Pseudonim:
"Bolek"
Data urodzenia:
1903-12-01
Data śmierci:
1944-09-27
Funkcja:
szef sztabu zgrupowania
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 163 Miejsce: 20
Stopień:
Oficer służby stałej saperów Wojska Polskiego: kapitan (1935), major (11.11.1941), podpułkownik (09.1944 - pośmiertnie)
Miejsce urodzenia:
Radom
Imiona rodziców:
Józef - Genowefa z domu Kubicka
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Uczył się w gimnazjach - kolejno: w Radomiu, od 1915 r. (po "wywiezieniu" rodziny w głąb Rosji) w Kijowie i Woroneżu, a od 1918 r. ponownie w Radomiu. Od maja 1920 r. uczeń Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie i tam w czerwcu 1923 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Ukończył Kurs Doszkolenia Kadetów przy Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie (sierpień-październik 1923) i Oficerską Szkołę Inżynierii w Warszawie (październik 1923 - wrzesień 1926) z I lokatą. W latach 1936-1938 ukończył Wyższą Szkołę Inżynierii w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera wojskowego.
Przebieg służby wojskowej do 1939 r.:
Od czerwca do października 1920 r. służył ochotniczo w Wojsku Polskim w 3. pułku piechoty Legionów. W 1926 r. młodszy oficer 5. pułku saperów, od grudnia 1927 r. był tam oficerem oświatowym. W roku 1928 przeniesiony do Batalionu Szkolnego Saperów, a w sierpniu 1929 r. - do Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie, od października 1930 r. był tam członkiem Komisji Doświadczalnej. Od stycznia 1939 r. oficer batalionu mostowego.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.:
We wrześniu 1939 oficer w dowództwie saperów sztabu Armii "Pomorze", następnie uczestniczył w obronie Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od jesieni 1939 r. wchodził w skład tzw. "sztabu dywersji" (referatu IIIc) Dowództwa Głównego Służby Zwycięstwu Polski (SZP), kierowanego przez mjr. Franciszka Niepokólczyckiego, a po utworzeniu Związku Odwetu (ZO) we wrześniu 1940 r. wszedł w skład ZO Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej pod pseudonimem "Wacek". Mianowany majorem służby stałej rozkazem L.21/BP z 11.09.1941 r. Jednocześnie od wiosny 1940 r. był komendantem Okręgu Warszawa-Miasto i Powiat Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ) pod pseudonimem "Jaryna" i redaktorem wydawanej przez tą organizację od lutego 1940 r. fachowego miesięcznika "Żołnierz Polski". Z ramienia POZ obok płk. "Szeligi" Hieronima Suszczyńskiego podpisał jesienią 1942 r. umowę scaleniową z AK i od grudnia 1942 r. był szefem sztabu Kedywu K-dy Gł. AK pod pseudonimem "Bolek". Od czerwca do lipca 1944 r. zastępował go na tym stanowisku kpt. "Sawa"
Nazwiska konspiracyjne:
Franciszek Łyżniak, Wacław Seydlitz, Wacław Wolski
Pseudonimy:
"Bolek", "Jaryna", "Wacek"
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
W czasie okupacji niemieckiej mieszkał kolejno: przy ul. Siennickiej 9, Kazimierzowskiej 69 i od 1941 r. przy ul. Stalowej 47. m.14 Fałszywy Ausweis Nr 23420 "wystawiony" na nazwisko Franciszek Łyżniak 26.10.1943 r. podawał adres: "Chocimskastr. 9".
Oddział:
Sztab Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej - zgrupowanie "Radosław" - szef sztabu. Po ciężkim zranieniu ppłk. "Radosława" (11.08.1944) pełnił obowiązki dowódcy zgrupowania do 25.08.1944 r., kiedy to sam został ciężko ranny. W tym okresie zgrupowanie w rozkazach Grupy "Północ" określane było jako "Grupa Bolek".
Szlak bojowy:
Wola (1-11.08.1944) - Stare Miasto (11-30.08.1944). W nocy 21/22 sierpnia dowodził wydzieloną ze zgrupowania "Radosław" grupą uderzeniową (2 kompanie z batalionu "Zośka" + 2 kompanie z batalionu "Czata 49") w drugim ataku na Dworzec Gdański.
Odniesione rany:
Ciężko ranny 25.08.1944 r. na Starym Mieście przy ul. Koźlej, umieszczony w szpitalu polowym przy ul. Długiej 23. Pod koniec sierpnia ewakuowany kanałami do Śródmieścia, następnie na Powiśle, gdzie przebywał w szpitalu przy ul. Drewnianej 6/8 róg Dobra 41 (budynek Publicznych Szkół Powszechnych nr 34 i 80).
Odznaczenia:
Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż Walecznych (trzykrotnie)
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Zamordowany przez Niemców w grupie 22 rannych razem z kpt. "Sawą" w szpitalu powstańczym przy ul. Drewnianej 6/8.
Miejsce pochówku:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Źródła:
Zdjęcia i dokumenty w biogramie zostały zamieszczone dzięki uprzejmości p. Macieja Janaszka-Seydlitza oraz Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 i pochodzą ze zbiorów SPPW1944
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

mjr  Wacław Janaszek "Bolek" - fotografia z okresu Powstania Warszawskiego, fragment szerszego ujęcia. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/1267

mjr Wacław Janaszek "Bolek" - fotografia z okresu Powstania Warszawskiego, fragment szerszego ujęcia. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/1267

Młody Wacław Janaszek. Zdjęcie dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 - ze zbiorów SPPW1944

Młody Wacław Janaszek. Zdjęcie dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 - ze zbiorów SPPW1944

W mundurze kadeta - na zdjęciu po lewej. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

W mundurze kadeta - na zdjęciu po lewej. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Karykatura Wacława Janaszka, 1938 r.  Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Karykatura Wacława Janaszka, 1938 r. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Kpt. Wacław Janaszek na balu sylwestrowym z małżonką Barbarą von Seydlitz. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Kpt. Wacław Janaszek na balu sylwestrowym z małżonką Barbarą von Seydlitz. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

W mundurze kapitana 1938 r. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

W mundurze kapitana 1938 r. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

1940 rok. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

1940 rok. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Fałszywe dokumenty z okresu okupacji niemieckiej wystawione na nazwisko konspiracyjne "Franciszek Łyżwiak". Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Fałszywe dokumenty z okresu okupacji niemieckiej wystawione na nazwisko konspiracyjne "Franciszek Łyżwiak". Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Fałszywy Ausweis wystawiony na nazwisko "Franciszek Łyżniak". Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Fałszywy Ausweis wystawiony na nazwisko "Franciszek Łyżniak". Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Rodzina Janaszków; od prawej : Wałcaw, córka Halina, żona Barbara. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Rodzina Janaszków; od prawej : Wałcaw, córka Halina, żona Barbara. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

U państwa Essmanowskich. Widoczni na zdjęciu : od prawej  - prof. dr Stefan Essmanowski, Hania Janaszkówna, Barbara Janaszek, pierwsza od lewej matka prof. Essmanowskiego. Źródło: SPPW1944 za : "W tajnych drukarniach Warszawy"  (autor M. Wojewódzki)

U państwa Essmanowskich. Widoczni na zdjęciu : od prawej - prof. dr Stefan Essmanowski, Hania Janaszkówna, Barbara Janaszek, pierwsza od lewej matka prof. Essmanowskiego. Źródło: SPPW1944 za : "W tajnych drukarniach Warszawy" (autor M. Wojewódzki)

Wacław Janaszek z synem Maciejem. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Wacław Janaszek z synem Maciejem. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Wacław Janaszek z synem Maciejem. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Wacław Janaszek z synem Maciejem. Fot. ze zbiorów SPPW 1944

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Wola. Inspekcja oddziałów "Radosława" w okolicach ul. Mireckiego. Od lewej : mjr  Wacław Janaszek "Bolek" (szef sztabu "Radosława"), gen. Tadeusz Komorowski "Bór", płk Jan Mazurkiewicz "Radosław" i kpt. Ryszard Krzywicki "Szymon" (adiutant "Bora"). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/1267

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Wola. Inspekcja oddziałów "Radosława" w okolicach ul. Mireckiego. Od lewej : mjr Wacław Janaszek "Bolek" (szef sztabu "Radosława"), gen. Tadeusz Komorowski "Bór", płk Jan Mazurkiewicz "Radosław" i kpt. Ryszard Krzywicki "Szymon" (adiutant "Bora"). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/1267

Fotografia z powstania warszawskiego. Wola, okolice ul. Dzielnej. Od lewej: mjr Wacław Janaszek "Bolek" (szef sztabu "Radosława"), czwarty - gen. dyw. Tadeusz Komorowski "Bór", piąty por. Ryszard Jamontt-Krzywicki "Szymon" (adiutant "Bora"), szósty ppłk Jan Mazurkiewicz "Radosław. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5449

Fotografia z powstania warszawskiego. Wola, okolice ul. Dzielnej. Od lewej: mjr Wacław Janaszek "Bolek" (szef sztabu "Radosława"), czwarty - gen. dyw. Tadeusz Komorowski "Bór", piąty por. Ryszard Jamontt-Krzywicki "Szymon" (adiutant "Bora"), szósty ppłk Jan Mazurkiewicz "Radosław. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/5449

Mogiła mjr Mieczysława Kurkowskiego i ppłk Wacława Janaszka na Cmentarzu Wojskowym na  Powązkach w Warszawie. <i>Źródło fot. Wikipedia</i>

Mogiła mjr Mieczysława Kurkowskiego i ppłk Wacława Janaszka na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Źródło fot. Wikipedia

Nasz newsletter