Pseudonim:
"Drapacz"
Data urodzenia:
1910-03-10
Data śmierci:
1944-08-19
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 171 Miejsce: 21
Stopień:
sierżant podchorąży
Miejsce urodzenia:
Lublin
Imiona rodziców:
Wacław - Sabina
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Lublin, ul. Rynek 2
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 1. kompania "Wigry" - pluton 163. Od 17 sierpnia 1944 - zgrupowanie "Hal" - kompania szturmowa - I pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ 19.08.1944 r. na ul. Grzybowskiej w rejonie browarów Haberbusch i Schiele (dane Polskiego Czerwonego Krzyża - kartoteka) lub na Placu Napoleona (informacja na liście ekshumacyjnej).
Miejsce pochówku:
Pochowany na chodniku przed kamienicą Boduena 5. Po wojnie ekshumowany na Cmentarz Wojskowy na Powązkach lub Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli - brak bliższych danych
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Baza ewidencyjna uczestników Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka, lista ekshumacyjna ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.
Literatura:
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 5, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego A-Kö / red. nauk. Piotr Rozwadowski, Wyd. "Bellona”, Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2002., tutaj data śmierci 30.08. 1944 i informacja: Sierżant podchorąży. Poległ, ul. Grzybowska-Żelazna. Śródmieście, bat. "Kiliński", I komp. "Wigry", 1163 plut. "Czeremosz".
Uwagi:
W literaturze pojawia się błędna informacja, sprzeczna z zapisami Polskiego Czerwonego Krzyża, jakoby miał polec 31 sierpnia 1944 roku podczas akcji niesienia pomocy Starówce. Według zapisów PCK poległ 19 sierpnia o godz. 9 rano w rejonie ulicy Grzybowskiej, źródła zapisu PCK: wykaz szpitala polowego Chmielna 34 (Kliniki Webera) z dnia 22 VIII 1944, protokół śmierci (duszp.)
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

sierżant podchorąży Wacław Iwanowski "Drapacz" (1910-1944)

sierżant podchorąży Wacław Iwanowski "Drapacz" (1910-1944)

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Pogrzeb na ulicy przed kamienicą Boduena 5. Pogrzeb żołnierza batalionu AK „Kiliński”. Od lewej kpr. Józef Bekas ps. Kociak, inż. Wacław Iwanowski – kpr. pchor. „Drapacz” (poległ w sierpniu 1944 r.), cztery osoby nierozpoznane, Jadwiga Wiktorowska-Somczyńska "Słowianka", Anna Chobrzyńska ps. Ela, Krystyna Śliwowska (po wojnie Błońska) ps. Sylwia, Danuta Kaszkur (po wojnie Paszkowska) ps. Młoda, NN, sanitariusz  Marian Stępiński ps. Kowalewski, dwie osoby nierozpoznane, kpr. Henryk Bury ps. Zakrzewski. Ceremonię pogrzebową odprawiał ksiądz z kościoła przy ul. Moniuszki (nazwisko nieustalone, przypuszczalnie może to być ks. kpt. Kazimierz Nielepkowicz „Scuff” /„Skoff”, który był kapelanem bat. „Kiliński”). Na pierwszym planie grób z drewnianym krzyżem, na którym znajduje się niemiecki hełm z biało-czerwoną opaską, do krzyża przybita tabliczka - z nazwiskiem Zbigniewa Rottera "Nemo" poległego podczas szturmu na gmach  PAST-y. Autorem zdjęcia jest Tadeusz Bukowski "Bończa", zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego sygn. MPW-IV/1565, ujęcia tożsame: MPW-IH/1005, MPW-IH/4638, MPW-IH/2147, MPW-IP/2156, MPW-IP/3327, MPW-IV/1565, MPW-IN/12173.

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Pogrzeb na ulicy przed kamienicą Boduena 5. Pogrzeb żołnierza batalionu AK „Kiliński”. Od lewej kpr. Józef Bekas ps. Kociak, inż. Wacław Iwanowski – kpr. pchor. „Drapacz” (poległ w sierpniu 1944 r.), cztery osoby nierozpoznane, Jadwiga Wiktorowska-Somczyńska "Słowianka", Anna Chobrzyńska ps. Ela, Krystyna Śliwowska (po wojnie Błońska) ps. Sylwia, Danuta Kaszkur (po wojnie Paszkowska) ps. Młoda, NN, sanitariusz Marian Stępiński ps. Kowalewski, dwie osoby nierozpoznane, kpr. Henryk Bury ps. Zakrzewski. Ceremonię pogrzebową odprawiał ksiądz z kościoła przy ul. Moniuszki (nazwisko nieustalone, przypuszczalnie może to być ks. kpt. Kazimierz Nielepkowicz „Scuff” /„Skoff”, który był kapelanem bat. „Kiliński”). Na pierwszym planie grób z drewnianym krzyżem, na którym znajduje się niemiecki hełm z biało-czerwoną opaską, do krzyża przybita tabliczka - z nazwiskiem Zbigniewa Rottera "Nemo" poległego podczas szturmu na gmach PAST-y. Autorem zdjęcia jest Tadeusz Bukowski "Bończa", zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego sygn. MPW-IV/1565, ujęcia tożsame: MPW-IH/1005, MPW-IH/4638, MPW-IH/2147, MPW-IP/2156, MPW-IP/3327, MPW-IV/1565, MPW-IN/12173.

Rewers zdjęcia Tadeusza Bukowskiego "Bończy", wraz z opisem, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IV/1565

Rewers zdjęcia Tadeusza Bukowskiego "Bończy", wraz z opisem, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IV/1565

Powiększony fragment. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12173.

Powiększony fragment. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/12173.

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - Listy ekshumowanych z ruin Warszawy

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - Listy ekshumowanych z ruin Warszawy

Nasz newsletter