Pseudonim
"Barry"
Data urodzenia
1911-11-22
Data śmierci
1954-03-11
Stopień
dowódca kompanii
Stopień
nadkomisarz PKB (1.08.1944) - major (ok. 20.08.1944)
Miejsce urodzenia
Ciechanów
Imiona rodziców
Nikodem - Franciszka (Weronika) z domu Cytowska
Udział w konspiracji 1939-1944
W okresie okupacji niemieckiej był dowódcą straży przemysłowej w fabryce papieru w Mirkowie, a jednocześnie, od 1943 r. służył w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa podległym Delegaturze Rządu RP na Kraj. Miał do niego przejść z Korpusu Zachodniego. Był dowódcą kompanii rezerwy Obwodu Warszawa Północ PKB. Na początku 1944 r. objął dowództwo baonu szturmowego "Wkra" Komendy PKB m.st. Warszawy.
Pseudonimy
"Barry", "Bary", "Bari"
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (PKB) - Oddział "Barry", następnie dowódca żandarmerii Grupy "Północ" (9-25.08.1944). Funkcję szefa żandarmerii pełnił też w dniach ewakuacji oddziałów staromiejskich kanałami do Śródmieścia.
Szlak bojowy
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Oflagu II-C Woldenberg.
Numer jeniecki
101494
Losy po wojnie
Był pierwszym komendantem Pogotowia Akcji Specjalnej NZW (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe) w 1945 roku. W kwietniu tego roku został aresztowany przez NKWD i osadzony w obozie w Rembertowie. W nocy 20/21 maja 1945 r. uwolniony w wyniku akcji oddziału por. Eugeniusza Wasilewskiego "Wichury", którego oddział rozbił obóz uwalniając kilkuset więźniów. Po ucieczce ukrywał się i do konspiracji już nie wrócił. Ponownie aresztowany przez UB - prawdopodobnie w 1947 r.
Miejsce śmierci
Piaseczno - pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym
Źródła
ASC par. Ciechanów nr aktu ur. 323/1914 Ciechanów. Fot: MPW-zbiory
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram