Pseudonim
"Alkazar"
Data urodzenia
1886-12-04
Data śmierci
1965-06-22
Stopień
kapelan
Stopień
podpułkownik duszpasterstwa Wojska Polskiego
Miejsce urodzenia
Ruda Marymoncka*
Wykształcenie
Uczeń gimnazjum w Warszawie. Po zdaniu matury w 1907 r. rozpoczął studia przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował we Fryburgu w Szwajcarii. W 1908 r. porzucił studia przyrodnicze na rzecz teologii. Dwa lata później powrócił do Warszawy, gdzie został przyjęty na trzeci rok do Seminarium Duchownego. W 1913 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1915 r. wystąpił do nowicjatu księży Marianów. Rok później został wikarym na warszawskich Bielanach. W 1919 r. złożył śluby wieczyste. W latach 1924-1925 przebywał na misjach w USA. W 1926 r. został proboszczem na Bielanach, gdzie organizował pomoc dla najbiedniejszych w ramach założonego przez niego parafialnego oddziału Caritasu.
Kampania wrześniowa
We wrześniu 1939 r. był kapelanem 1 batalionu 40 Pułku Piechoty na terenie Bielan. Za okazane męstwo podczas oblężenia miasta otrzymał Krzyż Walecznych.
Okres okupacji niemieckiej
Po kapitulacji Warszawy zajmował się w szpitalach rannymi żołnierzami. Otworzył schronisko dla żołnierzy-rekonwalescentów przy ul. Lipowej. Sam je utrzymywał i zaopatrywał. Twórca tajnej organizacji „Pomoc Żołnierzowi” zajmującej się wysyłką paczek dla jeńców i pomagającej partyzantom. Zaangażowany był również w ratowanie Żydów, wystawianie dzieciom żydowskim lewych metryk oraz przechowywania dzieci na plebanii, u zakonnic i rodzin z parafii. Plebania była stałym punktem kontaktowym. To tam przechowywano broń i osoby poszukiwane przez Niemców. W 1943 r. za wygaszanie kazań o treści patriotycznej ks. Trószyński był przesłuchiwany przez Gestapo.
Udział w konspiracji 1939-1944
Kapelan organizacji Polska Niepodległa, a następnie Armii Krajowej. II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - sztab - kapelan
Oddział
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - sztab - kapelan
Szlak bojowy
Żoliborz
Losy po Powstaniu
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Odznaczenia
Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.
Miejsce śmierci
Otwock
Miejsce pochówku
Pochowany na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie w kwaterze oo. Marianów
Informacje dodatkowe
W Powstaniu Warszawskim jako dziekan II Obwodu Żoliborz kierował całym duszpasterstwem wojskowym na Żoliborzu. Awansowany 20 września 1944 do stopnia ppłk. i mianowany kapelanem 8 DP AK
Uwagi
*Marymont-Ruda – rejon dzisiejszej dzielnicy Bielany w Warszawie
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram