Pseudonim:
"Sęp"
Data urodzenia:
1927-02-11
Data śmierci:
2016-11-28
Funkcja:
-
Stopień:
kapral
Numer legitymacji AK:
43 Obszar
Miejsce urodzenia:
Łomża
Imiona rodziców:
Władysław - Natalia z domu Urbańska
Wykształcenie do 1944 r.:
W 1939 roku ukończył szkołę powszechną Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi. Podczas wojny kontynuował naukę w Gimnazjum Kupieckim im. L. J. Everta i na tajnych kompletach Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie. Obie szkoły ukończył w czerwcu 1944 roku, zdał tzw. małą maturę i 29.06.1944 roku został przyjęty do Liceum M.Reja do I klasy o kierunku matematyczno-fizycznym.
Początek okupacji niemieckiej:
Po wybuchu wojny z uwagi na stanowisko zajmowane przez ojca zmuszony był do ucieczki z Łodzi do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1942 roku. Uczestniczył w akcjach dywersyjnych na terenie Tłuszcza i okolic. We wrześniu 1943 roku został skierowany do Szkoły Młodszych Dowódców przy Sztabie Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej, którą ukończył 15.02.1944 roku w stopniu kaprala. Następnie wcielony do Kompanii Ochrony Sztabu Okręgu Warszawskiego AK "Koszta".
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Nowy Świat 21a
Oddział:
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - I pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie przebywał w Stalagu VII A Moosburg
Numer jeniecki:
103813
Losy po wojnie:
Do kraju powrócił 13 lipca 1945 roku. Zamieszkał w Łodzi, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące S. Duczymińskiego. Świadectwo dojrzałości otrzymał 03.07.1946 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. 01.07.1952 roku uzyskał tytuł inżyniera chemika magistra nauk technicznych. 07.06.1949 roku ożenił się z Zofią Rzuciło, wówczas studentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 1952 roku z tego związku narodził się syn Andrzej (kpt. wojsk lotniczych, inż. łączności radiowej).
Praca po wojnie:
Pracę rozpoczął jeszcze w okresie studiów - zastępca asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki Łódzkiej (lata 1950-1951), a następnie - od sierpnia 1952 roku aż do przejścia na emeryturę pracował w Instytucie Barwników i Półproduktów Zakładu Stosowania Barwników w Łodzi (w późniejszych latach pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników "Organika") - na stanowisku asystenta, st. asystenta, a od 1955 roku - adiunkta. Kolejno pełnił obowiązki: kierownika Pracowni i Analitycznej, Pracowni Barwienia Włókien Chemicznych w Procesie Wytwarzania, Zakładu Barwienia Włókien Chemicznych i Barwienia Skóry. Pod jego kierunkiem i z jego udziałem opracowano ponad 300 tematów naukowo-badawczych. Jest współautorem 46 wdrożonych patentów.
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi (1976 i 1969), Warszawski Krzyż Powstańczy (1982), Krzyż Armii Krajowej (1995), Krzyż Partyzancki (1998), Medal za Warszawę (1998), Odznaka Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Odznaka Pamiątkowa "Akcji Burza", Odznaka 1000-lecia (1966), Złota Odznaka za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Honorowa Odznaka Miasta Łodzi (1969), Odznaka Zasłużony dla Instytutu Przemysłu Organicznego i wiele innych.
Informacje dodatkowe:
Syn Władysława Olszewskiego, Wiceprezesa Sądu Okręgowego.
Miejsce pochówku:
Cmentarz pw. św. Wincentego przy ul. Smutnej 6 w Łodzi (Doły).
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, Fot. MPW-zbiory: P/8277/15. Archiwum rodzinne, nekrolog w prasie - "Dziennik Łódzki" dnia 01.12.2016.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Kpr. Zbigniew Olszewski "Sęp" z ojcem, początek sierpnia 1944 r. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8277

Kpr. Zbigniew Olszewski "Sęp" z ojcem, początek sierpnia 1944 r. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8277

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Powstańcy niosący skrzynki z amunicją na ulicy Jasnej nieopodal skrzyżowania ze Świętokrzyską. Ujęcie w kierunku północnym. W tle po lewej widoczny fragment gmachu PKO - Jasna 9 róg Świętokrzyska 31/33. Pierwszy po prawej stronie idzie kpr. Zbigniew Olszewski "Sęp" z kompanii "Koszta". Zdjęcie wykonane po zdobyciu broni i amunicji w Komendzie Policji przy Krakowskim Przedmieściu 1. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4324

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Powstańcy niosący skrzynki z amunicją na ulicy Jasnej nieopodal skrzyżowania ze Świętokrzyską. Ujęcie w kierunku północnym. W tle po lewej widoczny fragment gmachu PKO - Jasna 9 róg Świętokrzyska 31/33. Pierwszy po prawej stronie idzie kpr. Zbigniew Olszewski "Sęp" z kompanii "Koszta". Zdjęcie wykonane po zdobyciu broni i amunicji w Komendzie Policji przy Krakowskim Przedmieściu 1. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/4324

Fotografia z Powstania Warszawskiego przedstawiająca barykadę przy placu Napoleona. Z prawej stoi  kpr. Zbigniew Olszewski ps. "Sęp". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8277/15

Fotografia z Powstania Warszawskiego przedstawiająca barykadę przy placu Napoleona. Z prawej stoi kpr. Zbigniew Olszewski ps. "Sęp". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/8277/15

Cmentarz  pw. św. Wincentego przy ul. Smutnej 6 w Łodzi (Cmentarz Doły). Fot. udostępnił Piotr Blak

Cmentarz pw. św. Wincentego przy ul. Smutnej 6 w Łodzi (Cmentarz Doły). Fot. udostępnił Piotr Blak

Nasz newsletter