Pseudonim:
"Zygmuś"
Data urodzenia:
1918-04-14
Data śmierci:
1992-04-04
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Numer legitymacji AK:
1263
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Jan - Eugenia Seweryna z domu Glier
Wykształcenie do 1944 roku:
W roku szkolnym 1938/1939 był uczniem I klasy Prywatnego Liceum Handlowego Marii Berutowej. Naukę w klasie drugiej kontynuował w okresie okupacji niemieckiej w ramach tajnego nauczania, egzamin dojrzałości uzyskał w czerwcu 1941 roku.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Nowy Świat 19*
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie NOW-AK "Harnaś" - kompania "Genowefa" - ochotnik, dołączył 2.08.1944 r., dowódca por. Mieczysław Ciopa "Marabut" (poległ 5 sierpnia), następnie ppor. Bolesław Kostecki "Marcin"
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ - brał udział w walkach w rejonie ul. Traugutta i ul. Czackiego
Odniesione rany:
Został ranny w obydwie ręce odłamkami granatu, jednak nie przebywał w szpitalu, a jedynie sanitariuszki zmieniały mu na miejscu opatrunki.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI B Fallingbostel koło Hanoweru (Dolna Saksonia). Jako jeniec pracował przymusowo w hucie ołowiu i miedzi w Harlingerode k. Oker, w górach Harzu.
Numer jeniecki:
140302
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu przebywał w obozie byłych jeńców wojennych w Bad Harzburg, a następnie w Goslar. W tym czasie był słuchaczem Polskiego Uniwersytetu Powszechnego w Bad Harzburgu. Do Polski powrócił na początku lipca 1946 roku w transporcie repatriacyjnym zorganizowanym przez władze brytyjskie.
Odznaczenia:
Odznaka Pamiątkowa Środowiska Gustaw-Harnaś, 01.08.1983
Miejsce śmierci:
Łódź
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kwatera 145, rząd 6, grób 7
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Jego ojciec prowadził firmę "Zakład Fotograficzny Jana Raczyńskiego" początkowo na Krakowskim Przedmieściu, a od 1914 roku posiadał atelier w Pałacu Kossakowskich przy ulicy Nowy Świat 19. Było to również miejsce zamieszkania pp. Raczyńskich.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Baza ewidencyjna uczestników Powstania Warszawskiego, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca, w tym legitymacja Armii Krajowej, Notatnik Zygmunta Raczyńskiego, zawierający wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego oraz rękopis pt. "Uzupełnienie do skrótowych notatek własnych z dni Powstania, dotyczące bardziej istotnych dla mnie wydarzeń" autorstwa Zygmunta Raczyńskiego (5 kartek). Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Raczyński Zygmunt, w tym ankieta-biogram, kopia aktu zgonu wystawionego przez USC Łódź-Bałuty i inne dokumenty.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zygmunt Jan Raczyński "Zygmuś" (1918-1992). Fotografia legitymacyjna z okresu okupacji niemieckiej.

Zygmunt Jan Raczyński "Zygmuś" (1918-1992). Fotografia legitymacyjna z okresu okupacji niemieckiej.

Zygmunt Jan Raczyński "Zygmuś" (1918-1992). Fotografia wykonana w obozie jenieckim Stalagu XI B. Źródło: Karta personalna Zygmunta Raczyńskiego, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Zygmunt Jan Raczyński "Zygmuś" (1918-1992). Fotografia wykonana w obozie jenieckim Stalagu XI B. Źródło: Karta personalna Zygmunta Raczyńskiego, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Zygmunt Jan Raczyński "Zygmuś" (1918-1992) - po wyzwoleniu, 1945-1946. Fotografia dołączona do świadectwa dojrzałości, zbiory rodzinne, udostępnił p. Jerzy Raczyński.

Zygmunt Jan Raczyński "Zygmuś" (1918-1992) - po wyzwoleniu, 1945-1946. Fotografia dołączona do świadectwa dojrzałości, zbiory rodzinne, udostępnił p. Jerzy Raczyński.

Zygmunt Jan Raczyński "Zygmuś" (1918-1992) - po wyzwoleniu, fotografia z dokumentów repatriacyjnych, 1946 rok. Źródło: Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wystawione na nazwisko Zygmunt Raczyński z dnia 8.11.1946 r. , zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Zygmunt Jan Raczyński "Zygmuś" (1918-1992) - po wyzwoleniu, fotografia z dokumentów repatriacyjnych, 1946 rok. Źródło: Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wystawione na nazwisko Zygmunt Raczyński z dnia 8.11.1946 r. , zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Kennkarta wystawiona na nazwisko Zygmunt Raczyński (dokument ze zdjęciem). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Kennkarta wystawiona na nazwisko Zygmunt Raczyński (dokument ze zdjęciem). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Kennkarta wystawiona na nazwisko Zygmunt Raczyński (dokument ze zdjęciem). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Kennkarta wystawiona na nazwisko Zygmunt Raczyński (dokument ze zdjęciem). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Należąca do Zygmunta Raczyńskiego legitymacja Armii Krajowej nr 1263. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Należąca do Zygmunta Raczyńskiego legitymacja Armii Krajowej nr 1263. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Personalkarte - Karta personalna z obozu jenieckiego Stalagu XI B wystawiona na nazwisko Zygmunt Raczyński. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Personalkarte - Karta personalna z obozu jenieckiego Stalagu XI B wystawiona na nazwisko Zygmunt Raczyński. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Personalkarte - Karta personalna z obozu jenieckiego Stalagu XI B wystawiona na nazwisko Zygmunt Raczyński. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Personalkarte - Karta personalna z obozu jenieckiego Stalagu XI B wystawiona na nazwisko Zygmunt Raczyński. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Numer jeniecki (na tekturce) należący do Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Numer jeniecki (na tekturce) należący do Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Numer jeniecki (na tekturce) należący do Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Numer jeniecki (na tekturce) należący do Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Zaświadczenie wystawione przez Polski Uniwersytet Powszechny w Bad Harzburgu wystawione na nazwisko Zygmunt Raczyński z dnia 31.08.1945 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Zaświadczenie wystawione przez Polski Uniwersytet Powszechny w Bad Harzburgu wystawione na nazwisko Zygmunt Raczyński z dnia 31.08.1945 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Zaświadczenie wystawione przez Polski Uniwersytet Powszechny w Bad Harzburgu wystawione na nazwisko Zygmunt Raczyński z dnia 22.12.1945 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Zaświadczenie wystawione przez Polski Uniwersytet Powszechny w Bad Harzburgu wystawione na nazwisko Zygmunt Raczyński z dnia 22.12.1945 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wystawione na nazwisko Zygmunt Raczyński z dnia 8.11.1946 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wystawione na nazwisko Zygmunt Raczyński z dnia 8.11.1946 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Notatnik Zygmunta Raczyńskiego zawierający wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Notatnik Zygmunta Raczyńskiego zawierający wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Notatnik Zygmunta Raczyńskiego zawierający wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Notatnik Zygmunta Raczyńskiego zawierający wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Notatnik Zygmunta Raczyńskiego zawierający wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Notatnik Zygmunta Raczyńskiego zawierający wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9329/19, dar p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo dojrzałości, dokument ze zdjęciem. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo dojrzałości, dokument ze zdjęciem. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

 Żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode, od lewej NN, Zygmunt Raczyński „Zygmuś” (siedzi), za nim Feliks Kukulski , obok Stanisław Ślubowski „Zdziś" vel "Tuptuś (pierwszy z prawej). Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca

Żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode, od lewej NN, Zygmunt Raczyński „Zygmuś” (siedzi), za nim Feliks Kukulski , obok Stanisław Ślubowski „Zdziś" vel "Tuptuś (pierwszy z prawej). Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Od lewej: Zdzisław Krzyżanowski "Żbik", Maciej Czerski "Kot", trzeci od lewej Władysław Jarosz „Walther”, przed nim Michał Horoszewicz „Michał”, za nim piąty od lewej Zygmunt Raczyński „Zygmuś", Henryk Kazimierz Pieńkowski "Kazik", "1755", Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś", Ryszard Rosmański "Ryszard", Andrzej Ligęza "Cowboy", "1514" , Feliks Kukulski "Feliks" , Stanisław Ślubowski "Zdzich" [inne wersje: ps. Tuptuś]. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, ujęcia tożsame w zasobie Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/3394, MPW-IH/1369, P/3312, P/7906.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Od lewej: Zdzisław Krzyżanowski "Żbik", Maciej Czerski "Kot", trzeci od lewej Władysław Jarosz „Walther”, przed nim Michał Horoszewicz „Michał”, za nim piąty od lewej Zygmunt Raczyński „Zygmuś", Henryk Kazimierz Pieńkowski "Kazik", "1755", Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś", Ryszard Rosmański "Ryszard", Andrzej Ligęza "Cowboy", "1514" , Feliks Kukulski "Feliks" , Stanisław Ślubowski "Zdzich" [inne wersje: ps. Tuptuś]. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, ujęcia tożsame w zasobie Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/3394, MPW-IH/1369, P/3312, P/7906.

Stanisław Ślubowski „Zdziś" i Zygmunt Raczyński "Zygmuś", Bad Harzburg. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Stanisław Ślubowski „Zdziś" i Zygmunt Raczyński "Zygmuś", Bad Harzburg. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Stoją od lewej: Feliks Kukulski "Feliks", Ryszard Rosmański "Ryszard", Michał Horoszewicz „Michał” i Zdzisław Krzyżanowski "Żbik”. Przed nimi siedzą (od lewej): Henryk Kazimierz Pieńkowski „Kazik”, Maciej Czerski "Kot", Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś”, Henryk Durski, Zygmunt Raczyński „Zygmuś" i Stefan Medwadowski ps. Poraj [w opisie do zdjęcia jako S. Medwadowski „Medor”]. Fotografia pochodzi ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Stoją od lewej: Feliks Kukulski "Feliks", Ryszard Rosmański "Ryszard", Michał Horoszewicz „Michał” i Zdzisław Krzyżanowski "Żbik”. Przed nimi siedzą (od lewej): Henryk Kazimierz Pieńkowski „Kazik”, Maciej Czerski "Kot", Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś”, Henryk Durski, Zygmunt Raczyński „Zygmuś" i Stefan Medwadowski ps. Poraj [w opisie do zdjęcia jako S. Medwadowski „Medor”]. Fotografia pochodzi ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg, Zygmunt Raczyński widoczny na zdjęciu pierwszy z prawej strony. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg, Zygmunt Raczyński widoczny na zdjęciu pierwszy z prawej strony. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg. Zygmunt Raczyński po prawej. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg. Zygmunt Raczyński po prawej. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Od lewej: Zdzisław Krzyżanowski "Żbik", Maciej Czerski "Kot", trzeci od lewej Władysław Jarosz „Walther”, przed nim Michał Horoszewicz „Michał”, za nim piąty od lewej Zygmunt Raczyński „Zygmuś", Henryk Kazimierz Pieńkowski "Kazik", "1755", Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś", Ryszard Rosmański "Ryszard", Andrzej Ligęza "Cowboy", "1514" , Feliks Kukulski "Feliks" , Stanisław Ślubowski "Zdzich" [inne wersje: ps. Tuptuś]. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, ujęcia tożsame w zasobie Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/3394, MPW-IH/1369, P/3312, P/7906.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Od lewej: Zdzisław Krzyżanowski "Żbik", Maciej Czerski "Kot", trzeci od lewej Władysław Jarosz „Walther”, przed nim Michał Horoszewicz „Michał”, za nim piąty od lewej Zygmunt Raczyński „Zygmuś", Henryk Kazimierz Pieńkowski "Kazik", "1755", Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś", Ryszard Rosmański "Ryszard", Andrzej Ligęza "Cowboy", "1514" , Feliks Kukulski "Feliks" , Stanisław Ślubowski "Zdzich" [inne wersje: ps. Tuptuś]. Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, ujęcia tożsame w zasobie Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/3394, MPW-IH/1369, P/3312, P/7906.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Od lewej: 1) Stefan Medwadowski „Poraj”/”Medor”, 2) Andrzej Ligęza "Cowboy", 3) Ryszard Rosmański "Ryszard", 4) Maciej Czerski "Kot", 5) Henryk Kazimierz Pieńkowski "Kazik", 6) Zygmunt Raczyński „Zygmuś", 7) Zdzisław Krzyżanowski „Żbik”, 8) Michał Horoszewicz „Michał” i 9) Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś". Fotografia pochodzi ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Od lewej: 1) Stefan Medwadowski „Poraj”/”Medor”, 2) Andrzej Ligęza "Cowboy", 3) Ryszard Rosmański "Ryszard", 4) Maciej Czerski "Kot", 5) Henryk Kazimierz Pieńkowski "Kazik", 6) Zygmunt Raczyński „Zygmuś", 7) Zdzisław Krzyżanowski „Żbik”, 8) Michał Horoszewicz „Michał” i 9) Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś". Fotografia pochodzi ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Stoją od lewej: Feliks Kukulski "Feliks", Ryszard Rosmański "Ryszard", Michał Horoszewicz „Michał” i Zdzisław Krzyżanowski "Żbik”. Przed nimi siedzą (od lewej): Henryk Kazimierz Pieńkowski „Kazik”, Maciej Czerski "Kot", Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś”, Henryk Durski, Zygmunt Raczyński „Zygmuś" i Stefan Medwadowski ps. Poraj [w opisie do zdjęcia jako S. Medwadowski „Medor”]. Fotografia pochodzi ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca.

Żołnierze z Polskiego Ośrodka Wojskowego w Bad Harzburg na terenie byłego obozu w Harlingerode, kwiecień 1945 roku. Stoją od lewej: Feliks Kukulski "Feliks", Ryszard Rosmański "Ryszard", Michał Horoszewicz „Michał” i Zdzisław Krzyżanowski "Żbik”. Przed nimi siedzą (od lewej): Henryk Kazimierz Pieńkowski „Kazik”, Maciej Czerski "Kot", Zdzisław Ludwik Szeliski "Zdziś”, Henryk Durski, Zygmunt Raczyński „Zygmuś" i Stefan Medwadowski ps. Poraj [w opisie do zdjęcia jako S. Medwadowski „Medor”]. Fotografia pochodzi ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś, zbiory rodzinne p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg, obóz w Harlingerode. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - żołnierze polscy w Bad Harzburg. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Świadectwo szkolne Zygmunta Raczyńskiego. Ze zbiorów p. Jerzego Raczyńskiego, syna Powstańca

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Środowiska Gustaw-Harnaś, 1.08.1983

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Środowiska Gustaw-Harnaś, 1.08.1983

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Fotografia powojenna pochodząca ze spuścizny po Zygmuncie Janie Raczyńskim ps. Zygmuś - uroczystości sierpniowe na Powązkach Wojskowych - kwatera batalionów Gustaw i Harnaś. Udostępnił p. Jerzy Raczyński, syn Powstańca.

Nasz newsletter