Zbigniew Ryszard Grabowski

Pseudonim:
"Chemik"
Data urodzenia:
1927-06-11
Data śmierci:
2017-01-28
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Kraków
Imiona rodziców:
Czesław - Joanna z domu Szczepańska
Nazwisko konspiracyjne:
Zbigniew Szychowski
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - ochotnik, brak informacji na temat przydziału
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Losy po wojnie:
W roku 1950 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska: Studia polarograficzne w dziedzinie ukrytych prądów granicznych. Powstawanie i wpływ jonów hydroksylowych w niebuforowanych roztworach). W roku 1955 uzyskał doktorat na podstawie dysertacji Redukcja jonu azotanowego na kroplowej elektrodzie rtęciowej. W roku 1957 otrzymał stanowisko docenta (na podstawie dorobku naukowego – nie było wówczas habilitacji), a w 1965 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. W roku 1973 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Był kierownikiem Zakładu Fotochemii i Spektroskopii w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. W latach 1947-1962 pracował na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Chemii Nieorganicznej, najpierw jako zastępca asystenta, później jako asystent, starszy asystent, adiunkt i docent. W roku 1957 podjął pracę również w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Od 1962 roku Instytut stał się jedynym miejscem pracy – najpierw na stanowisku kierownika Pracowni Fotochemii, potem kierownika Zakładu Fotochemii i Spektroskopii. Od 1993 r. był profesorem w Szkole Nauk ścisłych przy PAN w Warszawie. W 1994 został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za opracowanie nowych metod generowania cząsteczek w stanach charakteryzujących się silnym przemieszczeniem ładunku elektrycznego. Był również laureatem Nagrody Sekretarza Naukowego PAN (1973, 1975, 1979) oraz Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1992). Działacz pierwszej "Solidarności"
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Informacje dodatkowe:
Pochodził z w pełni zasymilowanej rodziny żydowskiej . Uczęszczał do Szkoły Powszechnej Świętego Wojciecha w Krakowie. Autor wspomnień "W skorodowanym zwierciadle pamięci" [w:] "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki". Wyd. Komitetu Historii Nauki PAN. R.50 (2005), nr 2
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, nekrolog w prasie, data emisji 30.01.2017, 31.01.2017
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter