Pseudonim
"Mucha"
Data urodzenia
1917-08-28
Data śmierci
1944-08-17
Stopień
-
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 195 Miejsce: 32
Stopień
strzelec
Imiona rodziców
Roman - Antonina z domu Kozłowska
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Kryska" - 3. kompania
Szlak bojowy
Górny Czerniaków
Miejsce śmierci
Poległ na ul. Okrąg.
Miejsce pochówku
Pochowany został na zapleczu budynku przy ul. Okrąg 4a. Po wyzwoleniu, 5 kwietnia 1945 roku, ekshumowany na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera A 23, rząd 10
Uwagi
Prawidłowa pisownia nazwiska - Machiński. W zapisach PCK występuje także pod błędną pisownią "Madziński Zbyszek"
Źródła
MPW-baza uczestników PW, fot. z 1944 r. - MPW-zbiory, sygn. MPW-IP/5178, dar Bożenny Iwińskiej, PCK-ekshumacje, PCK -kartoteka, Arch. środ.-Kryska
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram