Pseudonim
"Sławek"
Data urodzenia
1920-02-20
Data śmierci
1944-08-18
Stopień
z-ca dowódcy plutonu
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 170 Miejsce: 21
Stopień
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Szymon (Semen) - Wiera z domu Kislinger
Wykształcenie
Absolwent gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie
Udział w konspiracji 1939-1944
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt" - 1. kompania - pluton 153
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Krasińskiego
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt" - 1. kompania - pluton 153
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
Jego brat Orest był żołnierzem Kedywu-Kolegium B. Poległ 1.08.1944 r. na ul. Jasnej 26.
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległ podczas ataku na restaurację "Żywiec" (Al. Jerozolimskie 34/36 róg Marszałkowska 100)
Informacje dodatkowe
Syn księdza ppłk. Semena Fedorońko, naczelnego kapelana wyznania prawosławnego WP, który zginął wiosną 1940 r. w Katyniu, zamordowany przez NKWD. Brat por. Aleksandra Fedorońko (ur. 1918, pilota 300. dywizjonu bombowego w Wielkiej Brytanii, poległego śmiercią lotnika podczas lotu bojowego nad Mannheim w Niemczech w kwietniu 1944 r.) Symboliczny grób rodziny Fedorońko znajduje się na cmentarzu prawosławnym na Woli w Warszawie.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram