Pseudonim:
"Antoni"
Data urodzenia:
1920-10-17
Data śmierci:
1993-10-13
Funkcja:
-
Stopień:
podporucznik
Miejsce urodzenia:
Włocławek
Imiona rodziców:
Antoni - Salomea
Przebieg służby wojskowej:
W 1938 roku został powołany do służby wojskowej - podchorąży Rezerwy Artylerii w Zambrowie, brał udział w walkach we wrześniu 1939r. Wzięty do niewoli niemieckiej, w 1940 r. udało mu się zbiec i powrócić do rodzinnego Włocławka.
Okres okupacji niemieckiej:
Na początku wojny (1940) został wysiedlony wraz z rodzicami z Włocławka na teren Generalnego Gubernatorstwa. Zamieszkał w Warszawie.
Wykształcenie do 1944 r. :
W 1941 roku rozpoczął w Warszawie studia na tajnych kompletach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Był asystentem prof. Stefana Bryły.
Udział w konspiracji 1939-1944:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Grupa Artyleryjska 548
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Grupa Artyleryjska "Granat" (poprzedni kryptonim "548")
Szlak bojowy:
Mokotów
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - na początku października 1944 r. przebywał w obozie przejściowym jeńców AK w Skierniewicach, następnie osadzony w Stalagu X B Sandbostel. W kwietniu 1945 przeniesiony do obozu w Lubece (Oflag XC). Wyzwolony przez wojska alianckie 2 maja 1945 r.
Numer jeniecki:
224610
Losy po wojnie:
Po powrocie do kraju kontynuował w Warszawie studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1950 r uzyskał dyplom magistra inżyniera, a w 1965 roku został doktorem nauk technicznych. W 1970 został mianowany docentem. Przez ponad 40 lat związany był z Politechniką Warszawską, gdzie pełnił m. in. funkcję kierownika Zakładu Statyki Sieci Elektroenergetycznych na Wydziale Elektrycznym PW oraz przez kilka lat pełnił obowiązki zastępcy dziekana na studiach wieczorowych i zaocznych. Był autorem kilku podręczników i skryptów dla studentów. Opracowywał ekspertyzy naukowe dla resortu energetyki, był współautorem monografii o konstrukcjach wsporczych, autorem ekspertyz konstrukcyjnych i architektonicznych zabezpieczeń blisko 70 obiektów zabytkowych. Pracował także w Instytucie Techniki Budowlanej, a później jako projektant i weryfikator projektów konstrukcyjnych. Był głównym specjalistą zagadnień konstrukcji wsporczych w „Energoprojekcie” oraz członkiem wielu stowarzyszeń, w tym Międzynarodowego Stowarzyszenia CIGIE (Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency). Był projektantem, głównym specjalistą, weryfikatorem, konsultantem, ekspertem konstrukcji stalowych i żelbetu. Pracował w Instytucie Elektrotechniki, Miastoprojekcie„Stolica” i „Wschód”, Instytucie Techniki Budowlanej, Biurze Projektów Energetycznych, Biurze Elektryfikacji Kolei.
Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:
 • Architektura – projekty kościołów (zrealizowane) Pogrzebień, Wielgolas, Żydowo. Projekty odbudowy zabytków zrealizowane) kościoły w Braniewie, Bażynach, Babiaku.
 • – projekty odbudowy zabytków wieży Zamku w Szczecinie, ratusza w Szczecinie, wieży kościoła w Lidzbarku Warmińskim, kościołów w woj. olsztyńskim, elbląskim, suwalskim oraz kościołów w woj. kieleckim i drewnianych cerkwi w woj. rzeszowskim.
 • Ekspertyzy konstrukcyjne zabytkowych obiektów sakralnych z projektami zabezpieczeń w Toruniu, Choszcznie, Gryficach, Biskupcu, Kętrzynie, Giżycku, Sw. Lipkce, Gorlicach, Łańcucie, Przeworsku, Jarosławiu, Przemyślu, Krasiczynie, Kielcach, Św. Krzyżu, Bodzentynie i innych.
 • Prace naukowo – badawcze z dziedziny mechaniki i konstrukcji wsporczych linii WN i NN. Publikacje dotyczące ww. dziedzin (prace naukowe w PW i podręczniki akademickie wydane w WNT (mechanika i wytrzymałość materiałów).
 • Prace z dziedziny mechaniki: elektryczno – mechaniczne poruszanie dzwonów w kilku kościołach: Radomiu, Czarnkowie Babiaku, Giżycku.
 • Odznaczenia:
  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Komisji Edukacji Narodowej
  Miejsce śmierci:
  Warszawa
  Źródła :
  Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka jeniecka, archiwum rodzinne: informacje przekazane w imieniu p. Zofii Konarzewskiej przez p. Jerzego Dąbrowskiego
  Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

  Pomóż uzupełnić bazę biogramów

  ppor. Zygmunt Konarzewski ps. Antoni (1920-1993). Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Konarzewskiej, skan udostępnił p. Jerzy Dąbrowski.

  ppor. Zygmunt Konarzewski ps. Antoni (1920-1993). Fot. ze zbiorów rodzinnych p. Zofii Konarzewskiej, skan udostępnił p. Jerzy Dąbrowski.

  Nasz newsletter