Włodzimierz Stanisław Malinowski

Pseudonim:
"Tygrys"
Data urodzenia:
1919-11-08
Data śmierci:
1976-11-07
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
plutonowy podchorąży
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Mikołaj - Helena z domu Leszczyńska
Wykształcenie do 1944 r. :
Od 1926 roku uczył się w szkole powszechnej w Warszawie przy ul. Solec 22. W 1934 roku, po zdaniu egzaminu konkursowego został przyjęty do Państwowej Średniej Szkoły Techniczno - Kolejowej w Warszawie przy ul. Chmielnej 88, na Wydział Mechaniczny. Szkołę ukończył z wynikiem dobrym w roku 1938, otrzymując tytuł technika-mechanika.
Praca przed wojną :
W 1938 roku rozpoczął pracę w charakterze technika w firmie "Inż. Szymański" przy ul. Białobrzeskiej w Warszawie, a pod koniec 1938 roku przeszedł do Polskiej Wytwórni Urządzeń Chłodniczych "Borea", gdzie pracował do dnia wybuchu II wojny światowej.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - Referat saperów „XII-s” - II Batalion Saperów Praskich - 1. kompania („19-s-6”) - pluton 61. W grudniu 1942 roku ukończył Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty in. Gen. Sikorskiego w stopniu kaprala podchorążego. Brał czynny udział w organizowaniu Batalionu Saperów Praskich. Z chwilą utworzenia Kedywu Okręgu Warszawskiego brał udział w akcjach dywersyjnych oddziału: akcji „Wieniec„ (7-10.10.1942), przerzucie broni i amunicji do getta warszawskiego w grudniu 1942 roku, akcji ”Nowy Rok„ na ul. Wolskiej w sylwestra 1942/1943, akcji ”Getto” (kwiecień 1943), akcjach: Skruda, Dębe Wielkie, Choszczówka - latem i jesienią 1943. Wziął także udział w akcji „Kamienne Schodki" (jesienią 1943 na Starym Mieście), w listopadzie 1943 w akcji „Plac Trzech Krzyży”, zaś w grudniu w akcji na Abschnitt Wache Ost der Schutzpolizei przy Targowej 15.
Oddział:
VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Praski Batalion Saperów - pluton 61- dowódca
Szlak bojowy:
Praga
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
W Powstaniu brał udział brat Włodzimierza - ppor. Zygmunt Malinowski "Kruk" i żona Zygmunta Alicja z Sosnowskich Malinowska.
Losy po wojnie :
Inżynier mechanik. Wieloletni pracownik Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego Państwowych Zakładów Lotniczych (PZL)
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (1958 - za udział w pomocy Żydom podczas Powstania w getcie), Krzyż Armii Krajowej (1971), Krzyż Partyzancki (1968). Za osiągnięcia naukowe i wynalazki z dziedziny obronności uhonorowany m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1959) i Medalem X-lecia PRL (1955).
Miejsce (okoliczności) śmierci :
Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 56 lat.
Miejsce śmierci:
Cmentarz Powązki Wojskowe kw. C 32, rząd 3, grób 5.
Informacje dodatkowe:
Jego ojciec z zawodu był sztukatorem, matka krawcową (zmarła w 1937 r.). Według oświadczenia mjr. sap. Józefa Pszennego ps. „Chwacki” w czasie Powstania Warszawskiego kpr. pchor. Włodzimierz Malinowski odznaczył się szczególnym męstwem w czasie walki z oddziałami niemieckimi w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w pierwszych godzinach Powstania na Pradze. „We wszystkich tych akcjach pchor. Włodzimierz Malinowski był przykładem odwagi, poświęcenia i ofiarności" napisał mjr J. Pszenny.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, USC Warszawa, nekrolog prasowy z 1976 r. , archiwum rodzinne, w tym życiorys Włodzimierza Malinowskiego spisany 25.05.1972 r. (skan). Prezentowane materiały (zobacz także: wniosek o weryfikację nadania Krzyża Virtuti Militari V kl. - na wniosku widoczne podpisy płk. Franciszka Niepokólczyckiego "Teodor" - Szefa Wydziału Saperów KG AK oraz Antoniego Żurowskiego ps. "Bober", dowódcy XXVI Obwodu AK Praga, odpowiedź Komisji Weryfikacyjnej AK – Koło B. żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, 1972, Działania i walki batalionu saperów…) udostępnili p. Elżbieta Malinowska i p. Ryszard Malinowski.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Włodzimierz Malinowski ps. "Tygrys". Fot. archiwum rodzinne

Włodzimierz Malinowski ps. "Tygrys". Fot. archiwum rodzinne

Fotografia z archiwum rodzinnego

Fotografia z archiwum rodzinnego

Indeks Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW. Z archiwum rodzinnego, skan udostępniła p. Elżbieta Malinowska

Indeks Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW. Z archiwum rodzinnego, skan udostępniła p. Elżbieta Malinowska

Fotografia z archiwum rodzinnego

Fotografia z archiwum rodzinnego

Fotografia z archiwum rodzinnego

Fotografia z archiwum rodzinnego

Fotografia z archiwum rodzinnego

Fotografia z archiwum rodzinnego

Mogiła Włodzimierza Malinowskiego ps. "Tygrys" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Fot. archiwum A.Dławichowskiego

Mogiła Włodzimierza Malinowskiego ps. "Tygrys" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Fot. archiwum A.Dławichowskiego

Legitymacja Krzyża AK.  Archiwum rodzinne

Legitymacja Krzyża AK. Archiwum rodzinne

Legitymacja Krzyża AK.  Archiwum rodzinne

Legitymacja Krzyża AK. Archiwum rodzinne

Legitymacja Srebrnego Krzyża Zasługi.  Archiwum rodzinne

Legitymacja Srebrnego Krzyża Zasługi. Archiwum rodzinne

Legitymacja odznaczenia Krzyżem Partyzanckim. Archiwum rodzinne

Legitymacja odznaczenia Krzyżem Partyzanckim. Archiwum rodzinne

Zaświadczenie na temat przebiegu służby kpr. pchor. Włodzimierza Malinowskiego. Dokument podpisany przez mjr. sap. Józefa Pszennego ps. „Chwacki”. Dokument z archiwum rodzinnego

Zaświadczenie na temat przebiegu służby kpr. pchor. Włodzimierza Malinowskiego. Dokument podpisany przez mjr. sap. Józefa Pszennego ps. „Chwacki”. Dokument z archiwum rodzinnego

Nasz newsletter