Pseudonim:
"Prus"
Data urodzenia:
1924-08-26
Data śmierci:
1998-12-23
Funkcja:
-
Stopień:
kapral
Miejsce urodzenia:
Kraków
Imiona rodziców:
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Świętokrzyska 12 m.30
Pseudonimy:
"Prus", "Witek"
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Leśnik" - 2. kompania
Szlak bojowy:
Wola - Muranów - Stare Miasto - kanały - Śródmieście
Odniesione rany:
Ranny 26.08.1944 r. podczas ostatnich walk o PWPW
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI A Altengrabow
Numer jeniecki:
47395
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku :
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki) kwatera 218, rząd 3, grób 27
Informacje dodatkowe:
Jego ojciec, Bohdan de Nisau Bohdan de (występował także jako Bogdan de Nizo, Bohdan Denizo, Egon Bogdanowicz Sztern), pseud. "Zborowski"(1896–1943), był działaczem lewicowym i chemikiem. W latach pierwszej wojny światowej wstąpił do PPS-Frakcji Rewolucyjnej i Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Glinojecku. W r. 1918 został komendantem obwodu mławskiego POW. W listopadzie 1918 brał udział w rozbrajaniu Niemców. Został następnie «okręgowcem» PPS na okręg ciechanowski. Wiosną 1919 przeniósł się do Warszawy, gdzie działał w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, należąc do jej ścisłego kierownictwa. Bohdan de Nisau był współzałożycielem Uniwersytetu Robotniczego im. F. Morawskiego, współpracował z „Gazetą Robotniczą”, wziął udział w drugim powstaniu śląskim. Jesienią 1927 wyjechał do Związku Radzieckiego, gdzie używał nazwiska: Egon Bogdanowicz Sztern. Otrzymał pracę w zakładach chemicznych w Dzierżyńsku, w r. 1933 przeniósł się do Gorłówki, gdzie był kierownikiem laboratorium w podobnych zakładach chemicznych. Na początku 1934 r. został wskutek prowokacji aresztowany i 9 III 1934 w Woroneżu skazany. Przebywał w obozie pracy. Zmarł 26 I 1943.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Fotografia udostępniona przez p. Krystynę Szypowską.

kpr. Witold de Nisau "Prus" (1924-1998). Fotografia udostępniona przez p. Krystynę Szypowską.

kpr. Witold de Nisau "Prus" (1924-1998). Fotografia udostępniona przez p. Krystynę Szypowską.

Nasz newsletter