Pseudonim:
"Jaga"
Data urodzenia:
1925-01-23
Data śmierci:
1944-08-31
Funkcja:
łączniczka - sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 153 Miejsce: 17
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Brześć
Imiona rodziców:
Henryk - Maria z domu Staszkiewicz
Wykształcenie:
Uczennica Pań­stwo­wego Gim­na­zjum i Liceum im. Kró­lo­wej Jadwigi w Warszawie. W cza­sie oku­pa­cji nie­miec­kiej uczęsz­czała na tajne kom­plety tej szkoły i w 1944 r. otrzy­mała świa­dec­two doj­rza­ło­ści.
Oddział:
W kon­spi­ra­cji w Sza­rych Sze­re­gach. Peł­niła funk­cję łącz­niczki I plu­tonu „Sad” 2 kom­pa­nii „Rudy” bata­lionu „Zośka”. W miesz­ka­niu jej rodzi­ców przy Al. Nie­pod­le­gło­ści 132/136 odby­wały się odprawy dowódz­twa kom­pa­nii oraz prze­cho­wy­wano w skrytce pod­ło­go­wej mate­riały konspiracyjne. Przydział w lipcu 1944 r. : Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - I pluton "Sad”
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległa na ul. Bielańskiej podczas nieudanej próby przebicia oddziałów staromiejskich do Śródmieścia.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera żołnierzy batalionu "Zośka" - A 20, rząd 5, grób 13 (mogiła zbiorowa)
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zofia Janczewska ps. "Jaga" (1925-1944) Fot. AR MPW

Zofia Janczewska ps. "Jaga" (1925-1944) Fot. AR MPW

Zdjęcie wykonane w czasie okupacji niemieckiej. Konspiracyjne szkolenie żołnierzy batalionu "Zośka" w lesie. Władysław Cieplak "Giewont", Maria Więckowska "Marysia", Jan Nowocień  "Poręba", Marta KIauze "Marta", Andrzej Romocki "Morro", Zofia Stefanowska "Zosia", Tadeusz Krajewski "Lawa" (cichociemny, instruktor Agricoli),  Zofia Janczewska "Jaga", NN (instruktor Agricoli). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/380

Zdjęcie wykonane w czasie okupacji niemieckiej. Konspiracyjne szkolenie żołnierzy batalionu "Zośka" w lesie. Władysław Cieplak "Giewont", Maria Więckowska "Marysia", Jan Nowocień "Poręba", Marta KIauze "Marta", Andrzej Romocki "Morro", Zofia Stefanowska "Zosia", Tadeusz Krajewski "Lawa" (cichociemny, instruktor Agricoli), Zofia Janczewska "Jaga", NN (instruktor Agricoli). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/380

Zofia Jan­czew­ska “Jaga” - sani­ta­riuszka I plu­ton “Sad” 2. kom­pa­nii “Rudy”z “Hanką Białą” (Anną Zakrzew­ską), pole­głą 11 sierp­nia 1944 na ul. Kol­skiej w cza­sie wyco­fy­wa­nia zgru­po­wa­nia “Rado­sław” z Woli. Fot. <i>Medycy Powstania </i>

Zofia Jan­czew­ska “Jaga” - sani­ta­riuszka I plu­ton “Sad” 2. kom­pa­nii “Rudy”z “Hanką Białą” (Anną Zakrzew­ską), pole­głą 11 sierp­nia 1944 na ul. Kol­skiej w cza­sie wyco­fy­wa­nia zgru­po­wa­nia “Rado­sław” z Woli. Fot. Medycy Powstania

Zofia Janczewska "Jaga", łączniczka batalionu "Zośka"  kompania "Rudy" pluton "Sad". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/2629, dar Władysława Janczewskiego

Zofia Janczewska "Jaga", łączniczka batalionu "Zośka" kompania "Rudy" pluton "Sad". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/2629, dar Władysława Janczewskiego

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera żołnierzy batalionu "Zośka" - A 20, rząd 5, grób 13 (mogiła zbiorowa żołnierzy poległych w rejonie Bielańskiej podczas przebicia oddziałów do Śródmieścia, 31-08-1944 r.)

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera żołnierzy batalionu "Zośka" - A 20, rząd 5, grób 13 (mogiła zbiorowa żołnierzy poległych w rejonie Bielańskiej podczas przebicia oddziałów do Śródmieścia, 31-08-1944 r.)

Nasz newsletter