Pseudonim:
"Matros"
Data urodzenia:
1922-01-07
Data śmierci:
1944-09-27
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 155 Miejsce: 57
Stopień:
strzelec
Numer legitymacji AK:
52108
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Józef - Zofia z domu Niemira
Wykształcenie do 1944 roku:
Od września 1940 roku do lipca 1942 uczęszczał do Państwowej Szkoły Budownictwa II stopnia w Warszawie - Wydział Budownictwa.
Praca w czasie okupacji niemieckiej:
W czasie wojny pracował jako technik budowlany w Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych "Feliks Sztompka i Spółka". Od 1 lutego 1940 do 31 marca 1941 roku pracował jako biuralista w Oddziale Szkła Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych - Hurtownia Szkła , inż. Ryszard Strzeszewski i S-ka. Od 14 kwietnia do 30 maja 1943 roku oddelegowany do Rygi jako technik firmy " Karl Rühle & Co. Warschau".
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Pańska 69
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Karpaty" - kompania K-1
Szlak bojowy:
Mokotów - kanały - ul. Dworkowa
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
W Powstaniu walczył jego ojciec Józef oraz młodszy brat Wojciech Tabaczkiewicz (1924-1995), który w okresie konspiracji był żołnierzem Pułku AK "Baszta", zaś podczas Powstania Warszawskiego walczył w Śródmieściu Południe w VII zgrupowaniu (batalionie) "Ruczaj"
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Rozstrzelany przez Niemców po wyjściu z kanału na ul. Dworkowej.
Miejsce pochówku :
Pochowany tymczasowo w Parku Dreszera. Ekshumacja 12 kwietnia 1945 r. Obecnie pochowany jest na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kw. A 26, rząd 8, grób 13
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, MPW-zbiory: sygn. P/9080/18, dar p. Tomasza Tabaczkiewicza, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka poszukiwań. Świadectwo urodzenia, na zasadzie ksiąg metrycznych, nr aktu 663/1922, rzym.-kat. parafia św. Michała Archanioła i Św. Floriana (Warszawa-Praga).
Uwagi :
Urodził się w Warszawie na ul. Wileńskiej 35. Uwaga! Błędny zapis nazwiska rodowego matki w Polskim Czerwonym Krzyżu - Miemira. Prawidłowe nazwisko - Niemira
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

st. strzelec Zbigniew Tabaczkiewicz "Matros" (1922-1944). Fotografia portretowa pochodząca z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

st. strzelec Zbigniew Tabaczkiewicz "Matros" (1922-1944). Fotografia portretowa pochodząca z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Fotografia portretowa z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Fotografia portretowa z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Legitymacja służbowa (Betriebs-Auswies) wystawiona na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz (dokument ze zdjęciem). Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Legitymacja służbowa (Betriebs-Auswies) wystawiona na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz (dokument ze zdjęciem). Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Legitymacja służbowa (Betriebs-Auswies) wystawiona na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz (dokument ze zdjęciem). Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Legitymacja służbowa (Betriebs-Auswies) wystawiona na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz (dokument ze zdjęciem). Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Poświadczenie pracy (Bescheinigung) wystawione na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz. Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Poświadczenie pracy (Bescheinigung) wystawione na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz. Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Kennkarta  wystawiona na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz. Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Kennkarta wystawiona na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz. Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Należąca do Zbigniewa Tabaczkiewicza legitymacja Armii Krajowej. Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Należąca do Zbigniewa Tabaczkiewicza legitymacja Armii Krajowej. Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Należąca do Zbigniewa Tabaczkiewicza legitymacja Armii Krajowej.  Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Należąca do Zbigniewa Tabaczkiewicza legitymacja Armii Krajowej. Dokument z ekshumacji. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Legitymacja AK wystawiona na pseudonim "Matros" i imię Zbigniew. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Legitymacja AK wystawiona na pseudonim "Matros" i imię Zbigniew. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Legitymacja AK wystawiona na pseudonim "Matros" i imię Zbigniew. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Legitymacja AK wystawiona na pseudonim "Matros" i imię Zbigniew. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Odpis świadectwa ukończenia Państwowej Szkoły Budownictwa II st. w Warszawie wystawionego na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. przy P/9080/18

Odpis świadectwa ukończenia Państwowej Szkoły Budownictwa II st. w Warszawie wystawionego na nazwisko Zbigniew Tabaczkiewicz. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. przy P/9080/18

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. przy P/9080/18

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. przy P/9080/18

Zaświadczenie o zatrudnieniu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Zaświadczenie o zatrudnieniu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Zaświadczenie o zatrudnieniu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Zaświadczenie o zatrudnieniu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Zaświadczenie o zatrudnieniu.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

Zaświadczenie o zatrudnieniu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9080/18

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Nasz newsletter