Zbigniew Drogomił Grandowicz

Pseudonim:
"Ariel"
Data urodzenia:
1924-01-14
Data śmierci:
1978-07-24
Funkcja:
-
stopień:
kapral
Miejsce urodzenia:
Poznań
Imiona rodziców:
Florian - Janina z domu Stabrowska
Wykształcenie :
Uczeń Prywatnego Gimnazjum i Liceum Męskiego Towarzystwa Wychowawczo-Oświatowego "Przyszłość" w Warszawie, kursy maturalne na ul. Żulińskiego, brak bliższych danych.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od grudnia 1943 roku - Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta"
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. 6 Sierpnia 20 m. 45 oraz Hoża 84
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - brak bliższych danych
Odniesione ranny:
Ranny podczas Powstania w udo, umieszczony w szpitalu polowym - brak bliższych danych. Według listu pisanego w 1946 roku do matki Janiny Grandowicz, w szpitalu odwiedzała go i opiekowała się nim sanitariuszka Alicja Stefaniak, która mieszkała na Mokotowie przy ul. Rzewuskiego 5 (porównaj biogram: Alicja Stefaniak ps. "Alicja")
Szlak bojowy :
Mokotów
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim :
Brat Zbigniewa - Włodzimierz Grandowicz, ur. 07-09-1921 r.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka od 27.09.1944 - początkowo przebywał w obozie przejściowym w Skierniewicach (leczony w szpitalu Św. Stanisława), następnie wywieziony do Stalagu XI A Altengrabow. W kwietniu 1945 roku wyzwolony przez wojska amerykańskie.
Numer jeniecki:
45212
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu żołnierz 2. Korpusu Polskiego PSZ. 21 sierpnia 1945 roku wcielony do 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanego. W okresie od września 1945 do stycznia 1946 roku odbył szkolenia podoficerskie. 26 maja 1947 roku skreślony ze stanu ewidencji żołnierzy PSZ na Zachodzie. 31 maja 1947 roku powrócił do kraju.
Odznaczenia:
Medal Wojska, Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu, angielski "War Medal 1939–1945", Gwiazda za Francję i Niemcy (brytyjskie odznaczenie wojskowe, za udział w II wojnie światowej), francuskie odznaczenie Krzyż Wojenny (fr. Croix de Guerre)
Miejsce pochówku :
Gdynia
Informacje dodatkowe:
Według informacji przekazanych przez p. Reginę Grandowicz, wdowę po Zbigniewie Grandowiczu ps. "Ariel", Zbigniew mając zaledwie 16 lat przedostał się na teren Francji, gdzie zawyżając swój wiek, wstąpił jako ochotnik do odtwarzanego po klęsce wrześniowej Wojska Polskiego jako żołnierz 1 Dywizji Strzelców Pieszych (1DSP), przemianowanej w maju 1940 roku na 1 Dywizję Grenadierów. Zapewne wówczas po raz pierwszy posłużył się datą urodzenia starszego brata Włodzimierza. Po kapitulacji Francji i rozwiązaniu Dywizji wraz z częścią żołnierzy dostał się do Wielkiej Brytanii. W 1942 roku powrócił do Warszawy, w 1943 roku przystąpił do konspiracji w szeregach Armii Krajowej - Pułk "Baszta". W styczniu 1944 roku awansowany do stopnia starszego strzelca. Według relacji żony, przed rokiem 1942 i powrotem do Warszawy przebywał w niewoli niemieckiej (brak bliższych danych).
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-ankieta, kopie dokumentów i listów z archiwum rodzinnego, udostępniła p. Regina Grandowicz, żona. Data śmierci na podstawie kopii aktu zgonu wystawionego przez USC Gdynia - archiwum rodzinne, przebiegł służby wojskowej na podstawie odpisu Książeczki Wojskowej - kopia dokumentu będącego w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie - zespół PPRNiUP. Studium Polski Podziemnej w Londynie: RELACJE B1 Kpr. Zbigniew Grandowicz - Powstanie Warszawskie „BASZTA”.
Uwagi:
Uwaga! rzeczywista data urodzenia Zbigniewa to 14 stycznia 1924 r. Zbigniew Grandowicz w czasie wojny i po Powstaniu posługiwał się datą urodzenia starszego o 3 lata brata Włodzimierza. W związku z tym część zapisów PCK oraz danych w opracowaniach dotyczących Włodzimierza może faktycznie dotyczyć jego młodszego brata. Według przekazów rodzinnych oraz dokumentów zachowanych w archiwum rodzinnym, a wbrew informacjom podawanym w Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego, to nie Włodzimierz przebywał po Powstaniu w Stalagu XI A Altengrabow (numer jeńca 45212), a młodszy Zbigniew. Dodatkowo nazwisko braci „Grandowicz” w dokumentach oraz publikacjach książkowych było rozmaicie zniekształcane m. in. na Grandzicz, Grendonicz oraz Grendowicz. W wykazie uczestników Powstania Warszawskiego tom 5 figuruje również ZBIGNIEW KOMOROWSKI ps. „ARIEL", ur. 14-01-1924, żołnierz Pułku AK Baszta - batalion "Karpaty" - kompania K-2 - data urodzenia oraz pseudonim zgodne z odpisem książeczki wojskowej Zbigniewa pozwalają przypuszczać, że również w tym przypadku zapis może dotyczyć Zbigniewa Grandowicza. Obecnie brak możliwości weryfikacji tezy, czy dane personalne Zbigniew Komorowski mogły być fałszywą tożsamością Grandowicza, czy dotyczą innego żołnierza Powstania Warszawskiego (porównaj: Zbigniew Komorowski ps. „Ariel”).
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Mały Zbyszek (naburmuszony) z mamą i bratem Włodzimierzem. W ciemnym płaszczu niania chłopców. Fot. z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Mały Zbyszek (naburmuszony) z mamą i bratem Włodzimierzem. W ciemnym płaszczu niania chłopców. Fot. z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Zdjęcie na plaży, wykonane w latach 30-tych XX  w. Zbigniew z rodzicami  oraz nianią( najbliżej niego). Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Zdjęcie na plaży, wykonane w latach 30-tych XX w. Zbigniew z rodzicami oraz nianią( najbliżej niego). Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Rok 1948/1949, fotografia portretowa wykonana po powrocie do Polski. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Rok 1948/1949, fotografia portretowa wykonana po powrocie do Polski. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Zdjęcie wykonane w czerwcu 1947 r. wkrótce po powrocie do Polski. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Zdjęcie wykonane w czerwcu 1947 r. wkrótce po powrocie do Polski. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Zbigniew (pierwszy z lewej, pochylony)  podczas służby w Polskich Siłach Zbrojnych we Włoszech. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Zbigniew (pierwszy z lewej, pochylony) podczas służby w Polskich Siłach Zbrojnych we Włoszech. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Alicja Stefaniak, sanitariuszka, która opiekowała się rannym Zbigniewem. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Alicja Stefaniak, sanitariuszka, która opiekowała się rannym Zbigniewem. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

List pisany do matki po Powstaniu. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

List pisany do matki po Powstaniu. Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Odpis książeczki wojskowej ze zbiorów  Archiwum Państwowego w Szczecinie -  zespół PPRNiUP. Udostępniła p. Regina Grandowicz.

Odpis książeczki wojskowej ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie - zespół PPRNiUP. Udostępniła p. Regina Grandowicz.

Odpis książeczki wojskowej ze zbiorów  Archiwum Państwowego w Szczecinie -  zespół PPRNiUP. Udostępniła p. Regina Grandowicz.

Odpis książeczki wojskowej ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie - zespół PPRNiUP. Udostępniła p. Regina Grandowicz.

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Z archiwum rodzinnego p. Reginy Grandowicz

Udostępniła p. Regina Grandowicz

Udostępniła p. Regina Grandowicz

Udostępniła p. Regina Grandowicz

Udostępniła p. Regina Grandowicz

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Nasz newsletter