Pseudonim
"Banan"
Data urodzenia
-
Data śmierci
1944-08-17
Stopień
łącznik - listonosz
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 170 Miejsce: 3
Rocznik
1929
Wykształcenie do 1944 r.
Uczył się w Szkole Powszechnej Nr 80 im. Księcia Józefa Poniatowskiego, która do roku 1939 mieściła się przy ul. Dobrej 68 a następnie na Drewnianej Nr 8. Szkołę powszechną ukończył w roku 1943.
Udział w konspiracji 1939-1944
Szare Szeregi
Oddział
Szare Szeregi - Harcerska Poczta Polowa - Armia Krajowa - Grupa Bojowa "Krybar" (Powiśle).
Dzielnica
Powiśle
Okoliczności śmierci
W sierpniu 1944 "Biuletyn Informacyjny" donosił: Śmierć pierwszego listonosza Powstania. W dniu 17 bm. zginął śmiercią żołnierza druh "Banan" w wieku lat 16. Zmarły był pierwszym harcerzem, który rozpoczął roznoszenie listów Poczty Polowej, dostarczając je na najbardziej wysunięte punkty frontu. Padł od kuli wroga, przenosząc pod obstrzałem listy na teren szpitala Czerwonego Krzyża. Pochowany został na Powiślu, przy Konserwatorium, koło Stanicy Harcerskiej. W dniu śmierci druha "Banana" przypada swego rodzaju jubileusz Poczty Polowej: ilość listów, które od początku Powstania przeszły przez nią, przekroczyła 50.000.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram