Pseudonim:
"Utrata II"
Data urodzenia:
1924-07-31
Data śmierci:
1981-01-21
Funkcja:
sanitariuszka, łączniczka
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
imiona rodziców :
Henryk - Aniela z domu Milewska
Udział w konspiracji 1939 -1944 :
W konspiracji w batalionie „Kiliński” pod dowództwem mjr. Henryka Roycewicza „Leliwy” w 2. kompanii Franciszka Szafranka „Frasza". Od listopada 1942 brała udział w zbiórkach szkoleniowych. Jej bezpośrednim instruktorem sanitarnym była Alicja Treutler (następnie Biega) ps. "Jarmuż" i pchor. Bolesław Biega "Pałąk" (dowódca plutonu). Zofia Scholl w okresie okupacji niemieckiej pełniła również funkcję kolporterki prasy podziemnej oraz brała udział przy przenoszeniu broni.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Górskiego 3 m. 1
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 2. kompania "Szare Szeregi" - pluton 165
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ - Poczta Główna, Giełda, ul. Królewska 16, ul. Warecka, ul. Świętokrzyska, ul. Nowy Świat
Odniesione rany:
Ranna w nogę w pierwszym dniu Powstania podczas przenoszenia meldunku na ulicy Mazowieckiej róg Świętokrzyskiej. Do 3 sierpnia leczona w szpitalu polowym przy ul. Moniuszki 11, następnie umieszczona w szpitalu na ul. Marszałkowskiej 124, gdzie przebywała przez trzy tygodnie. Po wyleczeniu powróciła do oddziału, gdzie włączyła się do akcji jako sanitariuszka i łączniczka.
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim:
Jej starszy brat Wiesław ps. Utrata był żołnierzem tej samej kompanii. Brał udział w zdobyciu Prudentialu na Placu Napoleona.
Losy po Powstaniu:
Po Powstaniu opuściła Warszawę z ludnością cywilną. Wywieziona została do obozów pracy: Chemnitz, Trachenberg-Dirschken, Wüstewaldendorf, Leutmannsdorf (Lutomia Dolna), skąd została uwolniona w maju 1945 roku przez wojska radzieckie.
Losy po wojnie:
Od października 1945 roku do czerwca 1949 studiowała w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Po powrocie do Warszawy pracowała w CBWA (Centralne Biuro Wystaw Artystycznych) - "Zachęta"- referendarz planowania (lata 1950-1952). Od 1953 do 1964 roku zajmowała się wychowaniem synów, będąc u boku męża. Ponownie podjęła prac w 1965 roku jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym. Od 1966 roku została wyłączona z dalszej pracy zawodowej z powodu poważnych problemów zdrowotnych i inwalidztwa.
Nazwisko po mężu :
Zofia Skalska
Uwagi - nazwisko:
Spotykany zapis nazwiska w formie: Utrata - Scholl
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW. MPW-teczka, w tym zaświadczenie PCK dotyczące pobytu w szpitalu na ul. Moniuszki 11 w dn. 1-3 VIII 1944, dokumentacja ZBoWiD w tym zaświadczenie w działalności w ruchu oporu (zaliczony okres służby: od stycznia 1943 do września 1944 r.), oświadczenia świadków: Piotr Sidor "Święcki", Franciszek Szafranek "Frasz". Informacje przekazane przez rodzinę za pośrednictwem Działu Historycznego MPW.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zaświadczenie PCK dotyczące pobytu w szpitalu na ul. Moniuszki 11 w dn. 1-3 VIII 1944. MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Zaświadczenie PCK dotyczące pobytu w szpitalu na ul. Moniuszki 11 w dn. 1-3 VIII 1944. MPW-teczka - zasób Pokoju Kombatanta MPW

Nasz newsletter