Powrót do biogramów

Witold
Sokolnicki

Pseudonim
"Kaczmarek"
Data urodzenia
1906-06-14
Data śmierci
1968-08-01
Stopień
-
Stopień
major
Miejsce urodzenia
Siedlemin powiat Jarocin
Przebieg służby wojskowej do 1939 r.
Od roku 1925 służył w 15 Pułku Ułanów Poznańskich, przy czym w roku 1927 ukończył w stopniu podporucznika Oficerską Szkołę Kawalerii w Grudziądzu z I lokatą, w roku 1934 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, kontynuując je w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu, gdzie otrzymał dyplom oficera sztabu generalnego. Po powrocie do kraju objął stanowisko I oficera sztabu Krakowskiej Brygady Kawalerii, dowodzonej przez gen. Zygmunta Piaseckiego.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
We wrześniu 1939 r. oficer sztabu Krakowskiej Brygady Kawalerii.
Udział w konspiracji 1939-1944
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy)
Oddział
Uczestnik Powstania Warszawskiego - brak informacji na temat przydziału.
Losy po Powstaniu
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Według innych wersji pojmany przez Niemców 8 sierpnia 1944 r. zdołał zbiec i do końca wojny przebywał w Krakowie.
Losy po wojnie
Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Wielkopolski i od razu rozwinął ożywioną działalność: najpierw jako pełnomocnik do spraw zagospodarowania poniemieckich gospodarstw rolnych, a później w spółdzielczości inwalidzkiej, pełniąc od roku 1957 obowiązki prezesa Zarządu Okręgowego Związku Spółdzielni Inwalidów w Poznaniu. Radny Miejski, prezes Zarządu Okręgowego oraz wiceprezes Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych.
Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Virtuti Militari V klasy, Złoty Krzyż z Mieczami, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za Warszawę 1939-1945, Medal Zwycięstwa i Wolności.
Miejsce śmierci
Poznań
Miejsce pochówku
Cmentarz Komunalny Junikowo w Poznaniu, pole 9, kwatera 2, rząd 11, miejsce 23.
Informacje dodatkowe - losy rodziny
Jego pierwsza żona Elżbieta Sokolnicka z domu Rembowska (1916-1944), poległa podczas działań Powstania Warszawskiego. Brat Elżbiety - ppor. Maciej Rembowski ps. „Madej”, walczył na Mokotowie w szeregach pułku "Baszta" (batalion "Karpaty" - kompania K-2). Po Witold Sokolnicki wojnie ożenił się z Krystyną Fudakowską. Miał z nią córkę Beatę (ur. 1949) oraz syna Andrzeja (ur. 1950). Z pierwszego związku z Elżbietą z Rembowskich miał córkę Aleksandrę (ur. 1943).
Źrodło
MPW-baza uczestników PW
Publikacje
Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski (red.): Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 685.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram