Michał Karol Gaweł (Gawerski)

Pseudonim:
"Nów"
Data urodzenia:
1903-11-01
Data śmierci:
1976-03-12
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia:
Niżborg Nowy, powiat Kopyczyńce, województwo tarnopolskie (obecnie Ukraina).
Imiona rodziców :
[Michał] - Anna z domu Fedorowicz
Przebieg służby wojskowej:
Od 15.11.1918 roku do 10 maja 1922 r. służył w Wojsku Polskim. Uczestnik walk 1918 roku oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. - II Batalion Obrony Lwowa, następnie w 1. Pułku Piechoty Legionów. W wojnie 1920 roku, we wrześniu został ciężko ranny pod Sarnami (otrzymał postrzał w lewą nogę z karabinu maszynowego, wskutek odniesionych ran noga została skrócona o 8,5 cm, z pełnym zanikiem mięśni podudzia i uda). Po 1920 roku mógł uczestniczyć jedynie w służbie sanitarnej. W 1922 roku został zdemobilizowany.
Wykształcenie, praca, działalność do 1939 roku.:
Podstawowe. Inwalida wojenny. Na skutek utraty zdrowia i sprawności po wojnie polsko-bolszewickiej (orzeczenie 75% inwalidztwa, I grupa, orzeczenie Komisji Wojskowej z dn. 14.02.1933r.), utracił możliwość wykonywania pracy zarobkowej. W uznaniu zasług dla II RP otrzymał jednak prawną koncesję handlową. Od tego czasu prowadził własną działalność handlową - sprzedaż win i alkoholi. 18 czerwca 1933 roku zawarł w Warszawie w parafii św. Jana Chrzciciela związek małżeński z Janiną Franciszką Ziętek. Wkrótce przyszli na świat ich synowie: Adrian (ur. 1934), Andrzej (ur. 1938), a w czasie okupacji niemieckiej w 1942 r. urodził się najmłodszy syn - Sławomir. Od 1935 roku rodzina mieszkała na warszawskich Bielanach na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdobycz Robotnicza", budowanym w latach 1926-1935.
Praca w okresie okupacji niemieckiej:
W czasie wojny Michał Gaweł (Gawerski) prowadził własną działalność gospodarczą - olejarnię. Dzięki temu udawało się zaopatrywać w olej placówki będące pod opieką kapelana Armii Krajowej ks. Zygmunta Trószyńskiego "Alkazara", z którym Michał Gawerski współpracował.
Udział w konspiracji 1939 -1944:
II Obwód „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 3. Rejon - WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - pluton 291 pod dowództwem Wacława Jaworskiego „Rymwida", data wstąpienia nieznana.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Przybyszewskiego 36
Oddział :
II Obwód „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 3. Rejon - zgrupowanie "Żubr" | WSOP (Wojskowa Służba Ochrony Powstania) - kompania minerska pod dowództwem ppor. Aleksandra Nurowskiego ps. Łysy, 291. pluton „Rymwida", drużyna ”Sęka".
Szlak bojowy:
Żoliborz - Bielany - Młociny
Losy po Powstaniu:
17 września 1944 roku wysiedlony z Warszawy wraz z innymi mieszkańcami Bielan. Po próbie ucieczki (wraz z rodziną) został umieszczony w obozie przejściowym w Ożarowie, skąd został wywieziony w okolice Łowicza do wsi Bełchów. Do domu na Bielanach Gawerscy (wówczas jeszcze jako Gawłowie) powrócili na początku 1945 roku.
Miejsce (okoliczności) śmierci :
Zmarł tragicznie na skutek wypadku drogowego (potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych niedaleko domu, dnia 12 marca 1976 r.)
Miejsce pochówku:
Cmentarz Wawrzyszewski w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 64, kwatera 10 B, rząd 3, grób 14
Nazwiska:
Był synem NN Płońskiego i Anny z Fedorowiczów. Wychowywany przez ojczyma - Michała Gawła, nosił jego nazwisko (urzędowo także wpisywano imię ojczyma, jako imię ojca). Po wojnie, w 1959 roku zmienił urzędowo nazwisko z Gaweł na Gawerski.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Gaweł (Gawerski) Michał ps. Nów, zasób Pokoju Kombatanta MPW, archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego oraz p. Andrzeja Gawerskiego, synów Powstańca, nekrolog prasowy (1976). Archiwum Historii Mówionej: Adrian Gawerski (2022).
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Michał  Karol Gaweł, po zmianie nazwiska Michał Karol Gawerski ps. Nów. Fotografia portretowa. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca

Michał Karol Gaweł, po zmianie nazwiska Michał Karol Gawerski ps. Nów. Fotografia portretowa. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca

Busko, 1928 rok. Michał Gaweł (Gawerski) widoczny po prawej. Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca.

Busko, 1928 rok. Michał Gaweł (Gawerski) widoczny po prawej. Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca.

Zdjęcie wykonane w 1929 roku w Sanatorium Inwalidów Wojennych 1920 roku w Busku. Michał Gaweł (Gawerski) stoi pierwszy z lewej. Tożsamość kolegów jest nieznana. Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca.

Zdjęcie wykonane w 1929 roku w Sanatorium Inwalidów Wojennych 1920 roku w Busku. Michał Gaweł (Gawerski) stoi pierwszy z lewej. Tożsamość kolegów jest nieznana. Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca.

Z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego.

Z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego.

Busko, 1929 rok. Pobyt w sanatorium dla inwalidów wojennych 1920 roku. Michał Gaweł (Gawerski) stoi za ławką z lewej strony.  Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca.

Busko, 1929 rok. Pobyt w sanatorium dla inwalidów wojennych 1920 roku. Michał Gaweł (Gawerski) stoi za ławką z lewej strony. Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca.

Fotografia wykonana 21 lipca 1940 roku na Bielanach przed domem  na ul. Przybyszewskiego 36 na Osiedlu „Zdobycz Robotnicza” (obecnie to adres Przybyszewskiego 73/77). Na zdjęciu widoczny jest Michał Gaweł (Gawerski) z synami: Adrianem (starszy 6-letni chłopiec, podtrzymujący młodszego braciszka) i Andrzejem (ur. w 1938 r., wówczas dwuletnim). W tle nad głową Michała Gawerskiego zabudowania domu, w którym mieszkał Janusz Spoczyński ps. „Mirski”, późniejszy żołnierz 226. plutonu w Zgrupowaniu AK „Żniwiarz", który poległ w ataku na Dworzec Gdański w sierpniu 1944 r.  Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego

Fotografia wykonana 21 lipca 1940 roku na Bielanach przed domem na ul. Przybyszewskiego 36 na Osiedlu „Zdobycz Robotnicza” (obecnie to adres Przybyszewskiego 73/77). Na zdjęciu widoczny jest Michał Gaweł (Gawerski) z synami: Adrianem (starszy 6-letni chłopiec, podtrzymujący młodszego braciszka) i Andrzejem (ur. w 1938 r., wówczas dwuletnim). W tle nad głową Michała Gawerskiego zabudowania domu, w którym mieszkał Janusz Spoczyński ps. „Mirski”, późniejszy żołnierz 226. plutonu w Zgrupowaniu AK „Żniwiarz", który poległ w ataku na Dworzec Gdański w sierpniu 1944 r. Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego

Z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego

Z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Należąca do Michała Gawerskiego ps. Nów opaska biało-czerwona z numerem plutonu 291. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Należąca do Michała Gawerskiego ps. Nów opaska biało-czerwona z numerem plutonu 291. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Należąca do Michała Gawerskiego ps. Nów opaska biało-czerwona z numerem plutonu 291. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Należąca do Michała Gawerskiego ps. Nów opaska biało-czerwona z numerem plutonu 291. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Świadectwo ślubu z Janiną Franciszką Ziętek, 18.06.1933 r. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Świadectwo ślubu z Janiną Franciszką Ziętek, 18.06.1933 r. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Akt zmiany nazwiska na podstawie ustawy z dnia 15.11.1956 -dokument potwierdzający  oficjalna urzędową zmianę nazwiska Michała  Karola Gawła na nazwisko Gawerski. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Akt zmiany nazwiska na podstawie ustawy z dnia 15.11.1956 -dokument potwierdzający oficjalna urzędową zmianę nazwiska Michała Karola Gawła na nazwisko Gawerski. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Zdjęcie legitymacyjne z dokumentów. Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca.

Zdjęcie legitymacyjne z dokumentów. Fot. z archiwum rodzinnego p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca.

Należąca do Michała Karola Gawerskiego „Książeczka inwalidy wojennego - wojskowego”. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Należąca do Michała Karola Gawerskiego „Książeczka inwalidy wojennego - wojskowego”. Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Rodzinne pamiątki pozostałe po Michale Karolu Gawerskim ps. Nów

Rodzinne pamiątki pozostałe po Michale Karolu Gawerskim ps. Nów

Rodzinne pamiątki pozostałe po Michale Karolu Gawerskim ps. Nów

Rodzinne pamiątki pozostałe po Michale Karolu Gawerskim ps. Nów

Rodzinne pamiątki pozostałe po Michale Karolu Gawerskim ps. Nów

Rodzinne pamiątki pozostałe po Michale Karolu Gawerskim ps. Nów

Rodzinne pamiątki pozostałe po Michale Karolu Gawerskim ps. Nów.

Rodzinne pamiątki pozostałe po Michale Karolu Gawerskim ps. Nów.

Legitymacja inwalidzka. Zbiory p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca

Legitymacja inwalidzka. Zbiory p. Adriana Gawerskiego, syna Powstańca

1972 rok, Bielany. Michał Gawerski na rok przed wypadkiem i śmiercią. Zdjęcie wykonane na ławce przed domem przy ul. Przybyszewskiego 36 (obecnie Przybyszewskiego 73/77). Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

1972 rok, Bielany. Michał Gawerski na rok przed wypadkiem i śmiercią. Zdjęcie wykonane na ławce przed domem przy ul. Przybyszewskiego 36 (obecnie Przybyszewskiego 73/77). Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Michał Gawerski z żoną Janiną. Zdjęcie wykonane na Bielanach przed domem przy ul. Przybyszewskiego 36 (obecnie Przybyszewskiego 73/77). Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Michał Gawerski z żoną Janiną. Zdjęcie wykonane na Bielanach przed domem przy ul. Przybyszewskiego 36 (obecnie Przybyszewskiego 73/77). Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Archiwum rodzinne p. Adriana Gawerskiego

Nasz newsletter