Powrót do biogramów

Wiesław
Cieśla

Pseudonim
"Wacek"
Data urodzenia
1928-05-15
Data śmierci
2015-06-27
Stopień
-
Stopień
starszy strzelec
Miejsce urodzenia
Złoczów
Imiona rodziców
Leon - Eufemia z domu Kochamańska [?]
Udział w konspiracji 1939-1944
Od 1940 r.- Szare Szeregi - "Zawisza" - przydział nieznany.
Adres zamieszkania przed Powstaniem
Warszawa, ul. Grottgera 4 m 5
Oddział
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk „Baszta” - batalion „Olza” - kompania O-2 ppor. „Withala”. Przydzielony do drużyny kpr. pchor. R. Karwowskiego. Następnie odkomenderowany do Harcerskiej Poczty Polowej do pchor. Bolesława Haft-Szatyńskiego ps. „Olgierd" (do 26.09.1944), także jako łącznik przy Komendzie Placu.
Szlak bojowy
Mokotów do 26.09.1944 - kanały - Śródmieście.

Uczestnik wyprawy po broń, brał współudział w ratowaniu kościoła św. Michała, uczestniczył w natarciu na ul. Dworkową i redutę "Magnet-Bruhnwerke".

Odniesione rany
Ranny w głowę.
Losy po Powstaniu
Opuścił Warszawę z ludnością cywilną, został zatrzymany w Krakowie i wywieziony do Rzeszy na roboty. Powrócił do kraju po zakończeniu działań wojennych w maju 1945 r.
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Złoty Krzyż Zasługi, Medal za Warszawę, Medal Komisji Edukacji Narodowej
Odznaczenia
Krzyż Armii Krajowej,Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal za Warszawę, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
Losy po wojnie
Komendant Hufca Zielona Góra ZHP, wieloletni przewodniczący Chorągwianej Komisji Historycznej, członek Kręgu Seniorów „Czerwona Szpilka”
Miejsce śmierci
Zielona Góra
Miejsce pochówku
Cmentarz Komunalny Stary przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze
Źródła
MPW-baza uczestników PW, AAN- ankieta uczestnika PW, zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.nekrolog prasowy - GW, data emisji 11.07.2015, materiały prasowe: Zmarł powstaniec Wiesław Cieśla. "Odszedł na wieczną wartę" [zielonagora.gazeta.pl], hm. Wiesław Cieśla ps. Wacek odszedł na wieczną wartę, [zielonagora.zhp.pl]
Publikacje
Autor dwóch publikacji książkowych „Pierwsza Zawiszacka” oraz „Dziś, jutro, pojutrze”
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram