Pseudonim:
"Zawyr"
Data urodzenia:
1922-01-17
Data śmierci:
1994-02-28
Funkcja:
-
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Edward - Róża z domu Lövy
Nazwisko konspiracyjne:
Zahorski
Pseudonimy:
"Zawyr", "Wiesław"
Harcerstwo:
Do harcerstwa wstąpił przed wojną, w 1930 roku, w wieku 8 lat. Drużynowy Pogotowia Harcerzy, a następnie tajnej drużyny harcerskiej w Bydgoszczy (1939), hufcowy tajnego hufca harcerzy we Włocławku (1940), drużynowy Bojowych Szkół w Warszawie (od 1940), wykładowca kursów wojskowych Szarych Szeregów.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Narodowe Siły Zbrojne - Okręg I A Warszawa-Miasto
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Zaremba"-"Piorun" - 3. kompania - II pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Odniesione rany:
Ciężko ranny podczas powstania - brak bliższych danych.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
Miał dwóch braci: Edwarda (1917-1944) - szefa Głównej Kwatery Szarych Szeregów oraz Tadeusza (1925-1944) - żołnierza w plutonie "Alek" 2. kompanii "Rudy" batalionu "Zośka". Obaj polegli w Powstaniu.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI-A Altengrabow
Numer jeniecki:
47414
Losy po wojnie:
Członek Komisji Historycznej Głównej Kwatery ZHP i Chorągwi Krakowskiej (w latach 1981-1987, 1993 -1994)
Miejsce śmierci:
Kraków
Nazwisko po wojnie:
Po wojnie posługiwał się nazwiskiem Zahorski, ew. Zürn-Zahorski
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Urodził się 17 stycznia 1922 r. w Warszawie w rodzinie polskiej wyznania ewangelicko-augsburskiego. Był synem Edwarda (1890 ? -1942), księgowego, uczestnika strajku szkolnego w 1905 r. i Róży Lövy, zmarłej w 1934. Dzieciństwo spędził w Bydgoszczy i tam we wrześniu 1928 roku rozpoczął naukę w szkole powszechnej. W 1930 r. wstąpił do harcerstwa. Od 22 czerwca 1946 r. żonaty z Janiną z domu Orłowską (zm. 20.12.1980 r). Mieli dwie córki : Bożenę i Dorotę. Od 1982 roku żonaty z hm. Anną Szeligą - Zahorską ( zm. 20.04.2012 r.). Zbigniew Zürn-Zahorski był autorem książek: Pseudonim "Jacek" - o bracie Edwardzie , "Moje powstańcze wspomnienia" oraz szeregu opracowań z zakresu historii harcerstwa, w tym książki "Pogotowie Harcerek i Pogotowie Harcerzy we wrześniu 1939 roku" (Kraków 1999).
Publikacje:
Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-45 : słownik biograficzny. T. 1 / [prace badawcze i red. Alina Eleonora z Rudzkich Janowska et al. ; Komisja Ochrony Pamiątek, Stołeczny Instytut Historyczny przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie]Warszawa: Oficyna Wydawnicza Mentor; Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy, 2007.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

kpr. pchor. Zbigniew Zürn "Zawyr". Fot. ze zbiorów rodzinnych, źródło: www.ogrodywspomnien.pl

kpr. pchor. Zbigniew Zürn "Zawyr". Fot. ze zbiorów rodzinnych, źródło: www.ogrodywspomnien.pl

Źródło: Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-45

Źródło: Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-45

Nasz newsletter