Pseudonim:
„Żak”, „Zawrat"
Data urodzenia:
1927-07-19
Data śmierci:
2022-07-05
Funkcja:
dowódca drużyny
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Poznań
Imiona rodziców:
Zygmunt - Zofia
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1942 roku w Armii Krajowej, do której wstąpił na terenie Końskich, następnie II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żmija" - pluton 224
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żmija" - pluton 224, następnie w plutonie 254
Szlak bojowy:
Żoliborz
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI A Altengrabow
Numer jeniecki:
46417
Losy po wojnie:
Po zakończeniu wojny i powrocie do Końskich kontynuował naukę w szkole średniej. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w roku 1945, rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jeszcze jako student czwartego roku pracował jako wolontariusz w III Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, a następnie w III Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Krakowie, którą ówcześnie kierował prof. J. Jasieński. Tuż po uzyskaniu dyplomu we wrześniu 1952 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w I Klinice Chirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, prowadzonej przez wybitnego chirurga, prof. J. Gasińskiego. W 1974 roku został kierownikiem Katedry Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego przy Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Ligocie. W latach 1980-1982 i 1990-1992 został prorektorem ds. klinicznych ŚAM w Katowicach. Był też członkiem wielu towarzystw naukowych takich jak: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Towarzystwo Gastroenterologii, Komitet Patofizjologii Obrażeń Klatki Piersiowej PAN i Komitet Patofizjologii PAN. Zasilił również skład komisji redakcyjnej "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" i rady programowej czasopisma "Gastroenterologia Polska". Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami rektora Śląskiej Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Odznaczony został m.in.: Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za całokształt prac badawczych w zakresie urazów klatki piersiowej oraz odznaką "Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia". Posiadał tytuł doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Odznaczenia:
Krzyż Komandorski oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Krzyż Zasługi z Mieczami, Złoty Krzyż Zasługi.
Miejsce pochówku:
Pożegnalna msza żałobna odbyła się w Katowicach Ligocie, zaś urna z prochami spoczęła 13.07.2022 r. w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Chrzanowie.
Informacje dodatkowe:
Urodził się i wychowywał w rodzinie lekarskiej. Jego ojciec Zygmunt był chirurgiem, a matka Zofia – dermatologiem.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Zygmunt Wincenty Górka ,,Żak”, ,,Zawrat”, archiwum rodzinne. Informację o śmierci przekazał do Działu Kombatanta p. Jacek Górka, syn Powstańca.
Literatura:
Zygmunt Górka - lekarz, chirurg, nauczyciel, wychowawca i skromny człowiek, „Chirurgia Polska”, 13 (1), 2011, s. 1-4, Puls Medycyny, Zmarł prof. Zygmunt Górka, twórca śląskiej szkoły chirurgicznej i pionier chirurgii trzustki [Źródło: Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/zmarl-prof-zygmunt-gorka-tworca-slaskiej-szkoly-chirurgicznej-i-pionier-chirurgii-trzustki-1155392], Poradnik Zdrowie: Zmarł prof. Zygmunt Górka, jeden z najwybitniejszych polskich chirurgów [Zmarł prof. Zygmunt Górka, twórca śląskiej szkoły chirurgicznej i pionier chirurgii trzustki, 2022-07-08]
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter