Włodzimierz Andrzej Turski

Pseudonim:
"Maciek"
Data urodzenia:
1926-11-15
Data śmierci:
1952-04-15
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia:
Toruń
Imiona rodziców:
Jam - Maria z domu Pakuła
Prawdziwe nazwisko:
Włodzimierz Turek
Wykształcenie do 1944 r.:
Od 1936 r. był członkiem ZHP w Toruniu, tam też w 1939 r. ukończył Państwową Szkołę Ćwiczeń i zdał egzamin do gimnazjum. Zimą 1939/1940 wysiedlony wraz z rodziną do Warszawy, gdzie w 1943 r. ukończył gimnazjum na tajnych kompletach. Jednocześnie był uczniem w szkole mechanicznej Wolframa.
Nazwiska konspiracyjne:
Włodzimierz Turski, Mojmir Zelinka, Józef Noel, Konrad Mostl
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od stycznia 19432 r.
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - przydział nieznany
Szlak bojowy:
Mokotów - Służewiec - Las Kabacki - przeprawa przez Wisłę - Świder
Losy po wojnie:
W Świdrze pod Warszawą ukończył pierwszą klasę liceum, następnie powrócił do Torunia, gdzie 23 lipca 1945 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w II Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego. Od września 1945 r. mieszkał z rodzicami we Wrocławiu przy ul. Michałowskiego 9/1. Jesienią tego roku rozpoczął studia na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 1946-1947 przeniósł się na Wydział Lekarski Studium Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, który ukończył w 1949 r. W 1947 r. był korespondentem sportowym "Słowa Polskiego". 12.12.1947 r. zmienił urzędowo nazwisko z Turek na Turski. Od tego roku mieszkał razem z Bogdanem Wiktorem Komorowskim w Rynku 6/2, w siedzibie TPPR, gdzie pracował jako referent propagandowy. Na przełomie 1949-1950 prowadził dział filmowy Studium Wychowania Fizycznego. Równocześnie był współpracownikiem struktur emigracyjnych, wywiadu brytyjskiego i amerykańskiego. Oprócz zbierania wiadomości o wydobyciu rudy uranowej w Kowarach, rozmieszczeniu lotnisk na Dolnym Śląsku, lokalizacji jednostek Armii Radzieckiej, koszar KBW i siedziby WUBP we Wrocławiu, zbierał informacje o represjach wobec kościoła katolickiego w Polsce, W latach 1950-1951 kilkakrotnie w rejonie Śnieżki przekraczał nielegalnie granicę państwa. W trakcie każdej z podróży powrotnych do kraju przywoził ze sobą ulotki antykomunistyczne, które następnie rozpowszechniali drogą pocztową na terenie Polski i Czechosłowacji. Swą działalność prowadził głównie na terenie Dolnego i Górnego Śląska, Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny i Warszawy (m.in. zebranie danych o lokalizacji koszar KBW w Rzeszowie, Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie i Więzieniu w Rawiczu). Aresztowany 11.04.1951 r. razem z Kornelią Zawuską w rejonie Śnieżki (po stronie czeskiej) przez patrol WOP i funkcjonariuszy czechosłowackiej straży granicznej. Po wstępnym przesłuchaniu w sztabie WOP w Lubaniu został przekazany do WUBP we Wrocławiu. Jego sprawę przejął Departament Śledczy MBP. Proces, z wyłączeniem obrońcy, toczył się w w dniach 22-24.11.1951 r. Skazany 27.11.1951 r. na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu za współpracę z wywiadem brytyjskim, zbieranie i przekazywanie wiadomości wywiadowczych, nielegalne przekraczanie granicy. 21 czerwca 1991 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uznał za nieważny wyrok WSR we Wrocławiu w sprawie Turskiego.
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Stracony w Więzieniu Nr I przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Ciało pochowano 17.04.1952 r. w grobie nr 82 na polu AVI (obecnie 81 A) cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu. 21.10.1971 r. zwłoki ekshumowana na cmentarz Powązkowski w Warszawie.
Źródła:
IPN - Wrocław, Akta sprawy Sr-513/51 przeciwko Jerzemu Komorowskiemu i innym.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter