Pseudonim
"Zajączek"
Data urodzenia
1925-05-11
Data śmierci
1944-08-02
Stopień
-
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 143 Miejsce: 1
Stopień
strzelec
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Eugeniusz - Stanisława
Udział w konspiracji 1939-1944
IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - pluton łączności
Adres zamieszkania przed Powstaniem
Warszawa, ul. Złota 38/28.

W mieszkaniu Arendarczyków przy ul. Złotej w czasie okupacji odbywały się zajęcia tajnej podchorążówki oraz przechowywana była broń.

Oddział
IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - pluton łączności
Szlak bojowy
Ochota - Pęcice
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim
Poza najmłodszym synem Bogusiem (rocznik 1941), w Powstaniu wzięła udział cała rodzina Arendarczyków: ojciec ppor. Eugeniusz Arendarczyk „Płóciennik” (1899-1988) był zastępcą dowódcy plutonu w I batalionie WSOP „Dzik” - 12. kompania (na Starówce - Grupa „Północ” - zgrupowanie „Róg”, na terenie Śródmieścia kompania „Dzik” w batalionach „Iwo” - „Ostoja”), matka Stanisława Arendarczykowa była organizatorką kuchni polowej na podwórzu kamienicy przy ul. Złotej, gdzie mieszkali, natomiast Zbigniew i jego starszy brat kpr. pchor. Witold Arendarczyk "Zygota" (1923-1995) byli żołnierzami plutonu łączności w IV Obwodzie „Grzymała” (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Po starciu w Pęcicach i śmierci Zbigniewa Witold walczył dalej w ramach kompanii lotniczej por. Tadeusza Gaworskiego “Lawy” w szeregach Grupy "Kampinos". Po wojnie ożenił się z Zofią Godlewską ps. „Zosia” (1928-2014), która w czasie Powstania Warszawskiego była sanitaiuszką w batalionie "Zaremba"-"Piorun" na terenie Śródmieścia Południe.
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległ w Pęcicach, podczas starcia z Niemcami oddziałów AK, wyprowadzonych z Warszawy w kierunku Lasów Sękocińskich przez komendanta IV Obwodu ppłk. "Grzymałę" (Mieczysław Sokołowski).
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory, MPW-IH/3947, sygn. P/9283/19 - dar p. Bogusława Arendarczyka, brata Zbigniewa
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram