Pseudonim
"Rataj"
Data urodzenia
1924-08-11
Data śmierci
1944-09-07
Stopień
dowódca plutonu
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 203 Miejsce: 54
Stopień
plutonowy podchorąży
Numer legitymacji AK
183 Obszar
Miejsce urodzenia
Inowrocław
Imiona rodziców
Stefan - Cecylia z domu Płócieniak
Pseudonimy
"Rataj", "Cygan"
Konspiracja
13 czerwca 1944 r. na ul. Żurawiej 1 przy placu Trzech Krzyży w Warszawie przeprowadził wraz z Janem Gąssowskim udany zamach na Wilhelma Leitgebera i Rudolfa Peschla - podoficerów Sicherheitspolizei.
Nazwisko w konspiracji
Włodzimierz Wisłocki
Oddział
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - I pluton - dowódca plutonu.
Szlak bojowy
Śródmieście Północ - uczestniczył m.in. w zdobyciu PAST-y przy ul. Zielnej, za co został wymieniony w rozkazie specjalnym dowódcy obwodu Śródmieście płk Franciszka Pfeiffera "Radawan" jako jeden z wyróżnionych przy zdobywaniu budynku.
Miejsce śmierci
Ul. Świętokrzyska - poległ w walkach 7 września 1944, na linii Nowego Światu, między Świętokrzyską a Warecką. Niosąc mu pomoc zginęła również dr Danuta Staszewska "Marta"
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
W Powstaniu brały udział jego dwie siostry - Maria ps. "Myszka" (poległa 3 sierpnia 1944) oraz Romana (1926-2019)
Informacje dodatkowe
Uczeń gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W roku 1939 ukończył III klasę gimnazjalną. Należał do harcerstwa. W czasie wysiedlenia przez Niemców w dniu 1.12.1939 r. ucieka i do połowy1941r. przebywał u brata swojego ojca w majątku pod Stęszewem, który miał obywatelstwo amerykańskie. Po przybyciu do Warszawy mieszkał wraz matką, ojcem i siostrami w dwupokojowym mieszkaniu wynajętym od pani Jadwigi Celińskiej (szyfrantka w konspiracji) przy ul. Wielkiej 22. Maturę zdał w 1943 r. a następnie rozpoczął studia na tajnej Politechnice.W konspirację zaangażowany od początku pobytu w Warszawie. Był żołnierzem Oddziału Dywersji Bojowej Śródmieście Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej Ukończył Podchorążówkę Kadetów Lwowskich w stopniu podchor. plutonowego. W końcu lutego 1943 r. po wpadce przy zdobywaniu broni, zmienił nazwisko na Włodzimierz Wisłocki i nie mieszkał z rodziną. Po tej akcji Gestapo założyło w mieszkaniu tzw. "kocioł" trwający 3 doby. Jego pluton zgrupowany na ul. Rymarska 6, zmuszony był do wyruszenia 1 sierpnia o godz. 16.20, co doprowadziło do starcia z oddziałami niemieckimi przy ul. Senatorskiej. Po przedarciu się w nocy z 1 na 2 sierpnia przez Ogród Saski, połączył się z kompanią w rejonie ul. Moniuszki. 7 sierpnia jego pluton wzmocnił kompanię WSOP por. Wyczółkowskiego "Romański", w obronie przed atakami Dirlewangera.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory, fotografie z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Eugeniusza Lokajskiego ps. Brok, opis do zdjęcia z okresu okupacji, pt. „Historyczne zdjęcie” (1994) autorstwa Stefana Grabowskiego udostępniła p. Zuzanna Sawicka
Publikacje
ŚZŻAK Wielkopolska; Andrzej Dławichowski (opr.): 135 Pluton AK VII Zgrupowania "Ruczaj i jego kadeckie korzenie.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram