Pseudonim
"Magda"
Data urodzenia
1923-09-02
Data śmierci
1944-08-11
Stopień
sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 121 Miejsce: 35
Stopień
strzelec
Udział w konspiracji 1939-1944
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek" - sanitariat
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - III pluton "Felek”
Szlak bojowy
Wola
Miejsce śmierci
ul. Kolska
Okoliczności śmierci
Poległa podczas odwrotu swojej kompanii z ul. Spokojnej (w rejonie ul. Kolskiej) na Woli. Miała 20 lat.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych.
Miejsce pochówku
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Kwatera A 23, rząd 4, Grób 1. Wymieniona na tablicy Grup Szturmowych Szarych Szeregów na Powązkach Wojskowych
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - batalion „Zośka"
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram