Pseudonim
"Złoty"
Data urodzenia
1903-03-14
Data śmierci
1982-09-27
Stopień
lekarz
Stopień
podporucznik
Pseudonimy
"Złoty", "Zygmunt"
Miejsce urodzenia
Sierakowice w powiecie Łowicz
Imiona rodziców
Leon - Maria z domu Śmigielska
Wykształcenie
Ukończył Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Skierniewicach oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. W 1938 roku uzyskał dyplom lekarza.
Udział w wojnie polsko-bolszewickiej
W czasie wojny polsko-bolszewickiej, jeszcze przed ukończeniem szkoły, zgłosił się jako ochotnik do wojska.
Praca przed wojną
W latach 30. pracował jako lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Pruszkowie.
Udział w konspiracji 1939-1944
Wraz z nastaniem okupacji niemieckiej włączył się w działalność konspiracyjną w organizacji Tajna Armia Polska. Na skutek przeniknięcia do oddziału konfidenta gestapo został 26 września 1940 r. aresztowany przez Niemców. Osadzony na Pawiaku pełnił od października 1940 r. funkcję lekarza internisty w szpitalu więziennym. Jednocześnie, używając pseudonimu „Zygmunt”, był szefem wewnętrznej siatki łączności z Komendą Główną ZWZ-AK. Zwolniony z więzienia tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, dn. 31.07.1944 r. w grupie wypuszczonych tego dnia z Pawiaka ok. 150 mężczyzn i ok. 50 kobiet. Wśród zwolnionych znaleźli się także inni lekarze, którzy przez wiele lat nieśli pomoc więźniom: dr Anna Czuperska "Dr Podkowa", "Hanna",Maria Kopeć, Anna Sipowicz-Gościcka oraz dr Felicjan Loth "Felek".
Oddział
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt" - sanitariat. Od 2.08.1944 roku pracował w Punkcie Sanitarnym przy ul. Złotej 22 (Punkt Sanitarny przekształcony następnie w Szpital Polowy Złota 22)
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Po Powstaniu znalazł się w Piastowie
Losy po wojnie
Po wojnie ożenił się z dr Anną Czuperską. Pracował jako lekarz chorób wewnętrznych oraz specjalista organizacji ochrony zdrowia. Autor wspomnień pt. "Meldunek z Pawiaka".
Miejsce pochówku
Zmarł 27 września 1982 r. w Warszawie, został pochowany na Cmentarzu Komunalnym "Powązki Wojskowe"
Odznaczenia
Order Wojenny Virtuti Militari
Źródła
MPW-baza uczestników PW, "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, suplement do tomu CXLII, 10/2006, oprac. Halina Jędrzejewska
Miejsce śmierci
Warszawa.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram