Pseudonim:
"Żakowski"
Data urodzenia:
1916-04-18
Data śmierci:
1988-02-12
Funkcja:
-
Stopień:
plutonowy
Numer legitymacji AK:
120524
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Nazwisko konspiracyjne:
Bułhak, Żakowski
Imiona rodziców:
Jan - Jadwiga z domu Liwska
Wykształcenie do 1944 roku :
Uczęszczał do Gimnazjum im. Mikołaja Reja, szkoły Zboru Ewangelicko-Augsburskiego. Po ukończeniu szkoły rozpoczął studia historyczne na Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, łącząc je początkowo ze studiami ekonomicznymi na Wolnej Wszechnicy Polskiej. Uczęszczał na zajęcia m. in. do Stanisława Arnolda, Natalii Gąsiorow-skiej (początkowo na Wolnej Wszechnicy Polskiej), Stefana Czarnowskiego, Zdzisława Zmigrydera-Konopki, Józefa Chałasińskiego, Marcelego Handelsmana. Mimo zainteresowań historią gospodarczą (szczególnie w okresie XVIII i XIX wieku) jeszcze w okresie studiów napisał pod kierunkiem prof. Arnolda pracę proseminaryjną o pobycie św. Brunona z Querfurtu w Polsce .
Praca i działalność przed wojną :
Pracował w Archiwum Radziwiłłowskim w Warszawie na rogu ulic Marszałkowskiej i Złotej, wykładał w ramach Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, od 1937 roku asystent w Wolnej Wszechnicy Polskiej, nauczyciel w Państwowym Żeńskim Liceum Pedagogicznym.
Adres zamieszkania w dwudziestoleciu międzywojennym:
Razem z matką mieszkał na ul. Senatorskiej w Warszawie
Pseudonimy w okresie konspiracji :
„Bułhak”, „Żakowski”, „Wiktor ”(według relacji Kazimierza Ostrowskiego „Łaskiego”, „Nowiny” - por. G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939–1945, Warszawa 1987, s. 363.), „Witold” (pseudonim podawany w literaturze, choć sam Witold Kula miał nie potwierdzać faktu używania przez siebie tego pseudonimu. Porównaj: G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP–ZWZ–AK 1939–1945, Warszawa 1987, s. 57; M. Straszewska, „Biuletyn Informacyjny” 1939–1944, „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia z Okresu II Wojny Światowej”, t. XI, Warszawa 1967, s. 128–140).
Udział w konspiracji 1939-1944:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy)
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy)
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu
Numer jeniecki:
101539
Miejsce śmierci:
Warszawa.
Informacje dodatkowe - rodzina:
Pochodził z drobnej rodziny mieszczańskiej wyznania kalwińskiego. Ojciec Witolda Kuli – Jan Kula ps. „Żakiewicz” był zesłańcem syberyjskim, który powrócił do Warszawy, należał do Polskiej Organizacji Wojskowej, a także był członkiem Towarzystwa Wyższych Kursów Naukowych, podobnie jak należąca do Towarzystwa matka Witolda – Jadwiga Kula z Liwskich. W wieku 2 lat Witold Kula stracił ojca, który zmarł na hiszpankę 4 grudnia 1918 roku.
*:
Biogram w trakcie opracowywania
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter