Pseudonim:
"Róg"
Data urodzenia:
1896-05-04
Data śmierci:
1985-01-17
Funkcja:
zastępca dowódcy batalionu
Stopień:
kapitan rezerwy piechoty - major (09.1944), cichociemny
Miejsce urodzenia:
Krasiłów koło Starokonstantynowa
Imiona rodziców:
Jan - Zofia z domu Wizgird
Służba do 1939 r.:
W latach 1918-1920 uczestniczył w walkach o niepodległość.
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu 1939 r. oficer Policji Państwowej, internowany w Rumunii.
Służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie:
Z Rumunii przedostał się do Francji, wcielony do 8. pułku piechoty 3. Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 4. Brygadzie Kadrowej Strzelców, następnie w Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej gen. Sosabowskiego.
Nazwisko konspiracyjne:
Witold Razikowski
Pseudonimy:
"Róg", "Witold"
Udział w konspiracji 1939-1944:
W Wielkiej Brytanii zgłosił akces dalszej walki w okupowanym kraju. Przeszkolony w dywersji i łączności. Zaprzysiężony 28.11.1941 r. na rotę Związku Walki Zbrojnej. Do Polski zrzucony z IV ekipą cichociemnych, w nocy z 3/4 marca 1942 r. w ramach operacji lotniczej "Collar". Zrzut przyjęła placówka "Pole", położona w rejonie Łosinna, ok. 6 km na północny zachód od Wyszkowa. Po okresie aklimatyzacji przydzielony do Oddziału V (Dowodzenie i Łączność) Komendy Głównej Armii Krajowej, jako zastępca kierownika referatu odbioru w "Komórce Zrzutów" - "Syrena" -"Import" - "MII-Grad". Później kierownik referatu odbioru. Przydział w lipcu 1944 r. - Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział V (Dowodzenie i Łączność) - zastępca kierownika referatu operacyjnego.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Krucza 41 m.3
Oddział:
I Obwód "Radwan" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - komórka odbiorów zrzutów; od września 1944 r.: zgrupowanie "Radosław" - batalion "Czata 49" - sztab batalionu - zastępca dowódcy.
Szlak bojowy:
Śródmieście - Górny Czerniaków
Odniesione rany:
Ranny w nogę w nocy 19/20.09.1944 r. nad brzegiem Wisły, w pobliżu statku "Bajka". Przeniesiony do piwnicy domu przy ul. Wilanowskiej 5.
Losy po Powstaniu:
Wzięty do niewoli w nocy 21/22.09.1944 r. z piwnic przy ul. Wilanowskiej 5 i przeprowadzony w kolumnie jeńców do siedziby Gestapo w al. Szucha, gdzie był przesłuchiwany (protokół przesłuchania Zygmunta Milewicza vel Witolda Razikowskiego przez oficera z Grupy Bojowej "Reinefarth"
Odznaczenia:
Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.
Losy po wojnie:
W 1945 r. uciekł z Polski; zamieszkał w Londynie. Autor wspomnień "W niemieckich rękach"
Miejsce śmierci:
Londyn
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter