Zygmunt Siennicki (Sieliński)

Pseudonim:
"Bor"
Data urodzenia:
1904-04-05
Data śmierci:
1944-08-31
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 198 Miejsce: 50
Stopień:
kapral - plutonowy (pośmiertnie 1944)
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Adam - Julianna z domu Sobolewska
Udział w wojnie obronnej 1939:
We wrześniu 1939 r. jako starszy strzelec rezerwy piechoty był ochotnikiem walczącym w składzie plutonu zapasowego I szwadronu Obrony Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od maja 1940 r. - żołnierz Związku Walki Zbrojnej Obwodu Żoliborz Okręgu Warszawa-Miasto. Od kwietnia 1943 r. zastępca patrolowego w patrolu "Lecha" (Lech Zubrzycki) w Grupie "Żoliborz" Oddziału Dyspozycyjnego "A" Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Brał udział w akcjach zbrojnych: 26.08.1943 r. na Urząd Ewidencji Ludności przy ul. Czackiego 14; w zdobyciu wartowni Bahnschutzpolizei na Dworcu Zachodnim i likwidacji jego załogi (akcja "Panienka" - 4.03.1944); w akcjach przeciw pociągom wojskowym w Zalesiu i Płochocinie. Wykonał dwa wyroki śmierci. Pomimo ciężkiej sytuacji rodzinnej i materialnej był żołnierzem karnym i zawsze gotowym do walki. Awansowany do stopnia kaprala w maju 1944. Przydział w lipcu 1944 - Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - Oddział Dyspozycyjny A ("Kolegium A") - Grupa "Żoliborz".
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Słowackiego 5/13 m. 127
Oddział:
Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - Oddział Dyspozycyjny A ("Kolegium A") - od 2.08.1944 r. w zgrupowaniu "Radosław": oddział dyspozycyjny dowódcy zgrupowania, od 12.08.1944 r. w pułku "Broda 53" - batalion "Zośka" - oddział ppor. "Śnicy".
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - ul. Senatorska - Ogród Saski ("przebicie").
Rodzeństwo walczące w Powstaniu Warszawskim:
Starszy brat Zygmunta, Kazimierz Sieliński ps. "Sekretarz" (1901-1982), był oficerem broni i wyżywienia w kwatermistrzostwie Grupy "Kampinos"
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Ciężko ranny w kruchcie Kościoła św. Antoniego przy ul. Senatorskiej podczas akcji przebicia 31.08.1944 r. - łokieć strzaskany pociskiem. Ponownie ciężko ranny na terenie Ogrodu Saskiego w pobliżu ruin Giełdy przy ul. Królewskiej, dobity przez jednego z kolegów z "Kolegium A".
Miejsce pochówku :
Po wojnie jego ciała nie odnaleziono. Mogiła symboliczna znajduje się w Kwaterach Batalionu "Zośka" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kw. A-20).
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych - pośmiertnie, rozkaz Dowódcy AK Nr 35 z 1.10.1944 r.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, fot. MPW-zbiory, PCK - kartoteka, Oddział Dyspozycyjny "A" Warszawskiego Kedywu. Dokumenty z lat 1943-1944. Opracowanie - Hanna Rybicka, Instytut Historii PAN, Warszawa, 2007, Maciej Kledzik: Królewska 16, Warszawa PAX, 1984; Włodzimierz Trojan: Kwatera batalionu "Zośka", dawny Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Fundacja Ochrony Zabytków, Warszawa, 1991, MPW-kontakt: p. Małgorzata Sielińska, wnuczka.
Uwagi :
Siennicki vel Sieliński. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Sieliński, jednak w trakcie okupacji niemieckiej i Powstania posługiwał się nazwiskiem Siennicki i jako taki został upamiętniony w Kwaterach Batalionu "Zośka" na Powązkach Wojskowych (kw. A-20) oraz w publikacjach i opracowaniach dotyczących Oddziału Dyspozycyjnego A oraz batalionu "Zośka". Po wojnie poszukiwany za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża przez żonę, Józefę Sielińską (1946 r. - kartoteka poszukiwań PCK)
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

kpr. Zygmunt Sieliński vel Siennicki "Bor" (1904-1944). Fot.  ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego (fragment szerszego ujęcia)

kpr. Zygmunt Sieliński vel Siennicki "Bor" (1904-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego (fragment szerszego ujęcia)

kpr. Zygmunt Sieliński vel Siennicki "Bor" (1904-1944). Fot.  ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego- batalion Zośka

kpr. Zygmunt Sieliński vel Siennicki "Bor" (1904-1944). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego- batalion Zośka

Powstanie Warszawskie, 2.08.1944 r.  Wola rejon ul. Okopowej, kpr. "Bor" z pistoletem maszynowym Bergmann Bgm-35, oparty o niego sierż. pchor. "Sońka" (Włodzimierz Cegłowski), po prawej kpr. pchor. "Staszek" (Stanisław Likiernik)

Powstanie Warszawskie, 2.08.1944 r. Wola rejon ul. Okopowej, kpr. "Bor" z pistoletem maszynowym Bergmann Bgm-35, oparty o niego sierż. pchor. "Sońka" (Włodzimierz Cegłowski), po prawej kpr. pchor. "Staszek" (Stanisław Likiernik)

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Wola. Żołnierze Kolegium "A" Kedywu OW AK w ogrodzie RGO - ul. Okopowa 41. Stoją od lewej: Aleksander Kabański "Brzozowski" (bokiem), trzeci - Jan Bagiński "Socha" (w berecie), czwarty - Zygmunt Siennicki  (Sieliński) "Bor" , ósmy - Józef Tomaszewski "Klemens". Dziewiąty od prawej - Jerzy Krzymowski "Jodła" (twarz w cieniu), czwarty od prawej- Jan Kulczycki "Argos" (w długich butach). Fot. zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3643

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Wola. Żołnierze Kolegium "A" Kedywu OW AK w ogrodzie RGO - ul. Okopowa 41. Stoją od lewej: Aleksander Kabański "Brzozowski" (bokiem), trzeci - Jan Bagiński "Socha" (w berecie), czwarty - Zygmunt Siennicki (Sieliński) "Bor" , ósmy - Józef Tomaszewski "Klemens". Dziewiąty od prawej - Jerzy Krzymowski "Jodła" (twarz w cieniu), czwarty od prawej- Jan Kulczycki "Argos" (w długich butach). Fot. zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3643

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Wola, ul. Okopowa. Wola. Powstańcy ze Zgrupowania "Radosław" w ogrodzie przy siedzibie RGO - ul. Okopowa 41. Pierwszy z prawej kpr. pchor. Lech Rytarowski "Topór", w środku  kpr. Zygmunt Siennicki "Bór", obok niego łączniczka Irena Wnęk-Kulczycka "Irys". Fot. zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/7476

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Wola, ul. Okopowa. Wola. Powstańcy ze Zgrupowania "Radosław" w ogrodzie przy siedzibie RGO - ul. Okopowa 41. Pierwszy z prawej kpr. pchor. Lech Rytarowski "Topór", w środku kpr. Zygmunt Siennicki "Bór", obok niego łączniczka Irena Wnęk-Kulczycka "Irys". Fot. zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/7476

Wola. Grupa żołnierzy Kolegium "A" Kedywu OW AK na terenie zakładu kamieniarskiego przy ul. Dzikiej 55. Stoją od lewej: pchor. Włodzimierz Denkowski "Kostek", ppor. Lech Zubrzycki "Lech",  kpr. pchor. Jan  Bagiński "Socha", Zygmunt Sieliński vel Siennicki "Bor"; klęczy strz. Czesław Kraśniewski "Kryst". Fot. Juliusz Bogdan Deczkowski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3634

Wola. Grupa żołnierzy Kolegium "A" Kedywu OW AK na terenie zakładu kamieniarskiego przy ul. Dzikiej 55. Stoją od lewej: pchor. Włodzimierz Denkowski "Kostek", ppor. Lech Zubrzycki "Lech", kpr. pchor. Jan Bagiński "Socha", Zygmunt Sieliński vel Siennicki "Bor"; klęczy strz. Czesław Kraśniewski "Kryst". Fot. Juliusz Bogdan Deczkowski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/3634

Ze zbiorów Polskiego Czerwonego Krzyża: PCK- kartoteka poszukiwań

Ze zbiorów Polskiego Czerwonego Krzyża: PCK- kartoteka poszukiwań

Nasz newsletter