Pseudonim
"Daberko"
Data urodzenia
1920-08-06
Data śmierci
2000-09-01
Stopień
-
Stopień
plutonowy podchorąży
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Julian - Stanisława
Udział w konspiracji 1939-1944
IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2. Rejon - pluton 437
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - batalion "Iwo"
Szlak bojowy
Ochota - Reduta Wawelska - Śródmieście Południe - batalion"Iwo-Ostoja"
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel
Numer jeniecki
223532
Miejsce śmierci
USA
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Wymieniany we wspomnieniach sanitariuszki Barbary Kotarbińskiej-Stefanowskiej - MPW-A-W-78 (P/2569). Ze wspomnień wynika wcześniejszy przydział w pierwszych dniach sierpnia - IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1. Rejon - pluton (?) 416
Publikacje
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 5, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego A-Kö / red. nauk. Piotr Rozwadowski, Wyd. "Bellona”, Fundacja " Warszawa Walczy 1939-1945", 2002 - tutaj: Plutonowy podchorąży. Ochota, Reduta Wawelska. Śródmieście, bat."Iwo-Ostoja".
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram