Powrót do biogramów

Zofia Maria
Niemira

Pseudonim
"Sosna"
Data urodzenia
1918-10-07
Data śmierci
2013-02-17
Stopień
d-ca drużyny
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Teodor - Helena
Nazwisko po mężu
Cydzik
Pseudonimy
"Anna Sosna", "Sosna", "Anna"
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Filtrowa 83
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - zgrupowanie "Bartkiewicz" - 100. kompania sztabowa (w okresie konspiracji 101. kompania odwodowa WSOP) - IV pluton
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną.
Losy po wojnie
Po wojnie architekt i konserwator zabytków. Zajmowała się odbudową zabytków Warszawy ( m. In. Łazienek, Starego Miasta, Wilanowa i In.) oraz Nieborowa, Szczebrzeszyna, Paczkowa i Radziejowic. Pracownik Biura Odbudowy Stolicy, Urzędu Konserwatorskiego m.st. Warszawy oraz Pracowni Konserwacji Zabytków. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Odznaczenia
Medal Wojska, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Medal za Warszawę 1939-1945, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaki "Za opiekę nad zabytkami" i "Za zasługi dla Warszawy".
Informacje dodatkowe
Jako dowódca drużyny 4. plutonu wartowniczego brała udział w działaniach 100. Kompanii Sztabowej wchodzącej w skład Zgrupowania mjr. Bartkiewicza.
Miejsce pochówku
Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (25.02.2013).
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram