Pseudonim
"Corda"
Data urodzenia
1880-07-30
Data śmierci
1944-09-04
Stopień
kapelan
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 137 Miejsce: 52
Stopień
kapitan duszpasterstwa Armii Krajowej
Miejsce urodzenia
Ślesin - Konin
Wykształcenie i działalność do 1939 r.
Ukończył gimnazjum w Kaliszu, następnie Seminarium Duchowne we Włocławku, gdzie w 1904 otrzymał święcenia kapłańskie. Aktywnie wspierał Narodowy Związek Robotniczy. W 1907 zwolniony z wikariatu w Kole, przeniósł się do Galicji, rezydował przy kościele św. Anny we Lwowie. W 1910 mianowany prefektem szkół męskich: ludowej i wydziałowej w Dolinie. Aktywnie działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej, rozbudował w Dolinie czytelnie z pięcioma wypożyczalniami terenowymi. Od 20.08.1913 prefekt szkoły ludowej i wydziałowej w Monasterzyskach (powiat buczacki) Był organizatorem, później naczelnikiem Drużyny Bartoszowej "Folwarki", następnie kierownikiem całej Chorągwi Buczackiej Drużyn Bartoszowych, zaopatrywał Drużynę "Folwarki" w broń ćwiczebną. W latach I wojny światowej nominalnie pozostawał na stanowisku prefekta w w Monasterzyskach. W 1918 przebywał w Rozdale koło Stryja, następnie w parafii Sokołówka. W 1922 powrócił do diecezji kujawsko-kaliskiej. W Piotrkowie Trybunalskim był prefektem oraz wykładowcą filozofii w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim im Królowej Jadwigi oraz w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim Heleny Trzcińskiej, rektor kościoła szkolnego. Od 1927 prefekt Gimnazjum Męskiego im Bolesława Chrobrego. Zasłynął jako organizator młodzieżowych wycieczek po Karpatach Wschodnich (opisanych w książce "Listy wakacyjne 1926"). Od 1928 w Archidiecezji Wileńskiej, w latach 1928-1935 prefekt Seminarium Nauczycielskiego w Trokach z przydziałem do miejscowego kościoła parafialnego, następnie w latach 1935-1936 w Grodnie - dyrektor Państwowego Liceum i Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza.
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. uczestnik obrony Grodna przed Armią Czerwoną. Po zakończeniu działań wojennych do grudnia 1939, kiedy rozwiązano gimnazjum, wykładał propedeutykę filozofii. Na przełomie 1939/1940 wyjechał do Warszawy, gdzie został kapelanem sióstr Loretanek.
Nazwisko konspiracyjne
Józef Władysław Orłowski
Udział w konspiracji 1939-1944
Utworzył komplet gimnazjalny u sióstr Loretanek przy ul. Szerokiej. Do wybuchu Powstania pięciokrotnie przeprowadzono tam egzaminy maturalne. Pod nazwiskiem Józef Władysław Orłowski wykładał język polski i historię. Od 1942 r. w Armii Krajowej - kapelan zgrupowania (batalionu) im. Jana Kilińskiego I Obwodu (Śródmieście) Okręgu Warszawskiego AK.
Oddział
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Reguła" ("Zagończyk") - sztab
Dzielnica
Śródmieście Północ
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległ podczas bombardowania na rogu ul. Szpitalnej i Przeskok wraz z częścią oficerów sztabu 4. Rejonu. Miejsce to upamiętnia tablica przy ul Szpitalnej 4. Grób znajduje się na Powązkach.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych
Źródła
Ryszard Szawłowski "Wojna Polsko-Sowiecka 1939" - wyd. 1995. Zdjęcia ze zbiorów MPW.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram