Pseudonim:
„Lis”, „Prosty"
Data urodzenia:
1932-10-02
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Józef - Zofia z domu Jędrysiak
Udział w konspiracji :
Szare Szeregi - od maja 1942 roku należał do konspiracyjnej drużyny harcerskiej im. Romualda Traugutta działającej na terenie Osiedla Wiśniewo (Wiśniewo-Henryków, obecnie Białołęka). Drużyna Romualda Traugutta wchodziła w skład Hufca Legionowo w Chorągwi Mazowieckiej. Do konspiracji wprowadzony przez Grzegorza Pastera ps. „Maciek”. Drużynowym był dh. pchor, a następnie ppor. Jan Raczyński ps. „Wiosna„. Raczyński oraz inni podchorążowie AK z Legionowa prowadzili dla chłopców szkolenia wojskowe. Witold Lisowski ps. ”Prosty" jako harcerz wypełniał zadania łącznika, kolportera i wywiadowcy oraz brał udział w małym sabotażu na terenie Piekiełka, Henrykowa i Jabłonny.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Modlińska 212
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
Choszczówka
Oddział :
VII Obwód „Obroża” (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon „Brzozów” (Legionowo) - służba pomocnicza - „Zawiszacy"

Zadania: wywiad i stała obserwacja magazynów niemieckich przy ul. Mehoffera, poczta polowa, obserwowanie transportu niemieckiego przy ul. Modlińskiej, obserwacja patroli, zdobywanie żywności i lekarstw dla Zgrupowania w Puszczy Kampinoskiej.

Odniesione rany:
Ranny odłamkiem granatu w głowę i lewą nogę podczas niemieckiej pacyfikacji Henrykowa (w czasie tej akcji zginął wuj Witolda, Stanisława Sadowski, żołnierz AK, a dom w którym mieszkała rodzina doszczętnie spłonął).
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z ludnością cywilną, docierając do Kampinosu. Zakończenia działań wojennych rodzina doczekała na terenie Kampinosu we wsi Wiejce. Do Warszawy powrócili 18 stycznia 1945 roku.
Odznaczenia:
Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal za Warszawę 1939-1945, Krzyż Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami.
Losy po wojnie, represje:
W latach 1950-1955 pracował w batalionach roboczych. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Oddział Warszawa - Krąg "Zamek".
Informacje dodatkowe - losy rodziny, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata :
Ojciec Witolda, Józef Lisowski był piłsudczykiem i oficerem Wojska Polskiego. Poległ w walce z Nimcami w 1939 roku. Matka - Zofia z domu Jędrysiak prowadziła restaurację. Rodzina mieszkała w podwarszawskim Henrykowie. W latach trzydziestych w sąsiedztwie Lisowskich zamieszkała żydowska rodzina Inwentarzów. Swój dom rodzinny wybudowali na działce zakupionej od Lisowskich. Symche Inwentarz był kupcem, prowadził sklep kolonialny. Obie rodziny żyły w bliskich sąsiedzkich stosunkach, Witold zaprzyjaźnił się ze swoim rówieśnikiem, 13-letnim Józefem Inwentarzem, nazywanym „Dudkiem” (ojciec Józefa - Symche Inwentarz został zabity przez Niemców w 1940 roku w Palmirach). W 1941 r. rodzina Inwentarzów wraz z innymi henrykowskimi Żydami trafiła do getta w Ludwisinie (dziś Legionowo). W październiku 1942 r. Niemcy zlikwidowali getto, a Żydów wywieźli do obozu zagłady w Treblince. Józefowi Inwentarzowi udało się uciec przed likwidacją. W ukryciu spędził całe lato i wczesną jesień 1943 roku. Wyczerpanego i wygłodniałego Józka spotkał Witold, który zaprowadził chłopca do swej matki. Pomimo grożącego im śmiertelnego niebezpieczeństwa, bracia Lisowscy wraz z matką zatrzymali u siebie Józefa. Decyzję o tym podjął starszy brat Witolda, Wiesław. Czas do nadejścia wiosny 1944 roku młody Józef Inwentarz spędził w pokoiku na poddaszu ich domu. By pomóc przyjacielowi Witold Lisowski w tajemnicy przed wszystkimi oddał Józkowi własną metrykę chrztu. Po zakończeniu wojny Dudek wyemigrował w 1945 r. do Izraela, gdzie przyjął nazwisko Josef Carmeli. W końcu lat 80-tych Józef i Witold odnowili kontakt. Za niesienie pomocy chłopcu w 1994 roku Witold Lisowski i jego nieżyjąca już matka, Zofia, otrzymali tytuł i medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W trakcie Powstania poległ wuj Witolda - Stanisław Sadowski (1905-1944), który zginął w płomieniach podpalonego przez Niemców domu oraz stryj Bolesław Wiśniewski (1905-1944) zamordowany 5-6 VIII podczas pacyfikacji Woli.
Źródła:
MPW-teczka, w tym kopia zaświadczenia UdsKiOR, uwaga! zaliczony okres: IX 1943 do IX 1944 - Szare Szeregi, następnie IV- V 1945 Wojsko Polskie, MPW-ankieta, kopie legitymacji odnzaczeniowych oraz zaświadczenie dotyczące udziału w konspiracji i PW, dokument wystawiony przez Komisję Historyczną Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie, L. dz. 218/WHD/93. Fot. ze zbiorów prywatnych p. Witolda Lisowskiego
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fot. zbiory prywatne p. Witolda Lisowskiego

Fot. zbiory prywatne p. Witolda Lisowskiego

Nasz newsletter