Powrót do biogramów

Wojciech Antoni
Rostafiński

Pseudonim
"Wojciechowski"
Data urodzenia
1921-09-19
Data śmierci
2002-07-06
Stopień
-
Stopień
podporucznik czasu wojny
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Jan - Maria z domu Jurasz
Nazwisko konspiracyjne
Bolesław Masławski
Pseudonimy
"Wojciechowski", "Wojciech"
Udział w konspiracji 1939-1944
I Obwód "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Kedyw Okręgu Warszawskiego AK - Oddział Dywersji Bojowej "DB-3" (Kedyw-3"), od lipca 1944 r. przemianowany na pluton 1147
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Rozbrat 34/36
Oddział
I Obwód "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Bartkiewicz" - 4. kompania - II pluton im. por. "Rygla" (dawny 1147 - "DB-3")
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Odniesione rany
Ranny 6.08.1944 r.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu.
Numer jeniecki
1558
Losy po wojnie
Po wojnie przebywał w Belgii: ukończył studia inżynierskie na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim.
Miejsce śmierci
USA
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram