch powstania). Jako miejsce zbiórki dowództwa Zgrupowania Radosław przed godziną K (koncentracja) ustalono po uprzednim rozpoznaniu dom przy ul. Okopowej 16/17, tam ustalono pokrótce sprawy łączności do K.G. Dotyczyło to głównie kierowniczki Łączności Kobiecej dr. Przemysławy i łączniczki Małgorzaty.
 • O godz. 16 na miejscu Km. p. d-twa zgr. Radosław, Okopowa 41 róg Mireckiego (dom wybadany i rozpoznany przez kpt. Horodyńskiego, szefa łączności), są obecni ppłk. Radosław, mjr. Bolek, z-ca osłony ppor. Tatar, kier. konspiracyjnej produkcji zaopatrzenia „Remiza” ppor. Rembisz.
 • O godz. 16.40 pod dowództwem ppłk "Radosława" kpt. Horodyński bierze udział w akcji zdobycia autobusu z amunicją na Okopowej 41, tym samym rozpoczynając Powstanie przed godz. W (17.00).
 • O godz. 21:00 kpt Horodyński jako pierwszy nawiązuje łączność z Komendą Główną OKO, w fabryce Zieleniewskiego przy Dzielnej gdzie znajdował się Bór-Komorowski."
 • 3.08. Układa kod porozumiewawczy, który następnie był przekazywany przez łączniczki przy pomocy systemu tarcz sygnalizacyjnych (znaki kodu: 5 kropek, 5 kresek oraz ich kombinacja, w sumie 15-20 słów, znak wywoławczy zataczanie kol dwoma tarczami).
 • 5.09. zostaje dowódcą baonu zapasowego (na Czerniakowie)
 • 23.09. zostaje szefem sztabu Komendanta 5 Rejonu Obwodu Mokotów Okręgu Warszawa
 • 24.09. zostaje dowódcą pododcinka w Obwodzie Mokotów
 • 27.09. jako jeden z ostatnich obrońców Mokotowa dostaje się do niewoli
 • 2.10. rozkazem Dowódcy AK nr 512 za męstwo w walce zostaje odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl.

  We wniosku podpisanym 30 marca 1946 r. w Wielkiej Brytanii przez ppłk Jerzego Kuszyckiego, czytamy: 1) "W nocy z 1 na 2 dzień powstania nawiązuje osobiście łączność D-twa Zgrup. Radosław z Komendą Główną i gen. Borem [Tadeuszem Komorowskim], odciętym w fabryce na Dzikiej [Dzielnej72], torując drogę przez Niemców...".

  2) "Po zranieniu [24 września 1944] ppłk. Waligóry [Remigiusza Grocholskiego] dowodzi osobiście pododcinkiem w rej. Skarpy Wiślanej i Królikarni, przykładem pobudza żołnierzy do zaciętego oporu, uniemożliwiając Niemcom wdarcie się w ten odcinek, co przedłuża trwanie oporu na Mokotowie od 24.09 do 28.09 1944".

 • 3.10. zostaje awansowany do stopnia majora
 • Szlak bojowy:
  Wola (Okopowa) - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Górny Czerniaków - kanały - Mokotów - Śródmieście (wyszedł z kanału na Wilczej).
  Odniesione rany:
  Przechodząc kanałami zachorował na tyfus.
  Losy po Powstaniu:
  Niewola niemiecka - jeniec Oflagu VII A Murnau. W obozie wraz z innym oficerem Kedywu, por. Stanisławem Wierzyńskim ps. "Klara" opracował "Notatkę z przebiegu działań powstańczych Zgrupowania Radosław".
  Numer jeniecki:
  224607
  Losy po wyzwoleniu:
  Oswobodzony z Murnau przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 r. Po wyzwoleniu służył w 3. Dywizji Strzelców Karpackich w składzie 2. Korpusu Polskiego gen. Andersa, przydzielony do 2 Karpackiego pułku artylerii lekkiej we Włoszech. Następnie wraz z 2. Korpusem wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie przebywał do 1947 roku.
  Losy po wojnie:
  Po nieudanych próbach ściągnięcia rodziny do Wielkiej Brytanii, wobec wiadomości podanej przez Polskie Radio, że zmarł jego teść Andrzej Dzikiewicz, malarz w Inowrocławiu, Wacław Chojna podjął decyzję o powrocie do kraju. Repatriowany z Glasgow do kraju 8 maja 1947. Trzy miesiące po powrocie do Polski aresztowany przez UB, przewożony wielokrotnie na przesłuchania, m.in. w Warszawie w więzieniu na Rakowieckiej był przesłuchiwany przez Józefa Różańskiego. Po wojnie Wacław Chojna nie mógł podjąć stałej pracy, a także uniemożliwiono mu studiowanie matematyki na Uniwersytecie w Toruniu. Dzięki pomocy Jana Mazurkiewicza „Radosława” ostatecznie dostał pracę w spółdzielni rzemieślniczej w Inowrocławiu, której został prezesem. Był członkiem ZBoWiD (wiceprezesem ogólnopolskiego ZBoWiD w Warszawie był Jan Mazurkiewicz „Radosław”).
  Odznaczenia:
  Order Virtuti Militari V kasy (VII - X 1944), Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (05 V 1944), Krzyż Walecznych, brytyjski "War Medal 1939–1945" (1947), Medal Wojska, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy (pośmiertnie), Krzyż Partyzancki, Pamiątkowa Odznaka 3 Dywizji Strzelców Karpackich (3 DSK) - 1946.
  Miejsce śmierci:
  Warszawa
  Miejsce pochówku :
  Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach
  Informacje dodatkowe - relacja rodzinna:
  Był pasjonatem sportu; uprawiał szermierkę, woltyżerkę, skoki konne przez przeszkody, narciarstwo, łyżwiarstwo, loty szybowcem, łowiectwo. Wnuczka mjr. Wacława Chojny w przesłanym do Muzeum Powstania Warszawskiego uzupełnieniu losów Dziadka napisała: „Podczas Powstania W. Chojna przekazał Archiwum KG AK łączniczce, która zginęła, dlatego nie wiedział jakie były dalsze losy archiwum. Zginął także fotograf Zgrupowania „Radosław” - powód dla którego zachowało się tak niewiele zdjęć Zgrupowania. W Powstaniu [W. Chojna] kilkakrotnie cudem uniknął śmierci, był osobą głęboko wierzącą. M.in. podczas kolejnego bombardowania wbrew wymogom bezpieczeństwa wyszedł z ukrycia w piwnicy budynku do bramy „na papierosa”. Cała kamienica zawaliła się, frontowa ściana spadła na bramę, w której stał Chojna, jednak jako jedyny z grupy Powstańców ukrywających się w piwnicy przeżył. Wg relacji jego łączniczki „Hesi” odkopano go nieprzytomnego, ale bez większych kontuzji. Epizod ten był ogólnie znany wśród członków Zgr „Radosław” dlatego Chojna przedstawiał go jako dowód na to, że obrażenia głowy spowodowały zaniki pamięci. Używał tego alibi podczas wielu przesłuchań na UB w latach powojennych. W kanałach zaraził się tyfusem, schudł 30 kg. Idąc kanałami uniknął śmierci dlatego, że na głowę zakładał koc, który moczył w ściekach gdy Niemcy wrzucali do kanałów granaty/puszki z gazem i podpalali benzynę. Powojenne losy rodziny: Żona Maria, mgr filozofii i historii, wykładająca historię w Liceum im. M. Konopnickiej, poddana była ciągłej inwigilacji ze strony kuratorium, ostatecznie zwolniona. Jeszcze w 1945, po powrocie z Krakowa, gdzie mieszkała podczas okupacji (uczyła na tajnych kompletach oraz pracowała w słynnej kawiarni „Pani” na ul. św. Jana 17, w której żony oficerów szpiegowały Niemców) w Inowrocławiu została wyrzucona z willi, do której wprowadził się funkcjonariusz UB, rekwirując całe mienie. Zamieszkała z rodzicami, gdzie także dokwaterowano funkcjonariusza UB z rodziną, który z kolei terroryzował Chojnów i Dzikiewiczów. (...) Wacław Chojna zmarł 2 grudnia 1976, pochowany na Powązkach Wojskowych. Na jego pogrzebie „Radosław” powiedział „Wacku, nie o taką Polskę walczyłeś.” [źródło: Agnieszka Ławacz-Sampanis, Biografia mjr. Wacława Chojny - opracowanie dla MPW, zasób Pokoju Kombatanta].
  Źródła:
  Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW. MPW-zbiory: P/7289, P/7291, Ilustracje: Fotografia z okresu Powstania Warszawskiego ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/575, sygn. MPW-IK-1328 (zbiór Stanisława Kopfa). SPPW1944, Archiwum rodzinne, w tym: oświadczenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami oraz Notatka z przebiegu działań powstańczych Zgrupowania „Radosław” mjr. „Horodyńskiego” i por. „Klary" - wydruk komputerowy dzięki uprzejmości wnuczki mjr. Chojny - MPW-teczka. "Notatka" była odtworzonym dziennikiem bojowym Zgrupowania. Została ukończona 3 maja 1945 r. w Oflagu Murnau i opublikowana w Londynie w 2004 r. Porównaj także: Stanisław Pietras, o działalności Wacława Chojny w POZ (źródło: Agnieszka Ławacz-Sampanis, Biografia mjr. Wacława Chojny).
  Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

  Pomóż uzupełnić bazę biogramów

  Por. Wacław Chojna (1908-1976), fotografia portretowa z 1939 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis, wnuczka Wacława Chojny

  Por. Wacław Chojna (1908-1976), fotografia portretowa z 1939 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis, wnuczka Wacława Chojny

  Wacław Chojna na manewrach w 1933-1934 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Wacław Chojna na manewrach w 1933-1934 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Wacław Chojna na zawodach hippicznych w 1933 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Wacław Chojna na zawodach hippicznych w 1933 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Wacław Chojna z żoną Marią - fotografia ślubna. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Wacław Chojna z żoną Marią - fotografia ślubna. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Por. Wacław Chojna z żoną Marią w Solankach, 1936 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Por. Wacław Chojna z żoną Marią w Solankach, 1936 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Por. Wacław Chojna z teściem Andrzejem Dzikiewiczem, Morskie Oko 1936 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Por. Wacław Chojna z teściem Andrzejem Dzikiewiczem, Morskie Oko 1936 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  kpt. Wacław Chojna "Horodyński". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK-1328, zbiór Stanisława Kopfa. Ujęcie tożsame MPW-IP/5362 (P/7291)

  kpt. Wacław Chojna "Horodyński". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK-1328, zbiór Stanisława Kopfa. Ujęcie tożsame MPW-IP/5362 (P/7291)

  Fotografia z Powstania Warszawskiego. Wola. Sztab zgrupowania "Radosław" przy kwaterze w rejonie ulicy Dzielnej. Od lewej: ppłk Jan Mazurkiewicz "Radosław", szef łączności mjr Wacław Chojna "Horodyński" i por. Stanisław Wierzyński "Klara" (w okularach). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/575

  Fotografia z Powstania Warszawskiego. Wola. Sztab zgrupowania "Radosław" przy kwaterze w rejonie ulicy Dzielnej. Od lewej: ppłk Jan Mazurkiewicz "Radosław", szef łączności mjr Wacław Chojna "Horodyński" i por. Stanisław Wierzyński "Klara" (w okularach). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/575

  Okres niewoli - numer jeńca 224.607 Stalag X-B. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Okres niewoli - numer jeńca 224.607 Stalag X-B. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Karta identyfikacyjna z okresu pobytu Wacława Chojny w oflagu. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Karta identyfikacyjna z okresu pobytu Wacława Chojny w oflagu. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Bilet pamiątkowy mjr. Wacława Chojny z "Jajka Wielkanocnego" zorganizowanego w oflagu Murnau. Bilet dwuczęściowy składany, posiadający na zewnątrz barwne rysunki, a wewnątrz tekst piosenki "Pałacyk Michla " i podpisy uczestników. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/1717 (P/7289), dar p. Anny Horodyńskiej-Ławacz, córki.

  Bilet pamiątkowy mjr. Wacława Chojny z "Jajka Wielkanocnego" zorganizowanego w oflagu Murnau. Bilet dwuczęściowy składany, posiadający na zewnątrz barwne rysunki, a wewnątrz tekst piosenki "Pałacyk Michla " i podpisy uczestników. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/1717 (P/7289), dar p. Anny Horodyńskiej-Ławacz, córki.

  Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego. Mjr. Wacław Chojna w mundurze 3. Dywizji Strzelców Karpackich PSZ, fotografia portretowa - 1945. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego. Mjr. Wacław Chojna w mundurze 3. Dywizji Strzelców Karpackich PSZ, fotografia portretowa - 1945. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Wacław Chojna (pierwszy z lewej) z kolegami we Włoszech 1945 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Wacław Chojna (pierwszy z lewej) z kolegami we Włoszech 1945 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Wacław Chojna (pierwszy z lewej) z kolegami we Włoszech 1945 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Wacław Chojna (pierwszy z lewej) z kolegami we Włoszech 1945 r. Fotografia ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Byłego Jeńca Wojennego. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Byłego Jeńca Wojennego. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Byłego Jeńca Wojennego. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Byłego Jeńca Wojennego. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Krzyża Virtuti Militari wystawiona w Londynie. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Krzyża Virtuti Militari wystawiona w Londynie. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Krzyża Virtuti Militari wystawiona w Londynie. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Krzyża Virtuti Militari wystawiona w Londynie. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Tymczasowe zaświadczenie weryfikacyjne. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Tymczasowe zaświadczenie weryfikacyjne. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Dyplom ukończenia Szkoły Podchorążych Artylerii -1933. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Dyplom ukończenia Szkoły Podchorążych Artylerii -1933. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Świadectwo ukończenia kursu szybowcowego i uzyskania uprawnień pilota, 1938 rok. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Świadectwo ukończenia kursu szybowcowego i uzyskania uprawnień pilota, 1938 rok. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Pamiątkowej Odznaki 3 Dywizji Strzelców Karpackich (3 DSK) - 22.09.1946 rok. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja Pamiątkowej Odznaki 3 Dywizji Strzelców Karpackich (3 DSK) - 22.09.1946 rok. Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja członkowska Wojskowego Klubu Sportowego Garnizonu Inowrocław - Sekcja Łowiecka (1938). Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Legitymacja członkowska Wojskowego Klubu Sportowego Garnizonu Inowrocław - Sekcja Łowiecka (1938). Dokument ze zbiorów rodzinnych, skan udostępniła p. Agnieszka Ławacz-Sampanis

  Nasz newsletter