Pseudonim
"Fred"
Data urodzenia
1923-02-06
Data śmierci
2007-03-11
Stopień
-
Stopień
strzelec
Miejsce urodzenia
Wyszogród
Imiona rodziców
Józef - Janina z domu Jakubowska
Udział w konspiracji 1939-1944
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 4. Rejon - 3. kompania
Oddział
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Olza" - kompania O-2 ppor. "Withala"
Szlak bojowy
Mokotów
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - na początku października 1944 przebywał w obozie przejściowym jeńców AK w Skierniewicach, następnie wywieziony do Stalagu X B Sandbostel
Numer jeniecki
221191
Źródła
MPW-baza uczestników PW, data zgonu - baza straty.pl - UdsKiOR. Fot. MPW-zbiory: MPW-IH/1108: Fotografia z okresu okupacji. Warszawa, ulica Puławska, kwiecień 1943 r. Grupa żołnierzy Armii Krajowej z 3. kompanii 4. Rejonu (późniejsza kompania O-2 ppor. "Withala" ). Od lewej: strz. Władysław Pankiewicz "Fred", strz. Janusz Eugeniusz Jędrzejczak "Malicz", kpr. pchor. Andrzej Olszewski "Andrzej", strz. Jerzy Wróblewski "Norwid" oraz ppor. Waldemar Olszewski "Waldemar" z grupy artyleryjskiej "Granat".
Publikacje
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski, red. Andrzej Krzysztof Kunert (red. nacz.) Warszawa: ARS Print Production, 1997
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram