Zygmunt Mikołaj Malinowski

Pseudonim:
"Kruk"
Data urodzenia:
1914-04-21
Data śmierci:
2003-09-01
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
podporucznik
Numer legitymacji AK:
Leg. AK 65/10240
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Mikołaj - Helena z domu Leszczyńska
Wykształcenie :
W 1928 r. ukończył 7-klasową szkołę powszechną nr. 123 w Warszawie i został przyjęty jako uczeń I klasy do Państwowej Szkoły Handlowej Męskiej im. Stanisława Szczepanowskiego. Egzamin końcowy zdał w roku 1932.
Praca przed wojną:
Po ukończeniu Szkoły Handlowej od 1932 r. pracował w przedsiębiorstwach prywatnych, m. in. jako księgowy w firmie ekspedycyjno-transportowej „Extrans”. Po odbyciu służby wojskowej (1937) rozpoczął pracę jako urzędnik Elektrowni Okręgowej w Pruszkowie - w biurach centrali w Warszawie, księgowy. Wieczorami studiował w Szkole Nauk Politycznych.
Przebieg służby wojskowej i udział w kampanii wrześniowej:
Powołany do wojska w 1935 roku. Czynną służbę wojskową odbywał w 85. Pułku Strzelców Wileńskich (85 pp) w Nowej Wilejce, wchodzącym w skład 19 Dywizji Piechoty. Pod koniec służby, w 1937 roku awansowany do stopnia kaprala. W sierpniu 1939 roku ponownie powołany do wojska – 21 pp. w składzie armii „Modlin”. Pułk uczestniczył w kampanii wrześniowej w walkach na osi Koziczyn-Chrostowo Wielkie, Czernice Borowe-Chojnowo, Modlin oraz wzmocnieniu obrony Warszawy aż do jej kapitulacji.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Związek Odwetu - ZWZ: oddział bojowy saperów kpt. sap. Józefa Pszennego „Chwackiego”, następnie Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - Oddział Dyspozycyjny B (Kedyw - „Kolegium B”). W konspiracji od listopada 1939 r. w Batalionie Saperów Praskich, d-ca batalionu por. saperów Józef Pszenny ps. „Chwacki”, a od lipca 1943 cichociemny Ludwik Witkowski „Kosa”. Batalion był podporządkowany bezpośrednio szefowi saperów Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, kpt. Jerzemu Lewińskiemu ps. „Chuchro”, który jednocześnie był dowódcą „Kedywu” OW. Z Praskiego Batalionu Saperów wydzielono oddział dywersyjno-bojowy, będący w bezpośredniej gestii dowódcy Kedywu Okręgu Warszawskiego AK. Od 1943 roku pod kryptonimem oddział dyspozycyjny „B” – Kolegium „B”, podlegał pod dowództwo kpt. Józefa Rybickiego ps. „Andrzej” (następcy mjr Jerzego Antoniego Lewińskiego ps. „Chuchro” – po jego aresztowaniu). Ostatecznie w skład Grupy „Kosy” – Kolegium „B” weszły 4 sekcje bojowe liczące ogółem 50 ludzi, pochodzących z dawnego oddziału dyspozycyjnego, wydzielonego z Batalionu Saperów Praskich. Były to: sekcja ppor. „Boruty” (Henryka Witkowskiego), sierż. „Chmury” (Józefa Łapińskiego), sierż. „Kreta” (Zbigniewa Młynarskiego) oraz plut. „Kruka” (Zygmunta Malinowskiego) . W okresie 1942 -1944 Malinowski w ramach oddziału dyspozycyjnego uczestniczył w szeregu akcji sabotażowych oraz dywersyjno-bojowych, m. in. w próbie opanowania stacji kolejowej w Skrudzie (Halinów) na trasie Warszawa-Siedlce w nocy z 11/12 września 1943 r.; wysadzeniu linii kolejowej niedaleko miejscowości Choszczówka na trasie Warszawa-Modlin (w nocy z 27/28 września 1943 r.); akcji zatrzymania niemieckiego pociągu na stacji Dębe Wielkie (trasa Warszawa-Siedlce) w nocy z 4/5 października 1943 r. oraz w akcji pomocy dla getta warszawskiego („Akcja Getto”) w kwietniu 1943 roku. Za udział w akcji bojowej na policję niemiecką przy ul. Nowy Świat w listopadzie 1943 r. odznaczony Krzyżem Walecznych. W ramach akcji „Topiel” 10 lutego 1944 r. na ul. Karowej wraz ze swoją sekcją wykonał wyrok na współpracowniku gestapo Johannie Mützu, pracowniku filii „Nowego Kuriera Warszawskiego”, skazanym na śmierć wyrokiem Cywilnego Sądu Specjalnego Okręgu Warszawskiego. Po tej ostatniej akcji oraz „nalocie” gestapo na mieszkanie Malinowskich, aż do momentu wybuchu Powstania Warszawskiego „Kruk" wraz z rodziną ukrywał się zmieniając często adresy zamieszkania.
Adres zamieszkania :
Warszawa, ul. Śliska, prawdopodobnie nr 6
Oddział:
Kwatera Główna sztabu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - Oddział Osłony Kwatery Głównej (dawny Kedyw -"Kolegium B") - I pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim:
Brat Zygmunta plut. pchor. Włodzimierz Malinowski ps. "Tygrys" (1919-1976) brał czynny udział w organizowaniu Batalionu Saperów Praskich. Z chwilą utworzenia Kedywu Okręgu Warszawskiego brał udział w wielu akcjach dywersyjnych oddziału, m. in. akcji „Wieniec„ (7-10.10.1942), przerzucie broni i amunicji do getta warszawskiego w grudniu 1942 roku, akcji ”Nowy Rok„ na ul. Wolskiej w sylwestra 1942/1943, akcjach ”Getto”, Skruda, Dębe Wielkie, Choszczówka. Podczas Powstania Warszawskiego był dowódcą 61. plutonu w Praskim Batalionie Saperów.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf, następnie osadzony w Oflagu VII-A Murnau. Oswobodzony przez armię amerykańską.
Numer jeniecki:
102407
Losy po wyzwoleniu :
Po wyzwoleniu w 2 Korpusie Polskim PSZ we Włoszech, gdzie ukończył kurs Kwatermistrzów Oddziałowych, a następnie został przydzielony jako oficer gospodarczy do Neapolu. Po otrzymaniu wiadomości od kolegów z AK o przywiezieniu z kraju do Ankony jego żony z synem podjął w sierpniu 1946 r. starania o wyjazd rodziny do Anglii. Po likwidacji obozu tranzytowego w Neapolu również i on wyjeżdża w grudniu 1946 roku do Anglii, gdzie pełni funkcję oficera gospodarczego w Foxley koło Hereford.
Losy po wojnie, życie prywatne:
Od 1942 roku żonaty z Alicją z Sosnowskich Malinowską (ur. 20.02.1917, pielęgniarką, uczestniczką Powstania Warszawskiego ps. „Alina"). W 1943 roku w Warszawie przychodzi na świat ich pierwsze dziecko - syn Wiesław. W maju 1948 r. w Anglii przychodzi na świat drugi syn, Ryszard. Po demobilizacji w 1949 r. ppor. Zygmunt Malinowski ps. ”Kruk„ pozostaje na emigracji. Mieszka i pracuje w Londynie, od 1956 do 1979 roku w firmie ”Multitone Electronics„. W międzyczasie studiuje wieczorowo na Hackney University Technical College (dyplom 1976). Od 1979 roku na emeryturze.
Odznaczenia i awanse:
Podporucznik czasu wojny (awans w trakcie Powstania – rozkaz Komendy Okręgu Warszawskiego AK nr. 33, 22.09.1944). Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Warszawski Krzyż Powstańczy, Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-ankieta, MPW-zbiory: MPW-IK/1068 (fotografia portretowa) oraz skany dokumentów z archiwum rodzinnego, w tym dwa życiorysy napisane po wojnie przez Zygmunta Malinowskiego. transkrypcja wywiadu radiowego w stacji BBC z przeprowadzonego z kpt. Józefem Pszennym „Chwackim” oraz ppor. Zygmuntem Malinowskim ps. "Kruk" z dnia 22 kwietnia 1951 roku; list kpt. J. Pszennego do Z. Malinowskiego „Kruka” z 1984 roku wraz z odpowiedzią ppor. Z. Malinowskiego - ze zbiorów p. Ryszarda Malinowskiego
Publikacje:
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski, red. Andrzej Krzysztof Kunert (red. nacz.) Warszawa: ARS Print Production, 1997
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Ppor. Zygmunt Malinowski "Kruk". Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/1068

Ppor. Zygmunt Malinowski "Kruk". Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/1068

Ppor. Zygmunt Malinowski "Kruk" - zdjęcie z legitymacji szkolnej na rok 1932/1933. Fot. archiwum rodzinne

Ppor. Zygmunt Malinowski "Kruk" - zdjęcie z legitymacji szkolnej na rok 1932/1933. Fot. archiwum rodzinne

Fotografia z Powstania Warszawskiego, stoją od lewej: łącz. Przemysław Trojan ps. „Skiba”, ppor. Zygmunt Malinowski „Kruk" i jego żona Alicja. Fotografię z archiwum rodzinnego udostępniła p. Małgorzata Trojan, siostra Przemysława Trojana

Fotografia z Powstania Warszawskiego, stoją od lewej: łącz. Przemysław Trojan ps. „Skiba”, ppor. Zygmunt Malinowski „Kruk" i jego żona Alicja. Fotografię z archiwum rodzinnego udostępniła p. Małgorzata Trojan, siostra Przemysława Trojana

Od lewej : ppor. Zygmunt Malinowski „Kruk" i jego żona Alicja Malinowska, łącz. Przemysław Trojan ps. "Skiba". Fotografię z archiwum rodzinnego udostępniła p. Małgorzata Trojan

Od lewej : ppor. Zygmunt Malinowski „Kruk" i jego żona Alicja Malinowska, łącz. Przemysław Trojan ps. "Skiba". Fotografię z archiwum rodzinnego udostępniła p. Małgorzata Trojan

Pierwsze godziny Powstania Warszawskiego, ul. Śliska. Na zdjęciu V od prawej strony w białym fartuchu stoi Alicja Malinowska z Sosnowskich, żona ppor. "Kruka". Fotografia z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Trojan.

Pierwsze godziny Powstania Warszawskiego, ul. Śliska. Na zdjęciu V od prawej strony w białym fartuchu stoi Alicja Malinowska z Sosnowskich, żona ppor. "Kruka". Fotografia z archiwum rodzinnego p. Małgorzaty Trojan.

Należąca do ppor. Zygmunta Malinowskiego "Kruka" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Należąca do ppor. Zygmunta Malinowskiego "Kruka" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Należąca do ppor. Zygmunta Malinowskiego "Kruka" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Należąca do ppor. Zygmunta Malinowskiego "Kruka" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Fotografia z Powstania Warszawskiego autorstwa Wacława Żdżarskiego (PSW). Śródmieście Północne. Podporucznik Zygmunt Mikołaj Malinowski "Kruk", dowódca I plutonu Oddziału Osłony Kwatery Głównej pokazuje pistolet trzymanemu na rękach rocznemu synowi Wiesławowi. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/6017

Fotografia z Powstania Warszawskiego autorstwa Wacława Żdżarskiego (PSW). Śródmieście Północne. Podporucznik Zygmunt Mikołaj Malinowski "Kruk", dowódca I plutonu Oddziału Osłony Kwatery Głównej pokazuje pistolet trzymanemu na rękach rocznemu synowi Wiesławowi. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/6017

Wybrane strony z książeczki wojskowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Wybrane strony z książeczki wojskowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Wybrane strony z książeczki wojskowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Wybrane strony z książeczki wojskowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Legitymacja byłego jeńca wojennego. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Legitymacja byłego jeńca wojennego. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Legitymacja byłego jeńca wojennego. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Legitymacja byłego jeńca wojennego. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Należąca do Zygmunta Malinowskiego legitymacja tramwajowa dla słuchaczy Szkoły Nauk Politycznych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Należąca do Zygmunta Malinowskiego legitymacja tramwajowa dla słuchaczy Szkoły Nauk Politycznych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Należąca do Zygmunta Malinowskiego legitymacja tramwajowa dla słuchaczy Szkoły Nauk Politycznych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Należąca do Zygmunta Malinowskiego legitymacja tramwajowa dla słuchaczy Szkoły Nauk Politycznych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Świadectwo urodzenia i chrztu. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Świadectwo urodzenia i chrztu. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Zaświadczenie o odbyciu Kursu dla Oficerów Oszczędnościowych - dokument z dnia 19.09.1945 r. Należąca do ppor. Zygmunta Malinowskiego "Kruka" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Zaświadczenie o odbyciu Kursu dla Oficerów Oszczędnościowych - dokument z dnia 19.09.1945 r. Należąca do ppor. Zygmunta Malinowskiego "Kruka" legitymacja żołnierza Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Zaświadczenie Głównej Komisji Weryfikacyjnej AK w Londynie o odznaczeniu ppor. Zygmunta Malinowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Zaświadczenie Głównej Komisji Weryfikacyjnej AK w Londynie o odznaczeniu ppor. Zygmunta Malinowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Walecznych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Walecznych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Walecznych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Walecznych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

 Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Legitymacja odznaczeniowa - Warszawski Krzyż Powstańczy. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Oświadczenie ppor. <a href = roman-kowalski,23588.html> Romana Kowalskiego (ur. 1918) </a>  z dnia 24.11.1945 roku potwierdzające uzyskany przez ppor. Zygmunta Malinowskiego ps. "Kruk" awans na stopień ppor. czasu wojny Rozkazem Komendy Okręgu Warszawskiego AK nr 33 z dnia 22.09.1944 r. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Oświadczenie ppor. Romana Kowalskiego (ur. 1918) z dnia 24.11.1945 roku potwierdzające uzyskany przez ppor. Zygmunta Malinowskiego ps. "Kruk" awans na stopień ppor. czasu wojny Rozkazem Komendy Okręgu Warszawskiego AK nr 33 z dnia 22.09.1944 r. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursów naukowych i zdaniu egzaminów. Dokument wystawiony 28.10.1939 r. przez Państwową Szkołę Handlową Męską im. Stanisława Szczepanowskiego na prośbę Z. Malinowskiego, który utracił świadectwo wskutek działań wojennych we wrześniu 1939 roku. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursów naukowych i zdaniu egzaminów. Dokument wystawiony 28.10.1939 r. przez Państwową Szkołę Handlową Męską im. Stanisława Szczepanowskiego na prośbę Z. Malinowskiego, który utracił świadectwo wskutek działań wojennych we wrześniu 1939 roku. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Świadectwo ukończenia kursu kwatermistrzów oddziałowych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Świadectwo ukończenia kursu kwatermistrzów oddziałowych. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

 Zaświadczenie PSZ o zakończeniu służby. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Zaświadczenie PSZ o zakończeniu służby. Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Ze zbiorów rodzinnych p. Ryszarda Malinowskiego.

Nasz newsletter