Pseudonim
"Belina"
Data urodzenia
1926-11-15
Data śmierci
-
Stopień
-
Stopień
starszy strzelec
Numer legitymacji AK
39 Obszar
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Stefan - Maria
Oddział
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - poczet
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki
105341
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Zdjęcie z okresu okupacji niemieckiej (datowane na 1943 rok) przedstawiające chłopców z kompanii ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta". Widoczni od lewej: w dolnym rzędzie: Janusz Ślifirski "Jacek", Wacław Krupiński "Belina", Włodzimierz Radajewski "Rataj", Jerzy Góralkiewicz (?) "Nosek", Tadeusz Rupniewski "Sęk", powyżej stoją: Władysław Gabowicz "Ciapek", Stefan Grabowski "Leon" oraz Olgierd Sawicki "Konrad". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8277, tekst Stefana Grabowskiego „Historyczne zdjęcie” (1994) udostępniła p. Zuzanna Sawicka
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram