Pseudonim:
"Jolat"
Data urodzenia:
1909-08-20
Data śmierci:
1984-11-14
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
porucznik
Miejsce urodzenia:
Jarmolińce na Podolu
Imiona rodziców:
Jan - Franciszka z domu Suszyńska
Wykształcenie i praca przed wojną:
Absolwent Wydziału Chemicznego Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bydgoszczy (dyplom technika-chemika uzyskany w roku 1929). W lipcu 1929 roku podjął pracę w cukrowni Miejsca Górka (woj. poznańskie) - młodszy zmianowy ( kier. fabrykacji) i chemik. Po odbyciu kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (patrz "Przebieg służby wojskowej") w celu pogłębienia wiadomości wojskowych wstąpił na Wydział Chemiczny Institut Polytechnique de Liège (Instytyt Politechniczny w Liège, Belgia), gdzie odbył całkowite, czteroletnie studia (lata 1930-1934). Po zdanych egzaminach (7.09.1934 r.) otrzymał dyplom upoważniający do wykonywania wszelkich prac inżynieryjno-chemicznych dla instytucji przemysłowych I kategorii. Po powrocie do kraju w lipcu 1934 roku podjął pracę w Dziale Syntezy Sztucznego Kauczuku w Chemicznym Instytucie Badawczym w Warszawie, gdzie do 1936 roku pracował w charakterze chemika i kierownika półtechnicznej fabrykacji kauczuku. Następnie podjął pracę w Państwowych Zakładach Lotniczych - Wytwórni Płatowców nr 1 na Okęciu. Pracę w PZL WP-1 przerwał wybuch wojny.
Przebieg służby wojskowej i udział w kampanii wrześniowej 1939 r.:
Elew Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie - kompania łączności. We wrześniu 1939 roku w stopniu porucznika rezerwy, zastępca dowódcy kompanii w 7 pp Leg.
Okres okupacji niemieckiej:
Okres okupacji przebył w Warszawie. Ignorując zarządzenie okupanta dotyczące wyjazdu do obozu jenieckiego oraz przystąpienia do pracy w PZL-u, ukrywał się, podejmując jedynie prace dorywcze, m. in. handel żywnością.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od początku okupacji niemieckiej zaangażowany w działalność konspiracyjną oraz pracę wojskową w ramach organizacji „Kadra Polski Niepodległej„ (KPN), gdzie pełnił funkcje Komendanta Rejonu, a następnie Komendanta I Obwodu w I Okręgu Warszawa KPN. Jednocześnie był członkiem Komendy Głównej i Rady Naczelnej KPN. Był także inicjatorem i organizatorem akcji sabotażowych. Przydział w lipcu 1944 r. : I Obwód ”Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - pluton 1150, dowódca por. Józef Celica ps. „Lechicz""
Oddział:
Armia Krajowa - I batalion WSOP "Dzik" (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - 15. kompania, następnie zgrupowanie "Bartkiewicz" - 3. kompania - III pluton - dowódca
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ. Dwukrotnie uczestniczył w walkach o P.A.S.T-ę przy ul. Zielnej oraz brał udział w walkach w rejonie Ogrodu Saskiego. 7 sierpnia 1944 r. przedostał się z plutonem i czteroma miotaczami ognia na Starówkę, gdzie walczył w szeregach Zgrupowania "Róg". Po upadku Starego Miasta ponownie przeszedł kanałami do Śródmieścia i włączył się w działania d. plutonu 1150.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Żona Julia była łączniczką w tej samej kompanii. W Powstaniu Warszawskim brali udział także jego bracia: Gerard Andrzejewski ps. „Magnet” oraz Romuald Andrzejewski ps. „Jastrząb” - w konspiracji żołnierze Kadry Polski Niepodległej, podczas Powstania walczyli w I batalionie WSOP „Dzik", następnie w zgrupowaniu ”Bartkiewicz".
Odniesione rany:
Dwukrotnie ranny podczas Powstania (rana lewego ramienia i prawego podudzia), m. in. ranny dn. 28.08.1944 r.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI B Fallingbostel, obozu Bergen-Belsen, Oflagu II D Gross Born (Grossborn-Westfalenhof) oraz Stalagów X B Sandbostel i X E Lübeck, gdzie przebywał do wyzwolenia dn. 2.05.1945
Numer jeniecki:
1319
Odznaczenia i awanse:
Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska po raz 1, 2, 3 i 4. Uhonorowany odznaką pamiątkową środowiska żołnierzy Kadry Polski Niepodległej. 12.10.1975 roku awansowany do stopnia kapitana WP.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Archiwum rodzinne
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter