Pseudonim:
"Wojtek"
Data urodzenia:
1924-01-06
Data śmierci:
1944-08-08
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 180 Miejsce: 49
Stopień:
sierżant
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Antoni - Zofia
Wykształcenie do 1944 r.:
Do wybuchu wojny w 1939 r. ukończył dwie klasy Gimnazjum Koła Rodziny Wojskowej w Modlinie.
Harcerstwo:
Od 1934 r. był członkiem 68 Męskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od lutego 1943 r. Wprowadzony do Szarych Szeregów Chorągwi Warszawskiej przez Kazimierza i Tadeusza Milewskich. Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - II pluton "Alek”
Adres przed Powstaniem:
Częstochowa.
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - II pluton "Alek” - 1 sierpnia dołączył do batalionu
Szlak bojowy:
Wola
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ podczas kontrataku na Cmentarzu Ewangelickim
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych
Miejsce pochówku:
Pochowany wraz z plutonowym Antonim Tropaczyńskim w kwaterach żołnierzy i sanitariuszek batalionu "Zośka" na Wojskowych Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.
Informacje dodatkowe:
Urodzony 6 stycznia 1924 roku w Warszawie, syn Antoniego, zawodowego wojskowego, i Zofii. Z racji pełnienia służby wojskowej przez ojca w Centrum Wyszkolenia Saperów, dzieciństwo i okres szkolny spędził w Modlinie. Od połowy września 1939 r. przebywał w Kowlu, stamtąd dostał się do Warszawy, a następnie wraz z rodziną znalazł się w Częstochowie. 7 lutego 1943 r. został zaprzysiężony w Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów, wprowadzony przez swojego przyjaciela Tadeusza Milewskiego. Ciężka choroba ojca zmusiła go do podjęcia pracy przy rozładunku wagonów. Utrzymywał matkę i młodszego brata. Nie stracił kontaktów z Warszawą. Bracia Milewscy wprowadzili go do Szarych Szeregów Chorągwi Warszawskiej. Po śmierci ojca w maju 1943 r. podjął pracę w jednej z częstochowskich fabryk, gdzie miał możliwość dokonywania prób materiałów mogących służyć do produkcji amunicji. 29 lipca 1944 r. pozostawił matkę z bratem, wyjeżdżając do Warszawy. 1 sierpnia dołączył do batalionu. W Powstaniu Warszawskim walczył na Woli jako żołnierz II plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Brał udział wraz z Tadeuszem Milewskim „Ćwikiem” w zdobyciu obozu „Gęsiówka” 5 sierpnia. Poległ trzy dni później, 8 sierpnia 1944 r., w czasie ciężkich walk na Cmentarzu Ewangelickim.
Publikacje:
Borkiewicz-Celińska Anna: Batalion "Zośka". Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990; Wachowicz Barbara: Wierna rzeka harcerstwa. Tom IV. To "Zośki" wiara! Gawęda o Harcerskim Batalionie Armii Krajowej "Zośka". Część 2. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2005, s. 77-111.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Wojciech Omyła "Wojtek" (1924-1944) Fot. AR MPW

Wojciech Omyła "Wojtek" (1924-1944) Fot. AR MPW

Patrol z II plutonu "Alek" 2. kompanii "Rudy" baonu "Zośka" w dniu  5 sierpnia 1944 na terenie "Gęsiówki". Stoją od lewej: Wojciech Omyła  "Wojtek", Juliusz Bogdan Deczkowski "Laudański" i Tadeusz Milewski "Ćwik" (poległy na terenie "Gęsiówki" w dniu zrobienia tego zdjęcia).

Patrol z II plutonu "Alek" 2. kompanii "Rudy" baonu "Zośka" w dniu 5 sierpnia 1944 na terenie "Gęsiówki". Stoją od lewej: Wojciech Omyła "Wojtek", Juliusz Bogdan Deczkowski "Laudański" i Tadeusz Milewski "Ćwik" (poległy na terenie "Gęsiówki" w dniu zrobienia tego zdjęcia).

Nasz newsletter