Pseudonim:
"Piotr"
Data urodzenia:
1916-07-03
Data śmierci:
1964-02-17
Funkcja:
dowódca plutonu / kompanii
Stopień:
oficer służby stałej saperów: podporucznik (1939), porucznik, kapitan, major
Miejsce urodzenia:
Moskwa
Imiona rodziców:
Aleksander - Stanisława
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Uczeń Gimnazjum im. Władysława IV przy ul. Jagielońskiej w Warszawie ( Praga Północ ). W latach 30 był drużynowym 67 WDH im. płk. Leopolda Lisa-Kuli przy Szkole Powszechnej nr 127 przy ul. Wileńskiej 31. W 1937 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Saperów w Warszawie. Absolwent XVI promocji z 13.09.1939 r. ( tej samej promocji Marek Szymański). Mianowany do stopnia podporucznika na polu walki.
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu dowódca plutonu saperów w składzie Armii "Łódź". Uniknął niewoli
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od lutego 1940 r. w składzie patrolu "Praga". Następnie w Związku Odwetu. Przeniesiony na dowódcę bazy terenowej nr 1 "Tarnów". Jesienią 1942 r. powraca do Warszawy. W 1943 oficer bez przydziału w OS "Poli" Kedywu Komendy Głównej AK. 28.02.1944 r. wyjechał na czele ok. 30 żołnierzy OS "Poli" do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, w której dowodził Kompanią Warszawską. W lipcu urlopowany, powrócił ze swoimi żołnierzami do Warszawy.
Adres przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Mała
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Czata 49" - dowódca plutonu (1-12.08.1944 ), dowódca kompanii (13-30.08.1944), dowódca desantu kanałowego (30/31.08.1944)
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały- Śródmieście - Górny Czerniaków
Odniesione rany:
Ciężko ranny 7.09.1944 r. podczas obrony Szpitala św. Łazarza na ul. Książęcej 2 - pozostał w oddziale. Ponownie ranny 19.09.1944 r. podczas obrony przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Wioślarskiej.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
Jego młodszy brat Stanisław Zołociński ps. „Doman” ciężko ranny 12.08.1944 roku podczas walk na Stawkach, zmarł wkrótce w szpitalu Jana Bożego.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Odznaczenia:
Virtuti Militari V klasy - za wyprowadzenie z okrążenia oddziałów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Awanse:
Wniosek awansowy do stopnia kapitana z dnia 17.08.1944 podpisany przez dowódcę batalionu z uzasadnieniem: "Bardzo dobry i odważny d-ca. W walce rozważny i dobrze oceniający sytuację. Odznaczył się osobiście we wszystkich akcjach Oddziału. Virtuti Militari otrzymał za wyprowadzenie z okrążenia Oddz. 27 DP." Kolejny wniosek awansowy do stopnia kapitana z 4.09.1944 r. z uzasadnieniem: "Wybitny oficer. Spokojny, wybitnie odważny, opanowany, szybko orientujący się w sytuacji, b. inteligentny, o trafnej decyzji. Przeprowadził najtrudniejsze akcje obronne. (Przebieg na Muranów i nie ponosząc strat w ludziach, inne), atakowany przez liczne goliaty, nie tracąc nic z terenu mimo że był kilka razy dziennie."
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, fotografie z okresu Powstania - ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/68 oraz MPW-IK/1367 W biogramie prezentowane są również zdjęcia ze zbiorów prywatnych p. Urszuli Katarzyńskiej-Ballner oraz p. Danuty Dobkowicz
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zdzisław Zołociński "Piotr" (1916-1964)  Fot. z archiwum Danuty Dobkowicz

Zdzisław Zołociński "Piotr" (1916-1964) Fot. z archiwum Danuty Dobkowicz

Zdzisław Zołociński, 1943 r. Zdjęcie ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner,  skan: materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta MPW

Zdzisław Zołociński, 1943 r. Zdjęcie ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner, skan: materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta MPW

Zdzisław Zołociński z Kaliną i Barbarą Rogowskimi. Ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner, skan: materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta MPW

Zdzisław Zołociński z Kaliną i Barbarą Rogowskimi. Ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner, skan: materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta MPW

Warszawa, 1943 r. Od lewej Irena Gawrońska, obok niej Basia i Kalina Rogowskie wraz z ojcem oraz Zdzisław Zołociński i Marek Szymański. Zdjęcie ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner, skan: materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta MPW

Warszawa, 1943 r. Od lewej Irena Gawrońska, obok niej Basia i Kalina Rogowskie wraz z ojcem oraz Zdzisław Zołociński i Marek Szymański. Zdjęcie ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner, skan: materiały do Słownika Uczestników PW - Pokój Kombatanta MPW

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Kapitan "Piotr" Zdzisław Zołociński z batalionu "Czata 49". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/68. Ujęcie tożsame: MPW-IP/3520

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Kapitan "Piotr" Zdzisław Zołociński z batalionu "Czata 49". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/68. Ujęcie tożsame: MPW-IP/3520

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Stare Miasto. Żołnierze batalionu Czata 49, kpt. Zdzisław Zołociński "Piotr" i kpr. pchor. Leszek Oczechowski "Dziryt". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW -IK/1367

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Stare Miasto. Żołnierze batalionu Czata 49, kpt. Zdzisław Zołociński "Piotr" i kpr. pchor. Leszek Oczechowski "Dziryt". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW -IK/1367

Nasz newsletter