Pseudonim:
"Janek"
Data urodzenia:
1928-10-23
Data śmierci:
2013-04-15
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Bronisław - Janina z domu Stoga
Udział w konspiracji 1939 -1944:
Do konspiracji wprowadzony przez matkę, Janinę Siwińską z domu Stoga, ps. „Anna„, współpracującą od wiosny 1940 r. w ramach działalności Organizacji Wywiadowczej „Muszkieterowie” bezpośrednio z kpt. Kazimierzem Leskim ps. „Bradl”. Wprowadzony do Organizacji przez ”Annę„ Witold Siwiński po ps. ”Janek„ był łącznikiem w sieci łączności obsługującej tak działalność ”37„ w Organizacji ”Muszkieterowie„, jak i wiążącej tę działalność z pracą innych organizacji konspiracyjnych , m.in. Oddziału II Komendy Głównej ZWZ. Jesienią 1941 roku po reorganizacji, kiedy to większość członków Organizacji Muszkieterów przeszła do Związku Walki Zbrojnej i została przydzielona do właściwych, najbliższych tematycznie dotychczasowej działalności struktur ZWZ (do scalenia całej organizacji Muszkieterów z ZWZ doszło ostatecznie 6.12.1941 r- przyp. red.) - w konsekwencji ”Dział 37„ wcielony został do Oddziału II Komendy Głównej ZWZ, do pracy w kontrwywiadzie Oddziału II (”Wywiady obce 997„), do Biura Studiów Wojskowych ”C3„ tego oddziału oraz wywiadu komunikacyjnego. W związku z tym dotychczasowe zadania sieci łączności byłego ”37„ zostały rozszerzone, oprócz dotychczasowych komórek ”37" o łączność z jednostkami Oddziału II ZWZ-AK.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Krasińskiego 18 m. 241
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żyrafa" - IV Batalion OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego - 2. kompania im. Komuny Paryskiej - pluton 220
Szlak bojowy:
Żoliborz
Odniesione rany :
Ciężko ranny podczas Powstania - utrata prawej ręki
Rodzeństwo walczące w Powstaniu Warszawskim:
Jego siostra Barbara ps. "Elza" była żołnierzem Kedywu KG AK "Czata 49", a podczas Powstania pełniła służbę sanitarną w zgrupowaniu"Żmija" - pluton 225. Zginęła zamordowana na Marymoncie dn. 14.09.1944 roku, w wieku 20 lat.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - Stalag XI-A Altengrabow, Lazaret obozowy "A" - Groß Lübras
Numer jeniecki:
47382
Odznaczenia:
Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej i innymi odznaczeniami wojskowymi. Awansowany do stopnia porucznika WP w stanie spoczynku.
Działalność po wojnie:
Prezes Środowiska "Żywiciel" przy ŚZŻAK Okręg Warszawski.
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Kwatera: II B 30, rząd 8, grób 15. Pochowany w grobie rodzinnym wraz z matką Janiną Siwińską i ojcem Bronisławem
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, PCK - kartoteka, MPW-zbiory: P/16-1,2, P/9083, dar pani Aliny Siwińskiej. Nekrolog w prasie, data emisji 17.04.2013. Fotografie ze zbiorów rodzinnych p. Aliny Siwińskiej (żony Witolda), odbitki przekazane do zbiorów ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego.
Publikacje:
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski, red. Andrzej Krzysztof Kunert (red. nacz.) Warszawa: ARS Print Production, 1997
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Witold Jan Siwiński "Janek" (1928-2013). Na zdjęciu w roku 1932. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aliny Siwińskiej (żony Witolda), odbitka przekazana do zbiorów ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego.

Witold Jan Siwiński "Janek" (1928-2013). Na zdjęciu w roku 1932. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aliny Siwińskiej (żony Witolda), odbitka przekazana do zbiorów ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego.

Witold Jan Siwiński "Janek" (1928-2013). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/16-2

Witold Jan Siwiński "Janek" (1928-2013). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/16-2

Witold Jan Siwiński "Janek" (1928-2013). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/16-1

Witold Jan Siwiński "Janek" (1928-2013). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/16-1

Witold Jan Siwiński "Janek" (1928-2013). Fot. ze zbiorów MPW - kwerenda "Związek Inwalidów Wojennych Warszawa Żoliborz"

Witold Jan Siwiński "Janek" (1928-2013). Fot. ze zbiorów MPW - kwerenda "Związek Inwalidów Wojennych Warszawa Żoliborz"

Witold Siwiński na nartach, 1937 rok. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aliny Siwińskiej (żony Witolda), odbitka przekazana do zbiorów ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego.

Witold Siwiński na nartach, 1937 rok. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aliny Siwińskiej (żony Witolda), odbitka przekazana do zbiorów ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego.

Po wojnie, z rodzicami Janiną i Bronisławem Siwińskimi. Fotografia wykonana między 1945 a 1950 rokiem. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aliny Siwińskiej (żony Witolda), odbitka przekazana do zbiorów ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego.

Po wojnie, z rodzicami Janiną i Bronisławem Siwińskimi. Fotografia wykonana między 1945 a 1950 rokiem. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aliny Siwińskiej (żony Witolda), odbitka przekazana do zbiorów ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego.

W górach, lata 1945-1950. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aliny Siwińskiej (żony Witolda), odbitka przekazana do zbiorów ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego.

W górach, lata 1945-1950. Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Aliny Siwińskiej (żony Witolda), odbitka przekazana do zbiorów ikonograficznych Muzeum Powstania Warszawskiego.

Oświadczenie na temat udziału Witolda Siwińskiego w konspiracji. Na dokumencie widoczny podpis inż. Kazimierza Leskiego "Bradla". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9083, dar p. Aliny Siwińskiej

Oświadczenie na temat udziału Witolda Siwińskiego w konspiracji. Na dokumencie widoczny podpis inż. Kazimierza Leskiego "Bradla". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9083, dar p. Aliny Siwińskiej

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Nasz newsletter