Pseudonim:
"Rataj"
Data urodzenia:
1924-08-11
Data śmierci:
1944-09-07
Funkcja:
dowódca plutonu
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 203 Miejsce: 54
Stopień:
plutonowy podchorąży
Numer legitymacji AK:
183 Obszar
Miejsce urodzenia:
Inowrocław
Imiona rodziców:
Stefan - Cecylia z domu Płócieniak
Pseudonimy:
"Rataj", "Cygan"
Konspiracja:
13 czerwca 1944 r. na ul. Żurawiej 1 przy placu Trzech Krzyży w Warszawie przeprowadził wraz z Janem Gąssowskim udany zamach na Wilhelma Leitgebera i Rudolfa Peschla - podoficerów Sicherheitspolizei.
Nazwisko w konspiracji:
Włodzimierz Wisłocki
Oddział:
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - I pluton - dowódca plutonu.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ - uczestniczył m.in. w zdobyciu PAST-y przy ul. Zielnej, za co został wymieniony w rozkazie specjalnym dowódcy obwodu Śródmieście płk Franciszka Pfeiffera "Radawan" jako jeden z wyróżnionych przy zdobywaniu budynku.
Miejsce śmierci:
Ul. Świętokrzyska - poległ w walkach 7 września 1944, na linii Nowego Światu, między Świętokrzyską a Warecką. Niosąc mu pomoc zginęła również dr Danuta Staszewska "Marta"
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
W Powstaniu brały udział jego dwie siostry - Maria ps. "Myszka" (poległa 3 sierpnia 1944) oraz Romana (1926-2019)
Informacje dodatkowe:
Uczeń gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W roku 1939 ukończył III klasę gimnazjalną. Należał do harcerstwa. W czasie wysiedlenia przez Niemców w dniu 1.12.1939 r. ucieka i do połowy1941r. przebywał u brata swojego ojca w majątku pod Stęszewem, który miał obywatelstwo amerykańskie. Po przybyciu do Warszawy mieszkał wraz matką, ojcem i siostrami w dwupokojowym mieszkaniu wynajętym od pani Jadwigi Celińskiej (szyfrantka w konspiracji) przy ul. Wielkiej 22. Maturę zdał w 1943 r. a następnie rozpoczął studia na tajnej Politechnice.W konspirację zaangażowany od początku pobytu w Warszawie. Był żołnierzem Oddziału Dywersji Bojowej Śródmieście Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej Ukończył Podchorążówkę Kadetów Lwowskich w stopniu podchor. plutonowego. W końcu lutego 1943 r. po wpadce przy zdobywaniu broni, zmienił nazwisko na Włodzimierz Wisłocki i nie mieszkał z rodziną. Po tej akcji Gestapo założyło w mieszkaniu tzw. "kocioł" trwający 3 doby. Jego pluton zgrupowany na ul. Rymarska 6, zmuszony był do wyruszenia 1 sierpnia o godz. 16.20, co doprowadziło do starcia z oddziałami niemieckimi przy ul. Senatorskiej. Po przedarciu się w nocy z 1 na 2 sierpnia przez Ogród Saski, połączył się z kompanią w rejonie ul. Moniuszki. 7 sierpnia jego pluton wzmocnił kompanię WSOP por. Wyczółkowskiego "Romański", w obronie przed atakami Dirlewangera.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory, fotografie z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Eugeniusza Lokajskiego ps. Brok, opis do zdjęcia z okresu okupacji, pt. „Historyczne zdjęcie” (1994) autorstwa Stefana Grabowskiego udostępniła p. Zuzanna Sawicka
Publikacje :
ŚZŻAK Wielkopolska; Andrzej Dławichowski (opr.): 135 Pluton AK VII Zgrupowania "Ruczaj i jego kadeckie korzenie.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zdjęcie z okresu okupacji niemieckiej (datowane na 1943 rok) przedstawiające chłopców z kompanii ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta". Widoczni od lewej: w dolnym rzędzie: Janusz Ślifirski "Jacek", Wacław Krupiński "Belina", Włodzimierz Radajewski "Rataj", Jerzy Góralkiewicz (?) "Nosek", Tadeusz Rupniewski "Sęk", powyżej stoją: Władysław Gabowicz "Ciapek", Stefan Grabowski "Leon" oraz Olgierd Sawicki "Konrad". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8277

Zdjęcie z okresu okupacji niemieckiej (datowane na 1943 rok) przedstawiające chłopców z kompanii ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta". Widoczni od lewej: w dolnym rzędzie: Janusz Ślifirski "Jacek", Wacław Krupiński "Belina", Włodzimierz Radajewski "Rataj", Jerzy Góralkiewicz (?) "Nosek", Tadeusz Rupniewski "Sęk", powyżej stoją: Władysław Gabowicz "Ciapek", Stefan Grabowski "Leon" oraz Olgierd Sawicki "Konrad". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8277

Zdjęcie z okresu okupacji. Widoczni na zdjęciu: Zarzecki, Osmólski, Radajewski (pierwszy z prawej). Fot. materiały do Słownika Biograficznegoo Uczestników PW

Zdjęcie z okresu okupacji. Widoczni na zdjęciu: Zarzecki, Osmólski, Radajewski (pierwszy z prawej). Fot. materiały do Słownika Biograficznegoo Uczestników PW

Śródmieście Północne. Plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj" (z lewej) i plut. pchor. Jerzy Tyczyński "Jur" (z prawej) w bramie kamienicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. Eugeniusz Lokajski "Brok", ze zbiorów Fototeki MPW, prawa autorskie MPW

Śródmieście Północne. Plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj" (z lewej) i plut. pchor. Jerzy Tyczyński "Jur" (z prawej) w bramie kamienicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. Eugeniusz Lokajski "Brok", ze zbiorów Fototeki MPW, prawa autorskie MPW

Plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj" ze zdobycznym niemieckim pistoletem maszynowym "Erma" przed bramą kamienicy przy Moniuszki 11. Fot. Eugeniusz Lokajski "Brok", ze zbiorów Fototeki MPW, prawa autorskie MPW

Plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj" ze zdobycznym niemieckim pistoletem maszynowym "Erma" przed bramą kamienicy przy Moniuszki 11. Fot. Eugeniusz Lokajski "Brok", ze zbiorów Fototeki MPW, prawa autorskie MPW

Plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj" w bramie kamienicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. Eugeniusz Lokajski "Brok", ze zbiorów Fototeki MPW, prawa autorskie MPW

Plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj" w bramie kamienicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. Eugeniusz Lokajski "Brok", ze zbiorów Fototeki MPW, prawa autorskie MPW

Na zdjęciu pierwszy po lewej. Fot. E. Lokajski, ze zbiorów MPW

Na zdjęciu pierwszy po lewej. Fot. E. Lokajski, ze zbiorów MPW

I dekada sierpnia. Śródmieście Północne. Powstańcy na ulicy Moniuszki w pobliżu Marszałkowskiej. Na pierwszym planie plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj", za nim w tle budynek "Adrii". Fot. Eugeniusz Lokajski "Brok". Ze zbiorów Fototeki MPW, prawa autorskie MPW

I dekada sierpnia. Śródmieście Północne. Powstańcy na ulicy Moniuszki w pobliżu Marszałkowskiej. Na pierwszym planie plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj", za nim w tle budynek "Adrii". Fot. Eugeniusz Lokajski "Brok". Ze zbiorów Fototeki MPW, prawa autorskie MPW

Przerwa na posiłek; grupa Powstańców z kompanii "Koszta" odpoczywająca na ulicy Moniuszki; na pierwszym planie od lewej: plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj" i kpr. Andrzej Główczewski "Marek" . Fot. Eugeniusz Lokajski ps. "Brok", ze zbiorów Fototeki MPW

Przerwa na posiłek; grupa Powstańców z kompanii "Koszta" odpoczywająca na ulicy Moniuszki; na pierwszym planie od lewej: plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj" i kpr. Andrzej Główczewski "Marek" . Fot. Eugeniusz Lokajski ps. "Brok", ze zbiorów Fototeki MPW

Grupa powstańców z kompanii "Koszta" na ulicy Moniuszki; w środku (bez hełmu) por. Roman Rozmiłowski "Zawada", po prawej plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj". Ze zbiorów Fototeki MPW.

Grupa powstańców z kompanii "Koszta" na ulicy Moniuszki; w środku (bez hełmu) por. Roman Rozmiłowski "Zawada", po prawej plut. pchor. Włodzimierz Radajewski "Rataj". Ze zbiorów Fototeki MPW.

Stefan Grabowski: „Historyczne zdjęcie” (1994). Tekst udostępniła p. Zuzanna Sawicka

Stefan Grabowski: „Historyczne zdjęcie” (1994). Tekst udostępniła p. Zuzanna Sawicka

Nasz newsletter