Pseudonim
"Kaktus"
Data urodzenia
1922-02-06
Data śmierci
1944-08-08
Stopień
-
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 40 Miejsce: 44
Imiona rodziców
Lucjan - Irena z domu Mroczkowska
Wykształcenie do 1944 r.
Gimnazjum w Chyrowie.
Adres przed Powstaniem
Warszawa, ul. Ludwiki 6/24
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ” - odcinek bojowy "Kuba"
Szlak bojowy
Stare Miasto
Miejsce śmierci
Poległ w rejonie Nowolipie - Przejazd.
Miejsce pochówku
Pochowany na ul. Nowolipie. Po wojnie, 6 maja 1945 r. ekshumowany na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, A -27, rząd IV, gr. 12
Informacje dodatkowe
Wiesław Miller (1922-1944), był synem Lucjana Millera (1889-1946), inżyniera chemika i kapitana WP, autora szeregu prac naukowych i wykładowcy na Wyższej Szkole Wojennej Intendentury w Warszawie, oraz Marii Ireny Miller z Mroczkowskich. Przed rozpoczęciem wojny, Wiesław uczęszczał do słynnego prowadzonego przez jezuitów Gimnazjum w Chyrowie. W czasie okupacji zaangażował się w działalność podziemną i był członkiem Kedywu. Nosił pseudonim "Kaktus". W czasie Powstania należał do "Parasola". Zginął walcząc w Powstaniu Warszawskim, dnia 8 sierpnia 1944.
Losy rodziny
Ojciec Wiesława, Lucjan Miller wraz z żoną oraz dwoma córkami Lucją i Danutą, 10.08.1944 r. zostali wyrzuceni przez Niemców z ich mieszkania na Woli przy ul. Ludwiki 6/24. Przez dwa tygodnie przebywali w zorganizowanym dla uchodźców z Warszawy obozie przejściowym w Pruszkowie (Dulag 121), a następnie trafili do obozu w Henigsdorfie pod Berlinem. Lucjan Miller otrzymał numer więźnia 3721, Maria Irena Miller – numer 3723, Lucja - 3722, najmłodsza, 14 -letnia Danuta została uznana za dziecko. Po wyzwoleniu pod koniec kwietnia 1945, obóz Hennigsdorf został jeszcze zbombardowany przez wycofujących się Niemców, co spowodowało duże straty wśród więźniów. Na skutek pobytu w obozie Lucjan, Maria, Lucja, Danuta doznali dużego uszczerbku na zdrowiu. Lucjan Miller zmarł po wojnie, 18 lutego 1946 roku, krótko po dowiedzeniu się o śmierci syna w czasie Powstania.
Źródła
PCK kartoteka, archiwum rodzinne
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram