Pseudonim
"Romer"
Data urodzenia
1909-02-08
Data śmierci
1990-04-12
Stopień
d-ca pocztu dowódcy
Stopień
plutonowy - ogniomistrz, podporucznik (1944)
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Leon - Maria z domu Sztekiel
Pseudonimy
"Romer", "Michał"
Udział w konspiracji 1939-1944
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej - pluton 565 - dowódca
Oddział
Armia Krajowa - IV zgrupowanie "Gurt" - 2. Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" - poczet dowódcy. Zagarnięty przez Niemców na początku sierpnia, przebywał jako zakładnik w Muzeum Narodowym, uciekł, kontuzjowany. Po pobycie w szpitalu (od 2.08.1944) na ul. Konopczyńskiego 3 dotarł do baterii "Żbik" ok. 15.08.1944 r.
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec obozów: Stalag 344 Lamsdorf, następnie w Oflagu VII A Murnau.
Numer jeniecki
102163
Losy po wojnie
Mieszkał i pracował w Gdyni.
Miejsce pochówku
Zmarł w 1990 roku. Pochowany został na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni ul. Witomińska 76, sektor 63, rząd 9 grób 15.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram