Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1924-11-22
Data śmierci:
1999-09-24
Funkcja:
-
Stopień:
plutonowy
Miejsce urodzenia:
Pniaki powiat Kałusz (ówczesne województwo stanisławowskie)
Imiona rodziców:
Jan - Karolina z domu Dębiczak
Oddział:
1. Armia Wojska Polskiego - 3. Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta
Szlak bojowy :
Praga - przeprawa przez Wisłę - Górny Czerniaków.
Odniesione rany :
Ranny podczas walk na Czerniakowie.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec obozu przejściowego w Szymanowie, następnie w Stalagu X B Sandbostel (21.10.1944). 13 listopada 1944 roku przeniesiony do Stalagu XVIII C Markt Pongau. Wyzwolony przez armię amerykańską wiosną 1945 roku.
Numer jeniecki:
221420
Losy po wojnie :
Po wyzwoleniu w sierpniu 1945 roku powrócił do kraju. Założył rodzinę - żonaty z Jadwigą z Kaczyńskich, miał pięcioro dzieci. Zamieszkał na stałe w Opolu.
Miejsce pochówku:
Cmentarz Centralny Opole-Półwieś ul. Cmentarna
Informacje dodatkowe - losy rodziny :
Urodzony we wsi Pniaki w województwie stanisławowskim. W styczniu 1940 roku został wywieziony na Sybir w okolice Murmańska. Następnie po podpisaniu Układu Sikorski–Majski rodzinę przewieziono do Uzbekistanu. Starszy brat Władysława był w Armii Andersa na Bliskim i Środkowym Wschodzie, walczył pod Monte Cassino. Resztę życia spędził na emigracji w Kanadzie. Młodszy od niego Władysław wstąpił do armii gen. Berlinga i brał udział w bitwie pod Lenino. W czasie Powstania Warszawskiego jako dowódca plutonu brał udział w walkach na Pradze. Po przeprawie przez Wisłę na lewy brzeg wspierał walczące na Czerniakowie oddziały Armii Krajowej. Z jego kompanii, z żołnierzy, którzy przeprawili się przez Wisłę na drugi brzeg przeżyło Powstanie jedynie pięciu. Po kapitulacji wzięty do niewoli, przeszedł przez tymczasowy obóz jeniecki w Szymanowie, następnie wywieziony do Stalagu w Austrii. Wywiezione na Sybir matka i siostry - Kazimiera i Zofia, nigdy nie powróciły do Polski. Najstarsza Kazimiera pozostała przy matce opiekując się nią. Stan matki - Karoliny Kochan znacznie pogorszył się, gdy otrzymała dwa listy dotyczące synów - pierwszy błędnie informował o zaginięciu Stanisława pod Monte Cassino, drugi - o zaginięciu/śmierci Władysława podczas walk Warszawie. Zmarła w szpitalu w Urgenczu w Uzbekistanie. Jej najmłodsza córka - Zofia zmarła z wycieńczenia i głodu, jako maleńkie dziecko.
Uwagi - okoliczności posługiwania się inną datą urodzenia:
Prawidłowa data urodzenia Władysława Kochana podawana przez syna oraz w bazie Straty.pl to 22.11.1924, jednak w zapisach jenieckich i ewidencji Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu figuruje on jako KOCHANOWSKI WŁADYSŁAW, ur. w Kałuszu, syn Jana i wielokrotnie spotykana inna data urodzenia - 28.11.1925 (np. na zaświadczeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego z dn. 23.08.1945). Wynika ona z faktu, że powracający po wyzwoleniu do kraju Władysław Kochan z rozmysłem posługiwał się drugą, nieprawdziwą datą urodzenia, ponieważ jego bliscy nadal przebywali w ZSRR na Syberii, przez co Władysław zachowywał wyjątkową ostrożność wobec nowej władzy, jednocześnie nie chcąc zaszkodzić ani rodzinie, ani sobie. Dodatkowo sprawę komplikował fakt, że część wcześniejszych dokumentów Władysława także podawała rok urodzenia 1925 (a więc datę błędną). Był to efekt pomysłowości ojca Władysława - Jana Kochana, który gdy zorientował się, że Rosjanie wszelkie podawane dane przyjmują na tzw. "gębę" wszystkie swoje dzieci "odmłodził" o jeden rok, gdyż młodsze dzieci otrzymywały dziennie o 100 gramów chleba więcej niż dorośli. Do prawidłowej daty urodzenia Władysław Kochan powrócił sądownie dopiero w latach 70-tych XX w.

Naszywka mundurowa z napisem "Poland" - ze zbiorów rodzinnych przekazana do zbiorów MPW przez p. Józefa Kochana.

Źródła:
MPW-baza uczestników PW (pierwotnie na podstawie zapisów jenieckich jako Kochanowski Władysław), MPW-zbiory - dokumenty i materiały udostępnione przez p. Józefa Kochana, syna Władysława
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

plut. Władysław Kochan (1924 - 1999). Według opisu na rewersie fotografia została wykonana  po wyzwoleniu w Markt Pongau, 1945 r.  Fot. udostępnione przez p. Józefa Kochana

plut. Władysław Kochan (1924 - 1999). Według opisu na rewersie fotografia została wykonana po wyzwoleniu w Markt Pongau, 1945 r. Fot. udostępnione przez p. Józefa Kochana

 Władysław Kochan po wyzwoleniu - Markt Pongau, 1945 rok,. Władysław stoi w II rzędzie po lewej stronie. Fot. udostępnione przez p. Józefa Kochana

Władysław Kochan po wyzwoleniu - Markt Pongau, 1945 rok,. Władysław stoi w II rzędzie po lewej stronie. Fot. udostępnione przez p. Józefa Kochana

Życzenia imieninowe od przebywających w niewoli żołnierzy batalionu „Zośka” - widoczna dedykacja: <i> W dniu imienin Władziowi - Koledze z ciężkich przeżyć wspólnych na gruzach Czerniakowa, przesyłają serdeczne życzenia żołnierze baonu „Zośka". 27 VI 1945"</i> - wyretuszowana kserokopia listu.

Życzenia imieninowe od przebywających w niewoli żołnierzy batalionu „Zośka” - widoczna dedykacja: W dniu imienin Władziowi - Koledze z ciężkich przeżyć wspólnych na gruzach Czerniakowa, przesyłają serdeczne życzenia żołnierze baonu „Zośka". 27 VI 1945" - wyretuszowana kserokopia listu.

Życzenia imieninowe od przebywających w niewoli żołnierzy batalionu „Zośka” - widoczna dedykacja: <i> W dniu imienin Władziowi - Koledze z ciężkich przeżyć wspólnych na gruzach Czerniakowa, przesyłają serdeczne życzenia żołnierze baonu „Zośka". 27 VI 1945"</i> - oryginał listu.

Życzenia imieninowe od przebywających w niewoli żołnierzy batalionu „Zośka” - widoczna dedykacja: W dniu imienin Władziowi - Koledze z ciężkich przeżyć wspólnych na gruzach Czerniakowa, przesyłają serdeczne życzenia żołnierze baonu „Zośka". 27 VI 1945" - oryginał listu.

Życzenia imieninowe od przebywających w niewoli żołnierzy batalionu „Zośka” - widoczna dedykacja: <i> W dniu imienin Władziowi - Koledze z ciężkich przeżyć wspólnych na gruzach Czerniakowa, przesyłają serdeczne życzenia żołnierze baonu „Zośka". 27 VI 1945"</i> - oryginał listu - rewers

Życzenia imieninowe od przebywających w niewoli żołnierzy batalionu „Zośka” - widoczna dedykacja: W dniu imienin Władziowi - Koledze z ciężkich przeżyć wspólnych na gruzach Czerniakowa, przesyłają serdeczne życzenia żołnierze baonu „Zośka". 27 VI 1945" - oryginał listu - rewers

Władysław Kochan - zdjęcie z okresu pobytu w niewoli 1944/1945. Ze zbiorów rodzinnych

Władysław Kochan - zdjęcie z okresu pobytu w niewoli 1944/1945. Ze zbiorów rodzinnych

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.  Kopia dokumentu udostępniona przez p. Józefa Kochana. Uwaga! w dokumencie podana data urodzenia 28.11.1945. Dokument wystawiony w dn. 23.08.1945 r. podczas powrotu do kraju.

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Kopia dokumentu udostępniona przez p. Józefa Kochana. Uwaga! w dokumencie podana data urodzenia 28.11.1945. Dokument wystawiony w dn. 23.08.1945 r. podczas powrotu do kraju.

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.  Kopia dokumentu udostępniona przez p. Józefa Kochana. Uwaga! w dokumencie podana data urodzenia 28.11.1945. Dokument wystawiony w dn. 23.08.1945 r. podczas powrotu do kraju.

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Kopia dokumentu udostępniona przez p. Józefa Kochana. Uwaga! w dokumencie podana data urodzenia 28.11.1945. Dokument wystawiony w dn. 23.08.1945 r. podczas powrotu do kraju.

Naszywka mundurowa z napisem "Poland" - ze zbiorów rodzinnych przekazał p. Józef Kochan. Według informacji ofiarodawcy  właścicielem naszywki był plut. Władysław Kochan

Naszywka mundurowa z napisem "Poland" - ze zbiorów rodzinnych przekazał p. Józef Kochan. Według informacji ofiarodawcy właścicielem naszywki był plut. Władysław Kochan

Nasz newsletter