Pseudonim:
"Władek"
Data urodzenia:
1926-01-28
Data śmierci:
2023-03-07
Funkcja:
-
Stopień:
starszy strzelec
Miejsce urodzenia:
Poznań
Imiona rodziców:
Stanisław - Alicja z domu Handke
Wykształcenie do 1944 r. :
Uczęszczał do prywatnego Gimnazjum im. L. Lorenza w Warszawie. Maturę zdał w czasie okupacji niemieckiej w ramach tajnych kompletów Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od maja 1944 roku - Armia Krajowa - VII zgrupowanie (batalion) "Ruczaj" - 2. kompania - pluton 126
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Wilcza 44 m. 5
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 5. Rejon - batalion "Oaza" - 1. kompania porucznika "Leguna"
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe - Mokotów - Las Kabacki - Sadyba - Mokotów
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
Jego brat Stanisław był żołnierzem 2. kompanii batalionu AK "Zośka". Poległ 30 sierpnia 1944 na Starym Mieście. W Powstaniu wzięli udział także dwaj bracia stryjeczni Stanisława i Władysława - ppor. Andrzej Findeisen "Turkiel" (poległ 2.08.1944) oraz młodszy brat Andrzeja - Krystyn Tadeusz Findeisen (1924-1944).
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel.
Numer jeniecki:
221907
Losy po wojnie :
Inżynier, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Warszawskiej. Do Polski powrócił w grudniu 1945 r. Po powrocie rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1949 r. Następnie pracował w Wydziale Telekomunikacji Ministerstwa Kolei (1949-51). Pracę na Politechnice Warszawskiej rozpoczął w 1948 r. jako asystent w Katedrze Miernictwa Elektrycznego, pod kierownictwem prof. K. Drewnowskiego. W latach 1949-51 był asystentem w Katedrze Telekomutacji, gdzie również w latach 1951–54 odbył studia aspiranckie pod kierownictwem prof. S. Kuhna i obronił rozprawę kandydacką nt. “Numeryczna metoda analizy i syntezy układów automatycznej regulacji” (1954). W 1957 r. został docentem, a następnie profesorem nadzwyczajnym (1962) i profesorem zwyczajnym (1971). Członkiem korespondentem PAN został w roku 1971, a na członkiem rzeczywistym — w roku 1986. W 1982 r. został członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 11 kwietnia 1981 został wybrany na rektora Politechniki Warszawskiej, w pierwszych, po wieloletniej przerwie, wolnych wyborach władz uczelni. W 1984, mimo oporu uczelnianych i pozauczelnianych organów PZPR, wybrano go na następną kadencję rektorską, ale w listopadzie 1985 decyzją ówczesnych władz PRL został odwołany ze stanowiska. W latach 1986–1990 przewodniczył Prymasowskiej Radzie Społecznej, należał też do Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym "Solidarności" Lechu Wałęsie (1988–1990). W 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, był współprzewodniczącym (z Aleksandrem Gieysztorem) obrad plenarnych. W pierwszych po wojnie wolnych wyborach do Senatu z 4 czerwca 1989 zdobył mandat senatora z ramienia KO w województwie warszawskim. W 1991 po raz drugi został senatorem z ramienia Unii Demokratycznej, w 1993 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję. W Senacie był m.in. przewodniczącym senackiej Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej.
Odznaczenia:
Order Orła Białego, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medalem Zasłużonemu dla Kościoła i Narodu. Uhonorowany także Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. W czerwcu 2020 roku Rada m. st. Warszawy przyznała prof. Władysławowi Findeisenowi tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy. Honorowe obywatelstwo stolicy to wyraz najwyższego uznania dla zasług oraz wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Do tej pory taki tytuł przyznano 88 osobom.
Miejsce pochówku:
Cmentarzu Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, Al. 24, rząd 1, gr. 1
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW. Archiwum rodzinne. Fotografię z lat młodości na potrzeby Powstańczego Biogramu udostępnił ze swego archiwum rodzinnego prof. Władysław Findeisen „Władek” (2019). Pozostałe zdjęcia pochodzą z domeny publicznej.
Publikacje:
40-lat PTETiS" Biuletyn nr 5 (jubileuszowy) pod red. A. J. Marusaka. Warszawa 2001, s.199.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fot. ze zbiorów prywatnych  p. Władysława Findeisena „Władka”

Fot. ze zbiorów prywatnych p. Władysława Findeisena „Władka”

Fot. ze zbiorów prywatnych  p. Władysława Findeisena „Władka”

Fot. ze zbiorów prywatnych p. Władysława Findeisena „Władka”

Fot. ze zbiorów prywatnych  p. Władysława Findeisena „Władka”

Fot. ze zbiorów prywatnych p. Władysława Findeisena „Władka”

Fot. ze zbiorów prywatnych  p. Władysława Findeisena „Władka”

Fot. ze zbiorów prywatnych p. Władysława Findeisena „Władka”

Należąca do Władysława Findeisena „Władka” legitymacja Armii Krajowej

Należąca do Władysława Findeisena „Władka” legitymacja Armii Krajowej

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR). Ze zbiorów prywatnych  p. Władysława Findeisena „Władka”

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR). Ze zbiorów prywatnych p. Władysława Findeisena „Władka”

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR) - obie strony dokumentu. Ze zbiorów prywatnych  p. Władysława Findeisena „Władka”

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR) - obie strony dokumentu. Ze zbiorów prywatnych p. Władysława Findeisena „Władka”

Fot. domena publiczna

Fot. domena publiczna

Fot. domena publiczna

Fot. domena publiczna

Fotografia wykonana w 2020 r. z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Warszawy. Nadesłał p. Michał Findeisen

Fotografia wykonana w 2020 r. z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Warszawy. Nadesłał p. Michał Findeisen

Nasz newsletter