Powrót do biogramów

Zygmunt
Milewicz

Pseudonim
"Róg"
Data urodzenia
1896-05-04
Data śmierci
1985-01-17
Stopień
zastępca dowódcy batalionu
Stopień
kapitan rezerwy piechoty - major (09.1944), cichociemny
Miejsce urodzenia
Krasiłów koło Starokonstantynowa
Imiona rodziców
Jan - Zofia z domu Wizgird
Służba do 1939 r.
W latach 1918-1920 uczestniczył w walkach o niepodległość.
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. oficer Policji Państwowej, internowany w Rumunii.
Służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Z Rumunii przedostał się do Francji, wcielony do 8. pułku piechoty 3. Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 4. Brygadzie Kadrowej Strzelców, następnie w Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej gen. Sosabowskiego.
Nazwisko konspiracyjne
Witold Razikowski
Pseudonimy
"Róg", "Witold"
Udział w konspiracji 1939-1944
W Wielkiej Brytanii zgłosił akces dalszej walki w okupowanym kraju. Przeszkolony w dywersji i łączności. Zaprzysiężony 28.11.1941 r. na rotę Związku Walki Zbrojnej. Do Polski zrzucony z IV ekipą cichociemnych, w nocy z 3/4 marca 1942 r. w ramach operacji lotniczej "Collar". Zrzut przyjęła placówka "Pole", położona w rejonie Łosinna, ok. 6 km na północny zachód od Wyszkowa. Po okresie aklimatyzacji przydzielony do Oddziału V (Dowodzenie i Łączność) Komendy Głównej Armii Krajowej, jako zastępca kierownika referatu odbioru w "Komórce Zrzutów" - "Syrena" -"Import" - "MII-Grad". Później kierownik referatu odbioru. Przydział w lipcu 1944 r. - Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział V (Dowodzenie i Łączność) - zastępca kierownika referatu operacyjnego.
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Krucza 41 m.3
Oddział
I Obwód "Radwan" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - komórka odbiorów zrzutów; od września 1944 r.: zgrupowanie "Radosław" - batalion "Czata 49" - sztab batalionu - zastępca dowódcy.
Szlak bojowy
Śródmieście - Górny Czerniaków
Odniesione rany
Ranny w nogę w nocy 19/20.09.1944 r. nad brzegiem Wisły, w pobliżu statku "Bajka". Przeniesiony do piwnicy domu przy ul. Wilanowskiej 5.
Losy po Powstaniu
Wzięty do niewoli w nocy 21/22.09.1944 r. z piwnic przy ul. Wilanowskiej 5 i przeprowadzony w kolumnie jeńców do siedziby Gestapo w al. Szucha, gdzie był przesłuchiwany (protokół przesłuchania Zygmunta Milewicza vel Witolda Razikowskiego przez oficera z Grupy Bojowej "Reinefarth"
Odznaczenia
Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.
Losy po wojnie
W 1945 r. uciekł z Polski; zamieszkał w Londynie. Autor wspomnień "W niemieckich rękach"
Miejsce śmierci
Londyn

Godziny Otwarcia

  • Pon., śr., pt.: 08.00-18.00
  • Czw.: 08.00-20.00
  • Sob., niedz.: 10.00-18.00
  • Wt.: nieczynne

Adres

Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa
tel.: 22 539 79 05/06
e-mail: kontakt@1944.pl