Pseudonim
"Sokół"
Data urodzenia
1928-01-19
Data śmierci
1986-06-23
Stopień
obserwator- łącznik
Stopień
kanonier
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Kazimierz - Aniela z d. Lubicz-Lipska
Wykształcenie
Od 1935 roku uczeń prywatnej szkoły im. Ziemi Mazowieckiej. W czasie okupacji uczęszczał do tzw. handlówki, którą uzupełniał na tajnych kompletach.
Harcerstwo - udział w konspiracji
Od 1942 r. harcerz 21. WDH im. gen. I. Prądzyńskiego. (Gniazdo “Żwawy Burek” - Drużyna “Niedźwiadek”). Wprowadzającym do drużyny był Zbigniew Martyński pseudonim "Gruda". W 1943 roku ukończył kurs zastępowych
Adres przed Powstaniem
Warszawa, ul. ul. Śniadeckich 9
Oddział
Armia Krajowa - IV zgrupowanie "Gurt" - 2. Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" - poczet dowódcy
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim
W Powstaniu walczył jego ojciec Kazimierz.
Losy po Powstaniu
Po kapitulacji wyszedł z ludnością cywilną. Po 1-dniowym pobycie w Ursusie, wraz z matką i bratem został wysiedlony do Ziemi Pińczowskiej - gmina Koszyce, wieś Jaksice (od października 1944 do maja 1945 roku), następnie, po miesięcznym pobycie w Krakowie powrócił do Warszawy.
Losy po wojnie
Ukończył Liceum im. Stefana Żeromskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z inicjatorów utworzenia w ramach Klubu Krzywego Koła Sekcji Diagnostyki Społecznej (m.in. z Andrzejem Rażniewskim), która stała się zalążkiem Instytutu Badań Opinii Publicznej (OBOP). W latach 1945-47 członek młodzieży PSL, uczestnik akcji referendalnej. W latach 1948-49 członek ZAMP - wyrzucony z organizacji z powodu krytyki "kultu Stalina". W latach 1950-54 wielokrotnie aresztowany i przesłuchiwany w Urzędzie Bezpieczeństwa w związku z udziałem w konspiracyjnej grupie "Personaliści" (kryptonim w aktach UB - "Wilki"). Pracownik naukowy - doc. dr hab. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN od roku 1957 do 1986. W 1980 roku był współzałożycielem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN . W latach 80-tych współpracował z Komitetem Prymasowskim.
Odznaczenia
Odznaczony Medalem Wojska Polskiego (1 i 2) - potwierdzony w 1948 r., Krzyżem Armii Krajowej. 14.12.2017 roku odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Miejsce śmierci
Warszawa. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w kwaterze A-22, rząd 4, grób 12.
Informacje dodatkowe
W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w służbie obserwacyjno-alarmowej, łącznik kanonier - żołnierz AK pseudonim “Sokół”. Po przebytej chorobie powrócił ze szpitala do oddziału 31 sierpnia.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, Archiwum 2. HBAP "Żbik", archiwum rodzinne
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram