Wiktor Andrzej Szeliński

Pseudonim:
"Andrzej Pol"
Data urodzenia:
1921-03-22
Data śmierci:
1984-07-17
Funkcja:
adiutant dowódcy kompanii
Stopień:
kapral podchorąży - podporucznik rezerwy piechoty (1944).
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Zygmunt Krauze - Anna z domu Szelińska
Właściwe nazwisko:
Wiktor Erwin Krauze
Wykształcenie do 1944 r.:
Edukację rozpoczął w 1929 r. wg starego sytemu szkolnego, przechodząc najpierw trzy klasy nauczania wstępnego, następnie kontynuując nauczanie w Prywatnym Męskim Gimnazjum im. Mikołaja Reja Zboru Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 w Warszawie. Po uzyskaniu w 1938 r. "małej matury" przeniósł się do Prywatnego Męskiego Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Niklewskiego przy ul. Złotej 58, gdzie w czerwcu 1939 r. ukończył I klasę licealną. Od 1930 r. należał do 8. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego, w której od 1938 r. pełnił funkcję zastępowego, a następnie przybocznego. W czasie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach Liceum im. Pułaskiego, w którym wiosną 1940 r. uzyskał maturę. W latach 1941-1944 uczęszczał do Państwowej Szkoły Budowy Maszyn (dawna Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie).
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu 1939 r. po radiowym apelu szefa Wydziału Propagandy Sztabu Naczelnego Wodza, płk. Romana Umiastowskiego, opuścił Warszawę z harcerską kolumną marszową. Po kilku tygodniach tułaczki, nie uzyskując przydziału do pomocniczej służby wojskowej, w październiku powrócił do stolicy.
Praca w latach okupacji:
Pracował u swojej babki, w jej fabryce siatek drucianych przy ul. Wiatracznej 15, prowadzonej przez ojczyma (po rozwodzie, w 1941 r. matka ponownie wyszła za mąż, za Stefana Mitke, późniejsze nazwisko Mitkiewicz).
Nazwisko konspiracyjne:
Wiktor Andrzej Szeliński
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od jesieni 1939 r. - w Szarych Szeregach członek 78. WDH im. Władysława Jagiełły, działającej przy Szkole Powszechnej Nr 15 na ul. Kawęczyńskiej 2 na Pradze. Drużynę tę - w typowo praskim środowisku robotniczym - prowadził znany harcerz, doskonały organizator, Mieczysław Słoń ps. "Jurand". Wiktor pod pseudonimem "Andrzej Pol", pełnił w drużynie początkowo funkcję przybocznego, później drużynowego, a następnie zastępcy hufcowego w Hufcu "Centrum Pragi" (CP) w IV Okręgu Praga (PR) Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów (Ul "Wisła"). Od listopada 1942 r., po dokonaniu przez "Pasiekę" (Kwatera Gówna) reorganizacji Szarych Szeregów z podziałem na grupy wiekowe: Zawisza (Z), Bojowe Szkoły (BS) i Grupy Szturmowe (GS), został komendantem BS IV Okręgu Praga. Po aresztowaniu 13 października 1943 r. "Juranda" (zamordowany przez Niemców w ulicznej egzekucji 9.11.1943), objął po nim funkcję komendanta Hufca BS Praga, jednocześnie pełniąc obowiązki komendanta Obwodu "Centrum Pragi" w Organizacji Małego Sabotażu "Wawer". W czerwcu 1942 r. ukończył Zastępczy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Armii Krajowej, uzyskując stopień kaprala podchorążego. Po ukończeniu kursu "Szkoły za lasem", w sierpniu 1943 r. mianowany podharcmistrzem. Po kolejnej reorganizacji Ula "Wisła", przeprowadzonej w marcu 1944 r., został mianowany komendantem nowych Grup Szturmowych Bloku "Bazylika" (Praga), równocześnie obejmując funkcję zastępcy komendanta nowych GS - "Czarnego Jasia" (Jan Wuttke). Bloki (plutony) nowych GS, którym nadano strukturę wojskową, latem 1944 r. miały utworzyć 3. kompanię batalionu "Zośka". Wybuch Powstania Warszawskiego uniemożliwił zakończenie reorganizacji, a 3. kompania ppor. "Giewonta" powstała dopiero podczas pierwszych dwóch dni walk powstańczych na Woli.
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 3. kompania "Giewonta" - poczet dowódcy
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Śródmieście Południe - Górny Czerniaków. Od godziny "W" 1 sierpnia 1944 r. brał udział we wszystkich walkach 3. kompanii "Giewonta". 5 sierpnia uczestniczył w ataku na "Gęsiówkę". Po nieudanej akcji przebicia ze Starego Miasta do Śródmieścia, nocą 31.08.1944 r. przeszedł kanałami do Śródmieścia, w grupie por. "Orszy" - Naczelnika Szarych Szeregów. W okresie reorganizacji batalionu (ze względu na straty rozwiązano 1. kompanię "Maciek" i 3. kompanię "Giewonta"), przed odejściem zgrupowania na Górny Czerniaków, 5 września 1944 r. w prowizorycznej kaplicy w piwnicach kamienicy przy ul. Hożej 15, wziął ślub z sanitariuszką "Zosią" ( Zofia Jarkowska ). W gronie przyjaciół ślubu udzielił kapelan zgrupowania "Radosław" - "Ojciec Paweł" (ks. Józef Warszawski). Do 22 września uczestniczył w walkach na Górnym Czerniakowie. Wobec braku nadziei na pomoc ze strony 1. Armii gen. Berlinga, nocą 22/23.09.1944 r. uczestniczył w nieudanym przebiciu do Śródmieścia Południe. Po tej akcji ukrywał się wraz z żoną, sanitariuszkami: "Martą" (Marta Klauze), "Iką" (Irena Krauze), "Myszką" (Maria Downarowicz), "Zosią" (Zofia Stefanowska) oraz "Żereniem" (Jerzy Łukoski) w ruinach piwnicy przy ul. Wilanowskiej. Nad ranem grupka postanowiła przebijać się w kierunku skarpy śródmiejskiej. Trafiona odłamkiem granatnika w głowę - poległa jego żona, "Zosia". Po dojściu w rejon Czerniakowska - Rozbrat, i wejściu w zadrzewiony teren, grupka rozproszyła się. Na skarpie "Andrzej Pol" został schwytany przez czujkę niemiecką, Patrol zaskoczony jego biegłą znajomością języka niemieckiego, nie wiedząc z kim ma do czynienia, doprowadził go do swojego dowódcy, kwaterującego w podziemiach Hotelu Sejmowego przy ul. Wiejskiej. Stąd został przekazany do siedziby Gestapo (KdS Warschau) w al. Szucha.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Jego siostra Irena była łączniczką w 2. kompanii "Rudy" batalionu "Zośka", żona Zofia była sanitariuszką. Poległa 23.09.1944 r.
Losy po Powstaniu:
W październiku 1944 r., w trakcie ewakuacji KdS Warschau do Sochaczewa, korzystając z zamieszania podjął udaną próbę ucieczki. W tym miesiącu zgłosił się u hm. "Jana" (Leon Marszałek), ostatniego Naczelnika Szarych Szeregów, który mianował go swoim przybocznym. Otrzymał fałszywe dokumenty na nazwisko Wiktor Andrzej Szeliński, ur. 15.05.1917 r. W grudniu 1944 r. mianowany zostaje harcmistrzem. Funkcję przybocznego "Jana" pełnił do rozwiązania Szarych Szeregów, które nastąpiło w styczniu 1945 r.
Losy po wojnie:
Pod koniec maja 1945 r. przyjechał do Gdańska, gdzie zamieszkał przy ul. Morskiej 3. Od 15 czerwca był pracownikiem Spółdzielni Zaopatrzenia "Dźwig" przy Biurze Odbudowy Portów - Gdańsk, na stanowisku zastępcy kierownika Działu Transportu. W październiku tego roku w "Komisji Likwidacyjnej b. AK na Obszar Centralny", oraz w Starostwie w Gdańsku, ujawnił swoją działalność konspiracyjną w AK i udział w Powstaniu Warszawskim, a także swoje prawdziwe nazwisko - Wiktor Erwin Krauze. 9.09.1946 r. aktem zmiany nazwiska zalegalizował używanie rodowego nazwiska swojej matki - Szeliński. Pod koniec 1946 r. wyjechał do Bykowiny na Śląsku, gdzie do 30.06.1947 r. pracował w Górnośląskiej Fabryce Blach Dziurkowanych, na stanowisku kierownika technologicznego. W lipcu 1947 r. powrócił do Gdańska, gdzie założył Wytwórnię Siatek Ogrodzeniowych i Budowlanych, pełniąc w firmie funkcję kierownika technicznego. Po zaliczeniu studiów konspiracyjnych w Szkole Wawelberga, i zdaniu egzaminu dyplomowego, uzyskał tytuł inżyniera-mechanika. W połowie 1950 r. powrócił na stałe do Warszawy. Zamieszkał przy ul. Lenartowicza 20. Pracował jako inspektor nadzoru w Centralnym Zarządzie Polskich Zakładów Zbożowych (PZZ). Od stycznia 1952 r. do czerwca 1960 r. był głównym inżynierem, a następnie kierownikiem Państwowego Przedsiębiorstwa "Spichrze Zbożowe w budowie". Od lipca 1960 r. naczelnik wydziału, następnie główny specjalista w Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, aż do jej likwidacji w 1982 r. Inicjator wielu przedsięwzięć w trakcie odbudowy ze zniszczeń wojennych oraz rozbudowy i unowocześniania polskiego przemysłu zbożowo-młynarskiego. Ceniony ekspert w zakresie urządzeń elewatorowych, oraz przemysłu spożywczego (makaroniarnie, kaszarnie). Wieloletni rzeczoznawca PZZ do rozmów z kontrahentami zagranicznymi. Od lipca 1982 r. na emeryturze.
Działalność społeczna:
Przez cały okres pracy zawodowej od lat powojennych, a później także na emeryturze, aktywnie uczestniczył w pracy z młodzieżą harcerską. W 1945 r. pełnił funkcję komendanta Rejonu Gdańsk w Gdańskiej Chorągwi ZHP. W latach 1947-1950 był kierownikiem Wydziału Drużyn Gdańskiej Chorągwi ZHP. Po październiku 1956 r. włączył się ponownie do pracy w harcerstwie pełniąc funkcję komendanta Hufca Warszawa - Mokotów. Brał udział w szkoleniu kadry instruktorskiej w Komendzie Chorągwi Warszawskiej ZHP. W 1980 r. włączył się w prace nad odnową ZHP. Był inicjatorem i organizatorem wielu prac historycznych w środowisku byłych członków Szarych Szeregów. W latach 1981-1984 zaangażował się w pomoc młodym instruktorom tworzącym Porozumienie Kręgów Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego. Był również jednym z sygnatariuszy listu do władz PRL w sprawie przywrócenia - bezprawnie odebranego - obywatelstwa polskiego przebywającym na emigracji dowódcom Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na znak protestu odmówił odebrania nadanego mu Warszawskiego Krzyża Powstańczego. Aktywnie uczestniczył także w życiu Środowiska byłych żołnierzy batalionu "Zośka". Autor wspomnień w pracy zbiorowej "Pamiętniki żołnierzy baonu Zośka" (wyd. VI 1997).
Życie prywatne:
Od 1946 r. w związku małżeńskim z Krystyną Janiną Murzynówną, uczestniczką Powstania Warszawskiego w szeregach Wojskowej Służby Kobiet V Obwodu Mokotów. Z tego związku miał trzech synów: Andrzeja (ur. 1948), Piotra ur. 1950) i Jana (ur. 1955).
Odznaczenia:
Medal Wojska (dwukrotnie, 1948), Srebrny Krzyż Zasługi (1957), Krzyż Walecznych (1969), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982), Krzyż Armii Krajowej (1983), Krzyż za Zasługi dla ZHP z Rozetą - Mieczami (1984).
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Zmarł nagle w Warszawie, tuż przed opuszczeniem szpitala, w którym leczył uraz nogi po niegroźnym wypadku samochodowym. Powodem śmierci był zator żylny. Pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/58 w Warszawie (kw. 59 b - 4).
Źródła:
W.Trojan: Ci, którzy przeżyli…Biografie żołnierzy batalionu "Zośka" Armii Krajowej. Warszawa, 2002. Anna Borkiewicz-Celińska: Batalion "Zośka", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
Uwagi:
Nazwisko do 1946 roku: Wiktor Erwin Krauze
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Wiktor Andrzej Szeliński (do 1946 r. Wiktor Erwin Krauze) ps. "Andrzej Pol"

Wiktor Andrzej Szeliński (do 1946 r. Wiktor Erwin Krauze) ps. "Andrzej Pol"

Wiktor Andrzej Szeliński  (w Powstaniu Krauze) ps. "Andrzej Pol"

Wiktor Andrzej Szeliński (w Powstaniu Krauze) ps. "Andrzej Pol"

Grób harcmistrza Wiktora Szelińskiego na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie

Grób harcmistrza Wiktora Szelińskiego na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie

Nasz newsletter